Začnite písať

RODIČOVSTVO ROZHOVORY

Psychologička Broňa Plešková: V skĺbení všetkých povinností by sme dnes dokonalosť hľadali len ťažko

Broňa Plešková je detská psychologička, ktorá sa popri širokej škále činností venuje i arteterapii. Viedla viac než sto workshopov pre jednotlivcov i  ľudí, ktorí pracujú s deťmi a v poradni často pracuje nielen s dieťaťom, ale i celou rodinou.

V rozhovore nám priblížila, čo je arteterapia, ako zvládať “korona – izoláciu” i čo je pre deti skutočne dôležité.

Arteterapia stojí na pomedzí medzi psychológiou, umením a vedou o umení. Arteterapia výtvarné umenie využíva skôr ako prostriedok osobného vyjadrenia, než by sa snažila o uspokojivé výsledné produkty, posudzované vonkajšími merítkami. Neexistujú hodnotenia dobre – zle. Hodnoty diela, ktoré vznikajú pri arteterapeutickom sedení sú originalita, autenticita, sila zážitku, imaginácia,” vysvetľuje psychologička, ktorá mala vždy k výtvarnému umeniu blízku. Verejnosť ju pozná aj pod značkou Nervuška. Broňa krásne háčkuje, z priadzí dokáže vyrábať doplnky i hračky, ktoré dokonca poslúžili ako inšpirácia ku knihe “Kamoši z vypáraného svetra”.

Obmedzenia v čase korony

Čas korony a s ním súvisiace obmedzenia vníma aj ako mama prváka Jerguša. Apeluje na to, že bažiť po stopercentnom výkone či dokonalosti nie je na mieste, aj keď režim treba zachovať. “Rodičia by však mali byť popri tom k svojim deťom naozaj láskaví a trpezliví. No tak isto by mali pristupovať aj k sami k sebe – nebyť na seba až tak nároční a dokonale plniť všetky pracovné povinnosti, dohliadať na plnenie školských povinností a starať sa o domácnosť. V skĺbení všetkých povinností by sme dnes dokonalosť hľadali len ťažko.”

Aktuálna situácia je náročná, no nech to znie ako klišé, ponúka aj príležitosť pre získanie nových dôležitých skúseností, poskytuje priestor pre lepšie spoznanie vlastných detí a posilnenie vzťahov. Aby dni neboli len o povinnostiach, psychologička odporúča skúsiť zaradiť činnosti, na ktoré sme doteraz nemali čas – vyskúšať niečo nové a reagovať flexibilne.

Prečítajte si aj rozhovor s cestovateľkou Barborou Kratochvílovou

A čo darčeky?

Každý terapeut sa pri dileme materiálne verzus nehmotné dary zvykne pousmiať. Tohtoročné “emdédé” ovplyvila netradičná situácia, potešiť však svoje ratolesti túžime o to viac. Broňa Plešková zdôrazňuje, že – nielen o korone – treba s deťmi stále komunikovať a poskytnúť im pocit istoty.

Deťom by sme mali byť blízko. Ak sme nejakú neistotu a obavy prežívali my, verte, že ich v istej podobe zažívajú aj deti. Preto je vhodné sa rozprávať otvorene a spôsobom primeraným veku témy prediskutovať a zdieľať.”

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár