Začnite písať

AKČNÉ TIPY RODIČOVSTVO

Ako pomôcť dieťaťu, ktoré je „čierna ovca“ rodiny?

Niekedy sa jedno dieťa dostáva do problémov viac ako ostatné deti z rodiny. Možno je toto dieťa trochu emotívnejšie alebo akčnejšie alebo rozhodnejšie ako priemer. Možno toto dieťa prechádza náročnou vývojovou fázou alebo sa prispôsobuje určitým zmenám doma alebo v škole. Toto dieťa nie je skutočne „zlé“, ale nejako uviazne v úlohe „zlého dieťaťa rodiny“.

Ako teda môžeme pomôcť dieťaťu oslobodiť sa od úlohy „zlého dieťaťa“? Tu je šesť konkrétnych stratégií:

1. Vyhnite sa porovnávaniu detí

Niekedy sa rodičia domnievajú, že porovnávanie jedného súrodenca s druhým bude inšpirovať neochotné dieťa, aby sa správalo lepšie. NIKDY to nefunguje. Porovnania bolia. Dávajú dieťaťu, ktoré ťahá za kratší koniec, pocit rozhorčenia a odhodlanosť byť niečím iným ako súrodenec, ktorý je žiarivým príkladom.

2. Snažte sa porozumieť pohľadu vášho dieťaťa

Deti niekedy konajú nezvyčajne, pretože majú pocit, že to je jediný spôsob, ako ich budú počuť. Pokúste spraviť jeden krok skôr, než začne jeho frustrácia, ale ešte predtým, ako dôjde k nesprávnemu správaniu.

Opýtajte sa: „Čo sa deje?“ a zosumarizujte perspektívu svojho dieťaťa. Použite vzorec „Cítiš sa ________, pretože ________.“ Keď sa vaše dieťa cíti vypočuté, je ľahšie posunúť sa smerom k dobrým riešeniam problémov kladením otázok, napríklad: „Čo môžeme urobiť, aby to bolo spravodlivé pre všetkých?“ alebo „Čo by podľa teba mohlo pomôcť?“ alebo „To nemôžeme urobiť, pretože _______, ale čo by podľa teba mohlo fungovať?“

Prečítajte si aj: Čím sa jedináčikovia líšia od detí so súrodencom?

3. Zdôraznite lásku všetkých detí

Keď sa jedno dieťa v rodine dostane do problémov častejšie ako iné, určite bude aj ostatné deti nejakým spôsobom zapojené. Nemusia to robiť úmyselne. Možno si ani neuvedomujú, že to robia, ale nejakým spôsobom odbočujú, vylučujú „zlé dieťa“ zo svojho kruhu, čím posilňujú jeho úlohu „zlého dieťaťa“.

Dôraz na láskavosť všetkých členov rodiny môže pomôcť zmeniť deštruktívne vzorce. Možno by ste mohli súkromne hovoriť so súrodencami o tom, s čím toto dieťa bojuje a čo môžu urobiť, aby pomohli.

Možno budete chcieť skúsiť počítať láskavosť v rodine. Každý večer pri večeri nechajte deti povedať, akú láskavosť alebo dobrý skutok v ten deň urobili. Ak niekto nemá čo povedať, stačí ísť ďalej alebo navrhnúť: „Stále máte dve hodiny, kým pôjdete spať. Stavím sa, že by ste mohli ešte niečo pekné urobiť.“ Ak chcete, môžete zbierať guličky do pohára, ktoré reprezentujú každú láskavosť, a keď deti spoločne dosiahnu počet 50 alebo 100, môžete oslavovať špeciálnou aktivitou.

4. Dotýkajte sa ho viac

Dômyselnou stratégiou na pomoc dieťaťu, ktoré prechádza ťažkým obdobím, je viac sa ho dotýkať. Verím v silu dotyku. Je to náš najzákladnejší spôsob starostlivosti a spojenia. Výskum tiež ukazuje, že deti, ktorých sa dotýkame viac, sú menej agresívne. Zvyčajne NIE JE dobrý nápad dotýkať sa detí, keď sa cítia nahnevané, ale keď sa ich viac dotknete inokedy, môže to viesť k obmedzeniu niektorých nahnevaných výbuchov.

5. Vyhľadajte správanie, ktoré nezodpovedá úlohe „zlého dieťaťa“

Veľmi dôležitou stratégiou na odstránenie úlohy „zlého dieťaťa“ je všimnúť si a uznať, keď toto dieťa koná spôsobom, ktorý nezodpovedá starej úlohe. Môžete tiež pre neho vytvoriť príležitosti, aby konalo novým spôsobom. Ak je zvyčajne nedbanlivé, poverte ho držaním fotoaparátu na pár minút a povedzte: „Verím, že to budeš držať opatrne.“ Ak obyčajne provokuje svojho malého brata, dajte mu zodpovednosť za prečítanie príbehu jeho bratovi pred spaním. Ak je často deštruktívny, dovoľte mu, aby vám s pomocou nástrojov niečo urobil a pracovať spolu s vami.

Ako sa môžu deti naučiť konať zodpovedným spôsobom, pokiaľ na to nemajú príležitosť?


6. Na vytvorenie pozitívneho pohľadu na vaše dieťa použite špeciálny zápisník

Dajte svojmu dieťaťu zápisník a každý deň napíšte niečo pozitívne o tomto dieťati. Nerobte si z toho vedu. Len povedzte svojmu dieťaťu, čo robíte, a nechajte zápisník vo svojej izbe. Vaše dieťa bude zvedavé, čo píšete, aj keď nič nepovie.

Ak je vaše dieťa na čítanie príliš malé, môžete si mu jeho zápisník prečítať.

Urobte svoje komentáre popisnými a hovorte o tom, ako vaše dieťa pozitívne ovplyvnilo ostatných. Mohli by ste napríklad napísať: „Ďakujem, že si mi pomohol priniesť z obchodu potraviny. Bola to veľká pomoc,“ alebo „Bolo to od teba milé nechať svojho brata, aby sa mohol zahrať na počítači,“ alebo „Všimla som si, že si nevyrušoval v kostole.

Zdroj: psychologytoday.com

Zanechaj nám svoj komentár