Začnite písať

Uncategorized

Čo neviete o sviatku sv. Štefana?

Deň svätého Štefana, 26. decembra sa vo viacerých krajinách slávi ako druhý deň vianočných sviatkov. V kresťanskej tradícii je to sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka. Sviatok sv. Štefana je tradične aj dňom spoločenských kontaktov.

V našich krajoch bol sviatok svätého Štefana spojený s koledovaním. Koledovanie niekedy nebolo len tak. Dary, ktoré sa dávali koledníkom, boli starostlivo vyberané. Verilo sa totiž, že sa z nich dala vyčítať budúcnosť a zároveň ju aj ovplyvniť. Cirkev sa snažila tieto pohanské povery potlačiť, ale nepodarilo sa jej to. Koledovanie pretrváva do dnešných časov.

Svätý Štefan bol veľmi horlivý kazateľ, ktorý bol ukameňovaný v roku 35 po Kristovi pred hradbami Jeruzalema. Predpokladá sa, že bol Židom. Svojim mučením pred smrťou odpustil. Bol diakonom, ktorý mal na starosti najchudobnejších z chudobných, vrátane vdov. Uctieva sa v katolíckej, pravoslávnej i anglikánskej cirkvi. Zobrazuje sa s atribútmi ako je palma, kamene a kniha. Vo východnom obrade býva často znázorňovaný s kadidlom v ruke. Vedeli ste, že sv. Štefan je patrónom murárov, tesárov, kočišov i koniarov?

Na svätého Štefana nesmie už byť barina.

Pekná chvíľa na Štefana Kráľa sľubuje radostné oberačky.

Tento sviatok je spätý s klasickými rodinnými návštevami, vinšovaním, či koledovaním.  Všetkým sú známe aj tradičné štefanské zábavy. Po pôstnom období adventu je to jeden z prvých dní na uvoľnenie a zábavu. V niektorých krajinách bývajú aj štefanské ohňostroje, či prehliadky.

Prečítajte si aj o zvykoch a tradíciách spojených so sviatkom sv. Lucie

Pravá ruka sv. Štefana dodnes neporušená

Svätý Štefan je patrónom Maďarska a Srbska. V Srbsku tento sviatok pripadá na 9.januára, pretože srbská pravoslávna cirkev slávi podľa juliánskeho kalendára. V Maďarsku si ho pripomínajú ako prvého uhorského kráľa. Zaujímavosťou je, že jeho neporušená pravá ruka, ktorá sa našla v hrobe, je zachovaná dodnes.

Vo Veľkej Británii je tento sviatok známy ako tzv. nákupný deň. Rapídne zníženie cien vyláka do obchodov neskutočné množstvo ľudí, ktorí masovo využívajú povianočné výpredaje. Mnohí obchodníci vzhľadom na nadštandardné príjmy čakajú na tento deň ako na „deň roka“.

Írska špecialita

Zaujímavosťou je, že napríklad v Írsku je tento sviatok  jedným z 9 štátnych sviatkov, jeho spojitosť so sv. Štefanom je však minimálna. Spája sa s lovom striežika, malého vtáčika, ktorý sa podľa írskej mytológie nachádza v epizódach Ježišovho života. Ľudia sa obliekajú do starých šiat, nosia slamené čiapky a chodia od dverí ku dverám s vyrobenými vráskami, tancujú, spievajú a hrajú. Táto tradícia už pomaličky slabne, ale ešte je stále prítomná u staršej generácie. . Skupiny malých chlapcov vtáčika prenasledovali, kým ho nechytili alebo kým on sám nezomrel na vyčerpanie. Deň sv. Štefana je obľúbeným dňom návštev členov rodiny a návštevy pantomíny v divadle.

Ak sa vetry na svätého Štefana spolu chytia, veliké priekopy a záveje narobia.

Keď duje vietor na Štefana, bude víno budúceho roku plané.

Keď svätý Štefan blato vyfúka, peknú jar nám ponúka.

Význam mena Štefan

Mužské meno Štefan pochádza z gréckeho „Stephanos“. Znamená „veniec víťaza“, „víťaz“, „ovenčený víťaz“. Toto meno nosilo päť uhorských kráľov, anglický kráľ a taktiež  to bolo časté pápežské meno, keďže sa takto volalo až deväť pápežov.

Hovorí sa o nich, že muži s týmto menom sú odvážni, rozhodní, no napriek tomu opatrní. So svojim zmyslom pre humor sú obľúbení a nevzdávajú sa ľahko. Majú bohatú fantáziu a sú prispôsobiví. Pôsobia vyrovnane a spokojne. Vedia reagovať v každej situácii.

Prečítajte si aj legendu o sv. Martinovi, ktorý chodil na bielom koni.

Staré zvyklosti

Ráno si mnohí dlhšie pospali. Okrem mládencov, ktorí zarána brodili v potoku alebo snehu kone, a starých chorých ľudí, ktorí si v studenej vode umývali ruky a tvár, aby sa im prinavrátilo zdravie. Všetci sa tešili na príjemný a veselo strávený deň, plný návštev a rodinných stretnutí. V mestách chodili od sviatku sv. Štefana do Troch kráľov potulní bábkari, mládenci i deti zo sirotincov a hrali biblické hry. V kostoloch zneli kostolné orchestre a spievali cirkevné zbory.

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár