Začnite písať

INŠPIRÁCIE RODIČOVSTVO

Psychologička radí: Ako zvládnuť učenie doma nielen počas mimoriadnej situácie

Aj keď deti čaká pomaly návrat do škôl, prinášame vám zopár rád, ako sa učiť s deťmi. Využijete to nielen počas tejto mimoriadnej situácie, ale kedykoľvek, keď si budete robiť s deťmi úlohy.

 • Eliminujte rušivé vplyvy okolia.

Snažite sa  pre dieťa vytvoriť  prostredie,  aby ho čo najmenej vyrušovali rôzne podnety z okolia. Hračky, videohry, počítače, mobily, zapnutý televízor, ale aj ostatní členovia rodiny môžu na cielenú prácu dieťaťa pôsobiť rušivo.  Ak v tej istej izbe hrá mladší  súrodenec s hračkami alebo hrá/pracuje  starší súrodenec  počítači či  počúva hudbu,  dieťa sa  nebude vedieť plnohodnotne sústrediť na svoju prácu.

 • Miestnosť

Na učenie je pre dieťa najvhodnejšia vlastná izbička, alebo aspoň vlastný pracovný kútik.

 • Poriadok na pracovnom stole

Z pracovného stole treba odložiť všetky „nepotrebné“ veci ako sú hračky, mobil, ale aj veci, ktoré s daným predmetom nesúvisia. Napríklad pri matematike budú na stole len pomôcky potrebné na matematiku ako pravítko, kalkulačka, tabuľky (nie tabuľky na  vybrané slová)… Myseľ dieťaťa tak bude upriamená iba  na predmet, ktorý práve preberá.

 • Pracujte spolu dieťaťom

Mimoriadna  situácia učenia doma je nová a náročná  nielen pre vás, ale aj pre samotné dieťa. Pomoc pri zvládaní úloh potrebujú obzvlášť deti, ktoré majú rôzne ťažkosti v učení.

 • Viac menších krokov.

Dlhší text je vhodné dieťaťu  rozdeliť na  viac menších krokov. Dieťa sa pri čítaní bude v texte ľahšie orientovať  a nestratí sa v ňom. Pri čítaní sa môžete s dieťaťom striedať, napríklad po jednom riadku alebo po odstavci.

Prečítajte si aj článok o tom, ako pracovať z domu a udržať si chladnú hlavu

 • Kľúčové slová.

Dieťaťu môžete pomôcť aj tak, významné slová, čísla, nadpisy, poučky, vzorce v  texte farebne zvýraznite alebo  podčiarknete.

 • Pomocné otázky

Niektoré deti sa  v učive často stratia, alebo sa  zamerajú  na nepodstatné detaily. Dieťa môžete  usmerniť pomocnými  otázkami typu: „Na čo si máš dať počas riešenia úlohy pozor? Čo je v tomto článku najdôležitejšie? Čo máš v tejto úlohe vyriešiť? Aká bola otázka?“

Takýmto spôsobom zistíte, či dieťa rozlíšilo podstatné informácie od nepodstatných a  navediete ho späť na správnu cestu.

 • Krycí list

Pozornosť dieťaťa pri cielenej práci pomôže zvýšiť tzv. krycí list. Vhodný je   nepriehľadný biely papier alebo výkres (bez textu alebo  obrázkov, ktoré by dieťa rozptyľovali). Krycí list dieťaťu „dovolí“, aby sa sústredilo na jeden riadok, otázku či jednu informáciu a zakrýva tak ostatný, na teraz nepotrebný text.

 • Ukazovák

Dobrým pomocníkom pri orientácii v texte môže byť pri menších deťoch  ukazovák dieťaťa. Ak si dieťa v texte ukazuje prstom, pridáva sa k zrakovému vnímaniu aj dotykový podnet, čo výrazne môže ovplyvniť pozornosť  v tom lepšom slova zmysle.

V mnohých prípadoch postačí a to,  ak dieťaťu  potichu v texte ukážete prstom, kde sa práve nachádza alebo mu  pripomeniete, o čom práve hovoríte a dieťa je schopné pokračovať ďalej.

Prečítajte si tri tipy na hry pre celú rodinu

www.akcnemamy.sk výchova detí v Dánsku

www.akcnemamy.sk výchova detí v Dánsku

 • Prestávky

Počas učenia nezabudnite zaraďovať  krátke prestávky. Naučte dieťa pracovať v kratších časových úsekoch s prestávkami na oddych. Prestávka môže trvať len pár minút,ale často výrazne pomôže, aby dieťa opäť  ďalej efektívne pracovalo.

 • Plán učenia

Mnohým deťom (najmä deťom s ADHD, ADD) vyhovuje, keď majú dopredu stanovený jasný plán, ako budú predmety či úlohy po sebe nasledovať. Majú tak jasnú predstavu, koľko úloh ich dnes čaká.

 • Čas vhodný na učenie

Najvhodnejší pre dieťa  je (podľa vašich aktuálných možností) v dopoludňajších alebo popoludňajších hodinách. Učenie večer pred spánkom alebo po športovej aktivite je málo efektívne, pretože je  dieťa z celého dňa či z výkonu unavené.

 • Plán dňa, obrázkové hodiny

Plán dňa by mal  zahŕňať  povinnosti  ale  aj  voľnočasové aktivity a  podľa ktorého bude dieťa počas dňa postupovať. Starší žiaci si ho môžu vytvoriť  sami a prekonzutovať ho s vami.

Obrázkové vytvorenie plánu dňa je zaujímavé a  efektívne najmä pri menších deťoch. Môže mať formu napríklad obrázkových hodín.Obrázkové hodiny  dieťaťu pomôžu vymedzia presný čas na učenie,  na oddych a iné činnosti dňa.

 • Pochvala a motivácia

Nezabudnite na povzbudenie, pochvalu či ocenenie. A to nielen za dobrý výkon dieťaťa ale aj za snahu. Nezabudnite , že pozitívna pochvala od rodiča býva často pre dieťa veľkou motiváciou k ďalšej práci. Tešte sa spoločne s postupných malých krokov.

Ako si  spolu s dieťaťom vyrobiť jednoduché obrázkové hodiny

Potrebujete:

Tvrdý papier, nožnice , farbičky, magnetku

 Vystrihnite tvrdého papiera kruh a rozdeľte ho (od stredu do strán)na viac  výsekov

 • Na jednotlivé výseky-plôšky napíšte najčastejšie   činnosti dňa: práca do školy, oddych, prechádzka, pomoc v domácnosti , hygiena, spánok…..
 • Dieťa môže jednotlivé políčka vyfarbiť ľubovoľným farbami aké si zvolí. Napríklad políčko oddych vyfarbí na modro, políčko práca do školy na zeleno a podobne.Nechajte to na jeho fantázii.
 • Obrázkové hodiny zaveste na chladničku.
 • Dieťa bude presúvať magnetku podľa toho, akú činnosť ide práve vykonať.

  Autor: Jana Pavlíková

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár