Začnite písať

PR ČLÁNKY

Prečo by sa mali deti učiť cudzie jazyky?

učenie

Uspieť na pracovnom pohovore vďaka znalosti cudzieho jazyka je dnes pre mnohých z nás obrovskou výhodou a náskokom pred konkurenciou. Avšak, osvojenie si cudzieho jazyka vo vyššom veku už nemusí byť pre človeka také jednoduché. Nielen finančné, ale aj časové dôvody môžu túto snahu ľuďom znemožniť. Preto je vhodné začať s osvojovaním si cudzieho jazyka už od ranného detstva. Výhod, prečo by sa mali deti učiť cudziu reč je ale oveľa viac. 

Poďte sa spolu s nami na niektoré z nich pozrieť. 

Podpora funkcií mozgu

Niektoré z kognitívnych výhod učenia sa druhého jazyka môžu súvisieť so skutočnosťou, že mozog dvojjazyčných a viacjazyčných detí sa vyvíja lepšie, čo zistili výskumníci analyzujúci mozgové hustoty dvojjazyčných ľudí. Šedá mozgová kôra bude u detí vďaka tejto schopnosti na tom oveľa lepšie. Ak si ale na doučovanie netrúfate a v škole tento predmet nie je, vyskúšajte to s jednoduchou angličtinou pre deti.učenie

Lepšie riešenie problémov a rozvoj kognitívnych schopností

Deti, ktoré hovoria viac ako jedným jazykom, sa naučia vyjednávať o význame ako o rozhodujúcej súčasti komunikácie vo viac ako jednom jazykovom systéme. To im tiež pomáha pri úlohách pri riešení problémov a dáva možnosť hľadať rôzne prístupy k riešeniu problémov. Výskum ukazuje, že existuje vzťah medzi dvojjazyčnosťou a niekoľkými schopnosťami, vrátane schopnosťami abstraktne uvažovať o jazyku a neverbálne myslieť bez toho, aby nám pritom pomáhali moderné mobily.

Vyššie akademické výsledky a skóre v testoch

učenieŠtúdie preukázali, že učenie sa cudzieho jazyka v ranom veku zlepšuje aj kognitívne schopnosti a ovplyvňuje výsledky v iných oblastiach, čo vedie k vyšším skóre v testoch. Štúdie zistili, že študenti, ktorí hovoria viac ako jedným jazykom, majú na štandardizovaných prijímacích skúškach vyššie skóre ako jednojazyční študenti.

Odborníci tvrdia, že študenti, ktorí absolvovali priemerne štyri alebo viac rokov štúdia cudzieho jazyka, dosiahli vyššie skóre v slovnej časti ako tí, ktorí študovali štyri alebo viac rokov iný predmet. 

Pohodlná angličtina online je preto pre vaše ratolesti zárukou lepšej budúcnosti. Tak na to nezabúdajte a myslite na svoje deti a ich úspech už od malička.

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár