Začnite písať

RODIČOVSTVO

Na čo si dávať pozor pri nástupe do školy a škôlky? Máte pre deti nachystané dve rúška?

učenie

Onedlho sa znovu otvoria brány materských a základných škôl. Viete, čo sa od rodičov ako zákonných zástupcov očakáva? Mamy školopovinných detí, máte pripravené dve rúška na každý deň? Ak nie, do 1.júna ešte stále stíhate.

Maximálny počet detí

V materskej škôlke je to max. 15 detí, v základnej škole 20 detí.  Podľa nariadení sa počet detí vo vytvorenej skupine meniť nebude, aj keď dôjde k zníženiu počtu detí. V prípade veľmi nízkych počtov detí v skupinách môže však riaditeľ utvoriť zmenu štruktúry skupiny.

Ranná kontrola detí

V materských aj základných školách bude deťom každé ráno meraná teplota bezdotykovým teplomerom. Riaditeľ je zodpovedný za zabezpečenie dôkladného ranného filtra.

Uteráky áno či nie?

Toalety budú vybavené mydlom v dávkovači a jednorázovými utierkami. Neodporúčajú sa používať textilné uteráky ani vzduchové sušiče rúk. Podľa ministerstva v škôlkach sa poháriky, zubné kefky a zubné pasty uskladnia a nebudú sa používať. Rukavice nie je nutné používať pri bežných činnostiach.

Povinnosti rodiča dieťaťa v materskej škôlke:

  • dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk);
  • odovzdanie dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra;
  • rešpektovanie pravidiel nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy;
  • pri odovzdaní dieťaťa predložení do materskej školy podpísanie Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa;
  • pri prvom nástupe (alebo každom ďalšom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni) predloženie písomného vyhlásenia, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nie je mu nariadená karanténa.

Prečítajte si aj rozhovor so psychologičkou Martinou Wäldl: Ak sa dieťa pýta, treba mu odpovedať

Povinnosti rodiča dieťaťa v základnej škole:

  • dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk);
  • zabezpečenie pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky;
  • nepohybovanie sa po vo vnútorných priestoroch školy;
  • pri prvom nástupe (alebo každom ďalšom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni) predloženie písomného vyhlásenia, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nie je mu nariadená karanténa.

Nosenie rúška v  školách

Škôlkari nosiť rúška nemusia. Školáci by mali nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno – vzdelávací proces. V šatni v skrinke je potrebné mat odložené rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).

Podozrenie, že dieťa má COVID_19

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii zákonný zástupca má povinnosť informovať príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Stravovanie detí

Pokiaľ je možné, poskytuje sa školské stravovanie v bežnej podobe. Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od prípravy. Ministerstvo odporúča stravovanie v miestnosti, kde sa skupina počas dňa zdržuje. V prípade jedálne základnej školy je odporúčané stravovanie spôsobom, pri ktorom nedôjde k premiešavaniu skupín žiakov.

Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami neberú príbory, nenakladajú jedlo ani pitie.

Zdroj: minedu.sk

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *