Začnite písať

Uncategorized

Sú ženy spokojné s rozdelením prác v domácnosti?

Myšlienka spraviť prieskum o rozdelení prác v domácnosti vznikla na podnet viacerých žien, ktoré opisovali situáciu vo svojej domácnosti. Zaujímalo nás preto, ako je to inde. Sú ženy natoľko vyťažené? Podieľajú sa na domácich prácach aj muži? Sú ochotní priložiť ruku k dielu?

A tak sme urobili prieskum medzi ženami o tom, ako sú podelené práce v domácnosti. Odpovedalo nám 200 respondentiek.

Koľko percent domácich prác ženy vykonávajú?

Hneď prvá otázka bola zaujímavá. Respondentky mali odpovedať, koľko domácich prác vykonávajú. Najviac odpovedí uvádzali ženy, že robia 80% prác. Logicky sa tu ponúka otázka, či sú ženy na materskej alebo na rodičovskej dovolenke, alebo pracujú.

Ďalšia otázka smerovala na ich status. Zaujímavé je, že keď sme vyselektovali zamestnané ženy, ktorých bolo v počte 113, až 50 z nich odpovedalo, že vykonávajú 80% prác, a 30 z nich odpovedalo, že vykonávajú všetky práce. 12 odpovedalo, že 60% prác a 18 asi polovicu. Iba tri ženy odpovedali, že je to menej ako polovica prác.

Pozreli sme sa aj na odpovede podnikateliek, ktorých bolo 34. Najčastejšou odpoveďou bolo, že vykonávajú 80% prác, to bola zhruba tretina, 12 žien. 10 žien odpovedalo, že vykonávajú všetku prácu. To asi tie podnikateľky tiež nemajú najľahšie…

Ako je to so starostlivosťou o deti?

Otázka znela, kto sa o ne stará, a to napríklad: učí sa s nimi, hrá sa s nimi, chodí s nimi von, umýva ich, kŕmi, prebaľuje, oblieka. O deti sa stará výlučne (bez pomoci manžela) až 8% žien. Prevažovala odpoveď, že prevažne sa o deti starajú ženy.

Sú muži proaktívni?

Ako je to s ochotou pomáhať v domácich prácach? Jedna respondentka sa dokonca trefne ohradila, že nejde predsa o pomoc, práce sa majú doma vykonávať spoločne. Za neochotných pomáhať mužov označila takmer tretina žien. Ale ochotných partnerov má polovica. Je to dobre alebo zle?

Prečítajte si aj článok: Mali by sa ženy starať o seba aj počas materskej?

Mali by sa práce deliť na polovicu?

Myslia si ženy, že by sa domáce práce mali rozdeliť rovnomerne medzi muža a ženu? Odpovede boli veľmi vyrovnané medzi tým, že si želajú, aby to tak bolo, a tým, že berú do úvahy aj okolnosti.

Medzi práce, ktoré ženy uviedli ako najčastejšie, že ich robia, patrilo na prvom mieste pranie (88%), potom varenie (78%), utieranie prachu (71%) a umývanie dlážok (70%), žehlenie (66%), asi polovica uviedla učenie s a vychádzky s deťmi, prebaľovanie, kŕmenie… A 21 percent žien vynáša aj smeti.

Sú ženy spokojné s rozdelením prác?

Asi najdôležitejšou otázkou je, že či sú ženy spokojné s tým, aké je rozdelenie prác u nich doma. Možno robia ženy viac prác, ale možno im to tam aj vyhovuje. Aké boli odpovede? Vyslovene nespokojných bolo len 17 percent.

Zanechaj nám svoj komentár