Začnite písať

AKČNÉ TIPY

Digitálna transformácia škôl pokračuje – ako používať moderné technológie aj počas vyučovania?

Sú dátumy, ktoré sa zapíšu do histórie. Jedným z nich je marec 2020, keď v súvislosti s šírením COVID-19 začal na Slovensku platiť zákaz fyzickej prítomnosti žiakov v školách. Nastala výnimočná situácia, na ktorú neboli učitelia, deti ani rodičia pripravení. Zavedenie dištančnej výučby prinieslo do škôl digitálnu revolúciu.

S novým školským rokom prichádza výzva, ako budú učitelia ďalej používať moderné technológie v prezenčnej forme vyučovania.

Praktické skúsenosti učiteľov potvrdili, že sa moderné technológie pri výučbe na diaľku naplno osvedčili.
Učitelia si počas troch mesiacoch vyučovania na diaľku vyskúšali rôzne možnosti a funkcionality ako napríklad živé vysielanie vyučovacích hodín, zdieľanie obsahu prakticky odkiaľkoľvek, tvorbu kvízov či testov a komunikáciu/četovanie so žiakmi, s rodičmi alebo v rámci celej školy.

Aké sú konkrétne skúsenosti učiteľov?

Napríklad Erika Petrášková zo Súkromného športového gymnázia Elba v Prešove ocenila možnosť nahrávania online vyučovacej hodiny na MS Stream a zdieľanie videonahrávky, ktorú si mohli žiaci (nielen tí, čo chýbali na hodine) kedykoľvek opakovane prehrať. Veľkým pomocníkom pre ňu bola tiež aplikácia Forms umožňujúca rýchle a pohodlné získanie spätnej väzby.

Júlia Jánošíková z Gymnázia v Malackách používa Microsoft Teams už niekoľko rokov. V práci s Teams najčastejšie využíva možnosť nahrávať zadania a zdieľať obsah so študentmi. „Učiteľ je takto odbremenený od e-mailov alebo iných správ, ktoré by ho mohli obťažovať pri prijímaní takýchto materiálov,“ pochvaľuje si Júlia Jánošíková a dodáva: „Veľmi oceňujem možnosť ,zdvihnutia ruky‘ a prihlásenia sa do konverzácie. Študenti si prestali skákať do reči a postupne dostávali slovo na základe
toho, ako sa oň prihlásili.“

Prečítajte si: Učte deti to, čo sami viete najlepšie a čo vás baví

Študentom Martiny Kobolkovej z Gymnázia A. Bernoláka v Senci pomohol poznámkový blok triedy, do ktorého mohli všetci žiaci spolu s učiteľom písať, kresliť, vkladať obrázky. Na písanie mali k dispozícii pestrofarebné fixky a zvýrazňovače, ktoré sa nikdy nevypísali.

Digitálne učenie deti baví viac než len sedenie v laviciach. Výhodou je tiež fakt, že dlhodobo choré deti majú šancu zostať s triedou v spojení a podľa možností si priebežne plniť svoj vzdelávací plán. To platí aj pre deti, ktoré s rodičmi vycestovali mimo republiky, napriek tomu však musia absolvovať povinnú
školskú dochádzku.

Inšpirácia, ako sa  Teams dajú použiť počas vyučovania:

V školskej verzii Teams sú funkcie pre zadávanie a hodnotenie domácich úloh, elektronická tabuľa a ďalšie funkcie, ako je napríklad zložka výučbové materiály, kam sa môžu študenti len pozerať. Hodiny v Teams je možné nahrávať a uložiť na školský zabezpečený portál Stream, kam sa dostane len ten, kto má prístup.

Mnoho škôl si obľúbilo a využíva ďalšiu zadarmo dostupnú službu, a tou je Whiteboardškolská online elektronická tabuľa, na ktorú môže kresliť aj učiteľ, aj študent.

Vývojári Teams stále pracujú na nových zlepšeniach. Už od augusta je možnosť zobraziť si až 49 účastníkov videohovoru, takže učiteľ uvidí naozaj celú svoju triedu. Vidieť naraz 49 obdĺžnikov je skvelé, ale ešte lepšie je sa vidieť spoločne v jednej miestnosti. Ak hovoríme o školách, tak ideálne osobne v laviciach. Spoločný režim využíva pokročilé možnosti videokamier, presunie obraz z kamery žiaka a umiestni ho do virtuálnej triedy.

V Teams je zatiaľ možné vidieť buď obrazovky s prezentáciami účastníkov, alebo jednotlivé obrazy z kamier. Vďaka dynamickému zobrazeniu bude možné vybrať také, ktoré účastníkovi vyhovuje najviac. Spoločný videohovor sa dá pohodlne využiť aj na virtuálnu triednu schôdzku s rodičmi alebo poradu s učiteľmi z iných škôl v meste či v rámci regiónu.

Teams je pre učiteľov tiež užitočným pomocníkom pri ukladaní a zdieľaní obsahu či už so žiakmi a rodičmi alebo s kolegami v škole. Odpadá tak neustále hľadanie USB kľúčov s učebnými plánmi alebo testami.

Ďalšie užitočné návody, tipy, webináre a odporúčania, ako pracovať s Teams tak, aby zjednodušili každodenné vyučovanie, nájdete na stránke Blog inovatívnych učiteľov a študentov – Vzdelávame pre budúcnosť.

Zanechaj nám svoj komentár