Začnite písať

Uncategorized

Deň rodiny – ako ho vnímajú naše akčné mamy?

V roku 1993 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN Medzinárodný deň rodiny, pripadajúci na 15. mája. Medzinárodný deň rodiny odráža význam, aký medzinárodné spoločenstvo pripisuje rodine ako základnej bunke spoločnosti. Čo to však v praxi znamená?

“Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás. V prostredí rodiny sa delíme so svojimi radosťami, ale aj bolesťami a sme schopní prekonávať životné prekážky. V rodine dozrievajú predstavy mladého človeka o živote a formuje sa základný rebríček hodnôt dôležitý pre celý život. Rodina je školou ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej láske a úcte a službe slabším. Preto je rodina nenahraditeľná,“ hovorí vyhlásenie ku Dňu rodiny na rovnomennom webe.

Ako to vnímame my, ženy a mamy?
Alexandra, mama 4 detí:
Je skvelé, že sa nezabúda na také sviatky, ako Deň matiek alebo Deň rodiny. A je ešte lepšie, keď si to vedia členovia rodiny aj navzájom prejaviť. Aby sa starostlivosť o deti nebrala len ako samozrejmosť. Realita je však teraz taká, že ženy to majú teraz, v dobe koronavírusu, zložitejšie. Na nás, ženách, je kladených oveľa viac povinností. Samozrejme, s dobami nedávno minulými sa situácia nedá porovnať, máme oveľa viac vymožeností a komfortu. Ale aj tak je každá pomoc od našich najbližších, veľmi vítaná:).
Kristína, mama 2 detí:
Pre mňa osobne rodina znamená veľmi veľa. Je to tá moja, z ktorej pochádzam a tá vlastná, ktorú budujem a tvorím. Či to robím dobre? Neviem, nie je to jednoduché. Niekedy by som najradšej utiekla niekam do samoty u lesa… Každý člen rodiny má svoje vlastné záujmy, priority. Deti sú kapitola sama o sebe:). Spoločne sme však jeden tím a učíme sa kopať za seba a nie proti sebe. Na druhej strane si každý deň uvedomujem, že je to dar a to nezaslúžený. Už len to, že človek vyrastal v milujúcom prostredí, že si našiel životného partnera (čo v dnešnej dobe nie je samozrejmosť ani ľahké) a že má krásne zdravé deti… Nie každý má to šťastie. Musím si to častejšie pripomínať aj ja a nebrať to ako samozrejmosť. Vedome byť vďačná za dar rodiny.

rodičia a dievčatko

Zámer Dňa rodiny

Hlavným zámerom tohto sviatku je poukázať na dôležitosť rodiny a manželstva v spoločnosti. Deň rodiny je verejným vyjadrením podpory prirodzenej rodine založenej na manželstve muža a ženy, ktorí s láskou prijímajú deti ako dar. Zámerom je poukázať aj na dôležitosť autonómie rodiny, princípu subsidiarity, pretože rodičia sú tí, ktorí majú prirodzené právo na výchovu svojich detí, a úlohu manželstva, keďže ono je ideálnym priestorom pre rozvoj dieťaťa, pre vzájomnú lásku a dôveru medzi partnermi.

Výzva pre vlády

Deň rodiny je príležitosťou pre jednotlivé vlády, aby sa zamysleli nad rodinnou politikou v ich krajine. Zároveň je 15. máj možnosťou, aby vlády, ako aj mimovládne organizácie, vzdelávacie inštitúcie, cirkvi a ďalší aktivisti, zasadzujúci sa za klasický model rodiny, organizovali podujatia s cieľom informovať o funkciách, ktoré plní rodina.
Počas Medzinárodného dňa rodiny možno lepšie spoznať problematiku týkajúcu sa rodiny, ako aj sociálne, ekonomické a demografické problémy, ktoré sa priamo týkajú rodín.

zdroj: rodina.kbs.sk

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár