Začnite písať

RODIČOVSTVO ROZHOVORY

Ako čo najlepšie prežiť rodičovstvo?

Martina Vagačová je rodičovská poradkyňa a lektorka. Venuje sa vzdelávaniu pre rodičov, vedie kurzy a kluby Efektívneho rodičovstva. Snaží sa hľadať riešenia na aktuálne problémy. Ako bonus ponúka posilnenie vzťahu medzi dieťaťom a rodičom.

Svoje skúsenosti z praxe sa rozhodla uverejniť v knihe Ako prežiť rodičovstvo, láskavý sprievodca rešpektujúcim prístupom.

Ako rodičovská poradkyňa a lektorka pracujete už viac ako 10 rokov. V čom vidíte zmenu v rodičoch?

Pribúda rodičov, ktorí majú záujem pracovať na vzťahu s dieťaťom, na výchove. Sú sčítaní, rodičovskú rolu berú zodpovedne. Chápu, že odborná pomoc je potrebná, aby sa zorientovali v množstve niekedy až protichodných informácií. Nestačí už len vzájomné rodičovské zdieľanie a konštatovanie, že rodičia ma nejako vychovali. Zisťujú, že staré a štandardné výchovné metódy im často zlyhávajú. Dnešné deti potrebujú už iný prístup. Potrebujú aktívny vzťah a partnerstvo ako aj vedomie, že sa rešpektuje ich myslenie a jedinečné potreby.

Čo je výzvou dnešnej doby pre rodičov? 

rodičovstvoPochopiť a žiť ľudsky rovnocenný vzťah s dieťaťom. To znamená uvedomiť si, že dieťa má presne tie isté biologické, ale aj psychologické potreby, ako dospelý človek. Rešpekt k dieťaťu a jeho potrebám by mal byť samozrejmosťou napriek tomu, že nemá ešte zvládnuté mnohé zručnosti, či vypestovanú vôľu k regulácii svojich emócií. Rešpekt k dieťaťu znamená vytvárať mu bezpečný a inšpiratívny priestor na to, aby mohlo slobodne objavovať a učiť sa vlastnou skúsenosťou a následne preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Rodič by mal dieťa pri učení sprevádzať a dávať mu hranice tam, kde už by dieťa konalo proti svojmu zdraviu a ubližovalo sebe či okoliu.

Napísali ste k tejto téme aj knihu. Nie je to zbytočné? Veď tých kníh o výchove je toľko. Aj o rešpektujúcom prístupe. Napriek týmto faktom ste sa rozhodli vstúpiť do tejto rieky. Čo vás k tomu viedlo?

V prvom rade požiadavka rodičov, ktorí so mnou absolvovali kurzy či prednášky a vyjadrili potrebu mať po ruke knižku, v ktorej by si zalistovali a osviežili či utvrdili vedomosti, ktoré sme spolu získali.

Prečítajte si aj rozhovor so psychologičkou Martinou Wäldl: Ak sa dieťa pýta, treba mu odpovedať

V čom vidíte, že rodičia najviac potrebujú pomôcť?

Rodičia potrebujú pochopiť, že problémy s deťmi dokážu úspešne riešiť len vtedy, ak budú dieťaťu dôverovať. To znamená rešpektovať jeho geneticky zakódovanú jedinečnosť a potrebu spolupracovať. Napríklad štvorročné dieťa chce samo prechádzať cez cestu. Tvrdohlavo nemieni dať rodičovi ruku. Keď rodič pochopí, že dieťa neriadi tvrdohlavosť, ale genetický kód, ktorý do neho vložila príroda, môže sa prestať hnevať. Uvedomí si, že zákonitosti prírody sú múdrejšie ako on a uzná, že dieťa vie, kedy sa má čo učiť. A tak zoberie vážne požiadavku dieťaťa a vytvorí bezpečný priestor. Dvihne dieťa na ruky, poobzerajú sa spolu, či je cesta voľná z oboch strán. Potom dieťa prejde spokojne po prechode vedľa rodiča. Za asistencie rodiča sa mohlo samé rozhodnúť.

V čom robia rodičia najčastejšie chyby?

Rodičia v snahe rešpektovať potreby dieťaťa zabúdajú alebo nedokážu stanoviť hranice nevhodnému správaniu dieťaťa. Potom deťom donekonečna vysvetľujú, dohovárajú, podplácajú, prípadne ich aj citovo vydierajú. A to všetko sú mocenské spôsoby ovládania dieťaťa, z ktorých sa dieťa nič užitočné nenaučí. Zväčša len vyhýbaniu sa zodpovednosti, klamstvu a manipulácii.

Deti sa učia z toho v čom žijú. Preto ak rodičia nerobia to, čo hlásajú, deti sú z toho zmätené a nerozumejú im.

Prečítajte si, prečo je čítanie pre deti dôležité

Ako byť dobrým rodičom a zároveň nevyhorieť?

rodičovstvo

zdroj: pixabay.com

V prvom rade rodič potrebuje mať naplnené svoje potreby aspoň do nejakej miery, aby mal energiu a lásku na podporu dieťaťa. Aj maličkosti, ako ranná káva či čaj v pokoji, rýchly telefonát s priateľom alebo uvoľnenie napätia aktivitou, ktorej sa môžu zúčastniť aj deti. To všetko sú činnosti, ktoré nezaberú čas, dajú sa rozmiestniť počas dňa a potešia rodiča.

Sebaprijatie rodiča je kľúčom k tomu, aby prijímal dieťa so všetkým aj s chybami. Ak sa rodič dokáže pozrieť na seba s prijatím a láskavosťou, uľaví sa mu a vníma chyby ako súčasť učenia. Potom nahrádza deštruktívnu sebakritiku povzbudením, čo ho vedie k ďalšiemu kroku smerom k rodinnej spolupráci a harmónii.

Zaskočiť dieťa pozornosťou, teda prejaviť lásku spôsobom, ktoré dieťa preferuje, upevňuje vzťah a dieťa rodičovi dôveruje. Potom aj v situáciách, keď má urobiť niečo čo sa mu nechce, ide do toho, lebo mu na rodičovi záleží, má ho rád.

Máte návod, ako byť dobrým rodičom, partnerom a zároveň si ukradnúť aj nejaký čas pre seba?

Byť naplno tým, kým som. To znamená predovšetkým vnímať seba a podporiť sa, keď už idem na dlh. Potom s partnerom zdieľať a s dieťaťom robiť niečo, čo túži,  čo sa mu v danom momente ráta. Venovať niekomu z nich čas, je tá najlepšia investícia…

Čo by ste chceli odkázať rodičom?

Snažte sa žiť svoj život s dieťaťom tak, aby ste denne zažili aspoň jeden spoločný zážitok blízkosti a láskyplného spojenia. K tomu pridajte riadnu dávku povzbudenia a takto vychováte sebavedomého, samostatného a zodpovedného dospelého človeka. Okrem toho spolupráca a harmónia sa stanú súčasťou vášho domova.

Zdroj foto: archív Martiny Vagačovej

Tagy
Predchádzajúci článok
Ďalší článok

1 Komentár

Zanechaj nám svoj komentár