Začnite písať

Uncategorized

Podnikám na materskej/rodičovskej dovolenke – začínam so živnosťou

podnikanie-na-materskej

Nástupom na materskú dovolenku častokrát nastane v živote ženy zlom. Život sa mení takmer úplne od základov, nastavujú sa nové priority. Pre mňa osobne znamenal aj to, že som začala prehodnocovať svoj pracovný život.

Uvedomila som si, že ak by som po materskej mala pracovať rovnako ako doteraz (teda denne chodiť na 8,5 a viac hodín) bolo by to veľmi náročné a stresujúce. Po dvoch rokoch sme sa doma zhodli na tom (áno, mám našťastie doma veľkú podporu), že do takejto práce sa nevrátim a pustím sa do podnikania, ktoré mi bude poskytovať práve časovú voľnosť.

Ak ste aj vy došli k tomuto rozhodnutiu, tak gratulujem a držím palce nech sa vám to podarí. Určite Vás napadne, že či sa to vôbec môže a dá a či neprídete o svoje peniaze od štátu.

Na úvod hneď dobrá správa, podnikať na materskej sa dá aj bez toho, aby ste o svoju materskú alebo rodičovský príspevok neprišli.

Ako jedno z prvých rozhodnutí je vybrať si formu podnikania. Najčastejšia voľba je živnosť alebo sro. Ich porovnaniu som sa venovala v mojom prvom článku.

Ak ste si vybrali živnosť, tento článok je pre vás.

Živnosť odporúčam v nasledujúcich prípadoch:

  • začínate podnikanie „v malom“ – teda nebudete zarábať zo začiatku veľa,
  • nie ste si svojim podnikaním úplne istá – môžete ju ľahko otvoriť aj zatvoriť,
  • nemáte veľké finančné prostriedky.
  • nebudete mať v podnikaní vysoké záväzky.

V prípade, ak sa podnikanie rozbehne, zvolenú formu podnikania môžete kedykoľvek zmeniť.

Spojenie živnosti a materskej/rodičovskej dovolenky je dokonca o niečo výhodnejšie, ako keby ste boli iba živnostník.

Zdroj: Pexels

Založenie živnosti

Živnosť si založíte veľmi rýchlo, môžete si zvoliť z dvoch možností:

  • osobne – je potrebné navštíviť jednotné kontaktné miesto podľa trvalého bydliska a zobrať zo sebou potrebné doklady. Živnosť založíte (ak teda budete mať všetky doklady) počas jednej návštevy.
  • elektronicky – prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Na založenie je však potrebné mať občiansky preukaz s elektronickým podpisom alebo iný kvalifikovaný elektronický podpis.

Pri založení osobne je potrebné pripraviť si aj financie na úhradu poplatku, je to 5 € pre voľnú živnosť15 € za viazanú alebo remeselnú živnosť. Poplatok sa platí za každú živnosť.

Pri založení elektronicky je to o niečo lacnejšie. Voľná živnosť je bez poplatkuremeselná alebo viazaná živnosť stojí 7,5 € za každú živnosť.

Živnosť sa založí prostredníctvom formulára na ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti. Pri osobnej návšteve vám s ním pomôže pani v úrade. Pri elektronickej forme budete toto tlačivo vypĺňať priamo na stránke po prihlásení. 

Tu len upozorňujem, aby ste pri vypĺňaní formulára nezabudli vyznačiť, že žiadate, aby bolo daňovému úradu a zdravotnej poisťovni oznámené, že ste si založili živnosť.

Po ohlásení živnosti Vám bude doručené oprávnenie na výkon živnosti, známy ako živnostenský list. Podnikať môžete začať ihneď, resp. od dátumu, ktorý si zvolíte pre začiatok svojho podnikania.

dream, inspire, harmony

Zdroj: Pexels

Daňový úrad

Po založení živností, ak ste požiadali o oznámenie, daňový úrad Vás zaregistruje na daň z príjmu. Poštou Vám zašle bielu kartičku, ktorá bude obsahovať Vaše daňové identifikačné číslo. Toto číslo budete uvádzať na všetkých svojich daňových dokladoch.

Od daňového úradu ďalej ešte očakávajte list zo zoznamom bankových účtov pre úhradu daní. V súčasnosti má každá jedna osoba vlastný účet pre každú daň. Tieto účty sú vedené v Štátnej pokladnici.

Pre živnostníkov bude od 1.7.2018 povinná elektronická komunikácia s daňovým úradom. Takže v prípade, že budete mať cestu okolo daňového úradu, môžete si ju vybaviť už s predstihom. Množstvo informácií nájdete na tejto stránke.

Najprv je potrebné vykonať registráciu elektronicky. Môžete si zvoliť z troch možností, elektronickým občianskym preukazom, zaručeným elektronickým podpisom alebo registráciou cez identifikátor a heslo. Tretí spôsob je najjednoduchší, ale na dokončenie registrácie je potrebná osobná návšteva daňového úradu.

V prípade, ak ste za rok zarobili viac ako 1901,67 € (hranica sa počíta zo všetkých príjmov) alebo ste z podnikania dosiahli stratu, ste povinná podať daňové priznanie. Ako živnostník podávate daňové priznanie k dani z príjmu – typ B. Tlačivo sa dá vyplniť priamo cez stránku finančnej správy. Keď bude tlačivo dostupné, doplníme link 🙂

S daňovým úradom ešte môžete riešiť daň z pridanej hodnoty (DPH). Je potrebné sledovať obraz za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. V prípade, ak obrat presiahne 49 970 €, stávate sa platiteľ DPH podľa §4.

V prípade, ak nakupujete tovar z EU, aj tu existuje obmedzenie. A to hodnota dovezených tovarov nesmie za rok prekročiť sumu 14 000 €. V prípade, ak by ste túto hodnotu mali presiahnuť, je potrebná registrácia podľa §7. Tovary budete z EU nakupovať už bez DPH a DPH odvádzať na Slovensku.

V prípade, ak nakupujete alebo predávate služby z/do EU, je tiež potrebná registrácia a to podľa §7a. V tomto prípade, bude DPH odvádzať Váš odberateľ (ak je to podnikateľ) vo svojej krajine alebo vy na Slovensku z nakúpených služieb.

účtovníctvo, čísla kalkulačka

Zdravotná poisťovňa

Máte povinnosť oznámiť svojej zdravotnej poisťovni, že ste sa stali živnostník. V prípade, ak ste požiadali pri ohlásení živnosti, máte ju už splnenú. So zdravotnou poisťovňou sa ako začínajúci živnostník ešte treba dohodnúť na výške preddavkov.

Ako mamička na MD/RD máte veľkú výhodu oproti bežným živnostníkom. Zdravotné poistenie za vás platí štát, takže ste oslobodená o povinnosť platiť minimálne preddavky na zdravotné poistenie. Ale neznamená to, že zdravotné poistenie platiť nebudete. Zdravotné poistenie budete platiť zo svojho zisku.

Počas prvých dvoch rokov si stanovíte výšku preddavkov samé. Môžete si stanoviť preddavky v ľubovoľnej výške, môžu byť dokonca aj nulové.

Od tretieho roka budete už platiť preddavky vo výške, ktorú Vám stanoví zdravotná poisťovňa. Preddavky na zdravotné poistenie sú splatné do 8. dňa nasledujúceho mesiaca. Teda preddavky za január 2018 je potrebné zaplatiť do 8.2.2018.

Po skončení roka a podaní daňového priznanie Vám poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. Poisťovňa vypočíta skutočné poistenie na základe zisku v daňovom priznaní. Následne sa vypočíta rozdiel medzi skutočným poistením a zaplatenými preddavkami. Ak sú preddavky vyššie, výsledok je preplatok, a ak sú preddavky nižšie, výsledok je nedoplatok.

rock 2018, ciele, sny, vision board

Zdroj: Pexels

Sociálna poisťovňa

V prípade sociálnej poisťovne a odvodov na sociálne poistenie pre Vás platia rovnaké pravidlá ako pre každého iného živnostníka. Po ohlásení živnosti nemáte žiadnu povinnosť niečo oznamovať Sociálnej poisťovni.

Povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie vzniká v prípade, ak Vaše príjmy zo živnosti prekročia hranicu platnú pre daný rok. Či vzniká povinnosť a výšku odvodov prehodnocuje Sociálna poisťovňa na základe podaného daňového priznania. Povinnosť platiť vzniká vždy k 1.7. nasledujúceho roka.

Hranica príjmov sa stanovuje každoročne na základe priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve. Povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2018 vzniká, ak ste za rok 2017 prekročili hranicu príjmov zo živnosti vo výške 5472 €.

Ak ste hranicu neprekročili, povinnosť platiť odvody nasledujúci rok nevzniká.

POZOR! V prípade, ak ste na rodičovskej dovolenke, poistné platí za Vás štát. Ak Vám však vznikne povinnosť platiť tieto odvody, štát tieto odvody prestáva platiť. Toto je pri nižšom príjme nevýhodné. V takomto prípade, odporúčam poradiť sa s účtovníčkou a zvážiť prechod na sro.

Toto je stručný prehľad, čo vás čaká. Ak máte k niektorej oblasti viac otázok napíšte mi. Radi sa im budeme venovať v ďalších článkoch. Viac info pre začínajúcich živnostníkov nájdete v mojom ebooku.

Tagy

1 Komentár

Zanechaj nám svoj komentár