Začnite písať

RODIČOVSTVO

Ako sa mení daňový bonus na dieťa v roku 2021?

dieťa

Od 1. januára budúceho roka sa menia viaceré ustanovenia zákona o dani z príjmov, ktorou sa upravujú nielen nepeňažné príjmy na dopravu zamestnanca zo strany zamestnávateľa, ale aj výška daňového bonusu na dieťa, či úhrada na kúpeľnú starostlivosť. To, čo zamestnávateľov nepoteší a je skôr demotivujúce, je odmeňovanie formou 13. a 14. platov.

Príspevok na dopravu

Zákon o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov) čakajú od januára budúceho roka viaceré zmeny. Jednou z nich je rozšírenie okruhu príjmov oslobodených od dane (§ 9), ku ktorým pribúdajú aj príjmy poskytnuté ako nepeňažné plnenie zamestnancovi zo strany zamestnávateľa „za účelom zabezpečenia dopravy zamestnanca na miesto výkonu práce a späť“ (§ 19 ods. 2 písm. s) prvého bodu).

„Úhrnná suma predstavuje najviac 60 eur mesačne. Ak nepeňažné plnenie vypočítané z prostriedkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom prepočítaných na jedno miesto v motorovom vozidle podľa spomínaného ustanovenia presiahne sumu 60 eur, do základu dane, resp. čiastkového základu dane sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu. Ide o zjednodušenie podmienok oslobodenia tohto nepeňažného príjmu,“ konštatuje výkonný riaditeľ Elanor Slovakia Ivan Zizič. Spoločnosť je významným hráčom v poskytovaní outsourcingu mzdových a administratívnych personálnych služieb na Slovensku.

Daňový bonus na dieťa

Od 1. januára 2021 sa mení aj výška daňového bonusu. Pre deti do 6 rokov sa ponecháva daňový bonus v 2-násobnej výške, t. j. 46,44 €, pre deti od 6 do 15 rokov je zvýšenie daňového bonusu vo výške 1,7 násobku  od 1.7.2021 (t. j. 39,47 €) . „Podľa pôvodného návrhu novely mali rodičia nezaopatrených detí nad 19 rokov stratiť nárok na daňový bonus na dieťa, čo však nakoniec parlament neschválil a tak pre nezaopatrené deti do 25 rokov bude nárok na základnú sumu daňového bonusu vo výške 23,22 €,“ spresňuje Ivan Zizič.

Ako podotýka, zvýšený daňový bonus na deti do 15 rokov má byť pravdepodobne kompenzáciou plánovaného zrušenia plošnej dotácie na obedy pre deti v materských a základných školách. „Od začiatku budúceho roka sa plánuje dotovať len obedy pre deti v hmotnej núdzi. Toto má za následok, že väčšina rodičov príde od septembra 2021 o dotáciu vo výške 1,20 na každý obed pre dieťa,“ dodáva.

Zvýši sa zdanenie 13. a 14. platov

Od roku 2021 sa má na Slovensku zrušiť aj nezdaniteľná časť na zaplatené úhrady na kúpeľnú starostlivosť.

„Tiež sa ruší oslobodenie 13. a 14. platov od sociálnych odvodov, zdravotných odvodov a dane z príjmov zo závislej činnosti,“ konštatuje. Posledný krát sa oslobodenie uplatní pri poskytnutí peňažného príjmu pri príležitosti vianočných sviatkov v tohtoročnej novembrovej mzde.

„Dá sa očakávať, že  tieto zmeny budú mať nepriaznivý dopad na podnikateľské prostredie a motiváciu zamestnávateľov poskytovať túto formu odmeňovania. Pozitívom je, že príspevky na rekreáciu a na športovú činnosť dieťaťa sú z hľadiska odvodov a daní ponechané aj naďalej bez zmeny,“ upozorňuje výkonný riaditeľ Elanor Slovakia Ivan Zizič.

Zdroj foto: pixabay.com

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár