Začnite písať

Uncategorized

Je to služba človeka človeku, nie len hra so psíkom, hovorí o canisterapii Ľubica Bátoryová

physio canis

Po viac ako dvadsiatich rokoch práce v stavebníctve, unavená a vyhorená, zmenila svoj život. Prečítajte si rozhovor s dámou, ktorá vsadila na svoj vnútorný hlas a intuíciu a neoľutovala. Naplno sa venuje canisterapii a s pomocou špeciálne vycvičených psov pomáha ľuďom so špecifickými potrebami. 

Ľubica je inšpiráciou pre všetkých, ktorí sa pokúšajú svoju záľubu premeniť na „full time job“. Postupne, ešte popri práci v stavebníctve, sa začala viac a viac venovať práci so psami a s deťmi, či už zdravými alebo zdravotne znevýhodnenými. Práve v canisterapii našla svoju osobnú výzvu, ktorá ju úplne pohltila – a nielen ju. Naplno sa jej venuje spolu s manželom, s ktorým mali odjakživa rovnaké záľuby.

Ľubica Bátoryová

Lubica Batoryova

Má 49 rokov a pochádza z Novej Bane. Po gymnáziu vyštudovala Slovenskú technickú univerzitu so špecializáciou na pozemné stavby a rekonštrukcie. Už 25 rokov je šťastne vydatá za manžela Petra. Spolu majú dnes už dospelého syna Michala. Ich domovom sa stala Žilina, rodné mesto manžela, kde je všetko, čo k životu potrebujú – možnosti práce, štúdia, krásna príroda. Všetko relatívne dostupné pešo, autom či na bicykli.[/su_note]

Vaše vzdelanie je technicky zamerané, no venujete sa niečomu úplne inému. Čo vás priviedlo k tejto zmene?

Takéto životné zmeny by som sa neodhodlala urobiť bez podpory manžela a bez svojho vnútorného presvedčenia, ku ktorému som dozrievala postupne, pár rokov. Bol to dlhý proces, z ktorého sú aj dnes niektorí ľudia prekvapení. Predsa len, vymeniť oslovenie „pani inžinierka“ za oslovenie „aha, to je tá teta so psíkom“, chce dôvod. A ten existuje. Naše psy (na začiatku najmä pes Mišan) vniesli do nášho života a rodiny ďalší strategický rozmer. Sú tou nitkou, ktorá nás spája a prepája na ďalších a ďalších ľudí. Mali sme v živote šťastie. S manželom nás spája nielen stavbárina, ale aj spoločné záľuby. Sme obaja známi tým, že ak niečo robíme, tak naplno. Platí to aj o kynológii, pri ktorej sa z bežnej záľuby stala ďalšia osobná výzva.

Čo je podstatou canisterapie? A kto ju môže vykonávať? Je potrebné aj špeciálne vzdelanie?

Canisterapia nie je nič iné ako služba človeka druhému človeku. Jedinou odlišnosťou je to, že pri tejto službe je súčasťou vašej identity váš pes. Canisterapia je veľmi náročná a  človek bez znalostí, vedomostnej bázy a istých charakterových predispozícií v nej nemá čo robiť. Aj keby mal najposlušnejšieho a  najkrajšieho psa široko-ďaleko.

Canisterapia nie je hra so psíkom, ktorý má rád ľudí, to je veľmi skreslený a zjednodušený pohľad na vec.

Je nevyhnutné sa v nej vzdelávať. Pred rokom som preto ukončila štúdium na UVLF v Košiciach v odbore Vzťah človeka a zvieraťa a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii.

Ako ste sa k tomu s manželom dostali?

Na začiatku mojej osobnej cesty bolo spojenie „pes a človek a jeho využitie v prospech iných“. V roku 2004 do našej rodiny prišiel prvý nemecký ovčiak. Chovať psa v bytovke v meste chce systém, ale chovať ovčiaka, to už chce víziu. A my sme ju mali s manželom od začiatku. Vedeli sme, že chceme šťastného psa, ktorý sa bude mať dobre, bude mať dostatok pohybu, práce, ľudia a deti sa ho nebudú báť. Chceli sme vychovaného psa, ktorý bude pomáhať. Vtedy bola canisterapia na Slovensku v plienkach. Oveľa viac sme sa mohli realizovať ako dobrovoľníci v záchranárskej kynológii. A to sme aj naplno rozbehli.

Už v roku 2006 fungovalo naše prvé OZ K-7 Psovodi – záchranári Slovenskej republiky, ktoré funguje dodnes. Neskôr sme vytvorili špecializované občianske združenie PHYSIO CANIS, o.z., v rámci ktorého poskytujeme intervencie s asistenciou špeciálnych psov. V tomto združení zamestnávame canisterapeutov, ale aj fyzioterapeutov a ľudí na pozícii výcvikárov psov pomáhajúcich profesii.

physio canis

Aké služby okrem canisterapie zabezpečujete? Ostávate len v regióne alebo za vami klienti cestujú?

Prednostne sa venujeme intervenciám s asistenciou špeciálnych psov pre deti a najmä deti so zdravotným znevýhodnením. Máme vlastnú ambulanciu v Žiline, kam dochádzajú rodičia s deťmi už od 8 – 10 mesiacov na pravidelné cvičenia s fyzioterapeutkou. Vzhľadom na to, že máme veľa klientov a občianskych združení mimo Žiliny, veľa s našimi špeciálnymi psami cestujeme a poskytujeme intervencie aj návštevnou formou.

Našou špecialitou sú aj terapeutické víkendy pre celé rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Rodičia si môžu oddýchnuť a načerpať chýbajúce fyzické, ale aj psychické sily. Na tento typ služby je potrebné mať dostatočné ľudské aj psie kapacity, keďže je to naozaj náročné. Ako po stránke výkonu terapií, tak aj po stránke organizačnej. Máme v tomto smere veľa skúseností.

Prezraďte nám ešte niečo o vašich psíkoch. Aké sú, čo všetko musia zvládnuť?

Máme doma momentálne tri psy, dve sučky a jedného psa. Všetky s nami trávia celý deň, ak môžu, vždy sú nastúpené, že idú s nami. Sú to veľmi jemné a spoločenské tvory. Ak máme administratívne povinnosti alebo pracovné návštevy, spia a ani o nich nevieme. Keď chcú, vypýtajú sa von. Radi a často s nami cestujú. Majú načítaný náš denný rytmus a sú veľmi prispôsobivé.

Poznajú všetky zariadenia, kam chodíme. Vystúpia z auta, Fany, Iorek či Zara, nasajú vôňu zariadenia a pochodujú chodbami neomylne na oddelenia či do triedy. Pozdravia personál a najmä Fany má úchylku okamžite uloviť aport z tašky a utekať sa hrať s niekým, kto bude práve voľný a ochotný.

Ak vidia našu žinenku, vedia, že to nebude o žiadnom behaní a štekaní, ale o pokojnej, poctivej práci, pri malých deťoch, ktoré matky prinesú z kočíkov priamo do rúk fyzioterapeutke.

Prečítajte si aj zážitky canisterapeutov z ich práce

Vaša práca je o pomoci druhým, jej úspešnosť spočíva hlavne v tom, či sa dostavia výsledky. Predsa len podnikáte a na to potrebujete vyrovnaný rozpočet. Máte dosť klientov? Prepláca niečo aj zdravotná poisťovňa? Kde hľadáte finančné prostriedky?

Tak ako v inej oblasti, aj tu platí, že musíme mať manažérske zručnosti. Dosiahnuť vyrovnaný rozpočet nás stojí veľa síl. Služby canisterapie nie sú preplácané z verejných zdrojov zdravotníctva a všetky terapie si platia objednávatelia. Túto službu, ak ju chceme robiť odborne, kvalitne a s víziou do budúcnosti, nemôžeme robiť zadarmo. Využívame však všetky dostupné grantové výzvy, píšeme projekty, zháňame investorov. V personálnej oblasti využívame podporu štátu pri zamestnávaní absolventov vysokých škôl.

Spolupracujeme so Slovenskou sporiteľnou a Nadáciou Slovenskej sporiteľne. Zapojili sme sa do grantového programu a získali sme finančné prostriedky pre organizáciu, ktorá združuje rodiny s deťmi s Angelmanovým syndrómom. Cieľom bolo poskytovanie canisterapie, organizácia víkendového pobytu pre päť rodín a príprava šteňaťa do rodiny s dieťaťom so ZŤP. Projekt hodnotíme určite ako prínosný s dlhodobým pôsobením v komunite. Slovenská sporiteľňa má aj Program pre neziskové organizácie a subjekty sociálnej ekonomiky, ktorý pomáha financovať organizácie ako my formou úverov – či už investičných, prevádzkových alebo preklenovacích. Nám veľmi pomohol výhodný prevádzkový kontokorentný úver na preklenutie období, kým nám prídu platby za služby a granty.

www.akcnemamy.sk: zaciname podnikat

Čo by ste v oblasti canisterapie chceli na Slovensku dosiahnuť?

Naším veľkým snom je vybudovať unikátne Rehabilitačné animoterapeutické centrum pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením v Žiline – Kotrčinej Lúčke. V prekrásnom prostredí chceme vybudovať bezbariérový areál s terapeutickým a ubytovacím pavilónom, terapeutickou záhradou a s priestorom na hiporehabilitáciu. Areál so zvieratami, ktoré budú voľne chované v priestore záhrady. Centrum bude otvorené pre celé Slovensko, investícia je pripravovaná do výstavby v roku 2020.  Sme radi, že aj vďaka podpore nadácií sme v investičnej príprave tohto veľkého strategického projektu, ktorý bude svojím spôsobom unikátny v krajinách V4.

Držíme prsty a želáme všetko dobré!

Podnikanie ako splnený sen? Prečítajte si aj ďalšie inšpiratívne príbehy, ktoré vytvárame v spolupráci  so zacinamepodnikat.sk

Zdroj foto: Ľubica Bátoryová

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár