Začnite písať

INŠPIRÁCIE RODIČOVSTVO

Ako reagovať na vysvedčenie a čomu sa radšej vyhnúť? Radí školská psychologička

Blíži sa polročné vysvedčenie. Mnohých poteší, niektorých sklame. Či už prikladáte známkam význam, alebo nie, náš školský systém je postavený na hodnotení známkami. Pre mnohé deti je vysvedčenie odmenou za snahu a úsilie, ktoré celý polrok vynakladali. Od rodičov očakávajú pochvalu, ocenenie či uistenie, že sa nič nedeje, ak vysvedčenie nedopadlo podľa ich predstáv. Ako by mali rodičia reagovať a čomu sa radšej vyhnúť? Radí školská psychologička Mgr. Lenka Macejáková.Lenka Macejáková

Pochváľte dieťa

Buďte konkrétny v tom, za čo ho chválite. Ak matematika nie je jeho obľúbený predmet, a aj napriek tomu dokázalo dieťa vyvinúť dosť úsilia a snahy a dostať dobrú známku na vysvedčení, oceňte to. Povedzte mu, že sa vám páči, že sa nenechalo odradiť čiastkovými neúspechmi a vytrvalo vo svojej snahe. Vaša pochvala a ocenenie má veľkú váhu nielen u mladších detí, ale aj u tých násťročných. Zároveň učte dieťa oceniť a pochváliť samo seba.

Netrestajte dieťa

Už samotná zlá známka je pre dieťa trestom. To, že dieťaťu niečo zakážete, príde o výhody či dostane iný trest, zlú známku nezmení. Trest za niečo, čo už nedokáže ovplyvniť, len prehlbuje jeho frustráciu a v konečnom dôsledku aj tú vašu. Nepodmieňujte svoju lásku dobrou známkou. Dieťa potrebuje vedieť, že ho ľúbite za každých okolností. Môžete mu povedať, že ste sklamaný či nahnevaný, ale na vašej láske k nemu sa napriek tomu nič nemení.

Prečítajte si aj aj článok o zvládnutí online výučby.

Oceňte snahu

Aj napriek tomu, že vysvedčenie nedopadlo úplne podľa vašich predstáv, oceňte snahu. Učíte ho tým, že snaha a vytrvalosť sú dôležité vlastnosti na ceste k úspechu. Začnite tým, čo sa podarilo, a vyzdvihnite to. Vyjadrite vieru, že do budúcna „popracuje“ aj na ostatnom. Spýtajte sa dieťaťa, ako je so svojím hodnotením spokojné, čo si myslí o jednotlivých známkach. Prejdite si spolu v pokojnej atmosfére jednotlivé známky na vysvedčení. Rozanalyzujte spolu, v čom mohlo urobiť viac, kde má rezervy a čo sa pokúsi v budúcnosti robiť inak. Vypracujte spolu plán, ako zlepšiť známky.

Ponúknite pomoc

Zistite, čo robí dieťaťu problémy, a buďte mu nápomocný. Nepracujte však za neho. Porozprávajte sa s vyučujúcimi. Učitelia ocenia, ak záujem dieťaťa aj rodiča trvá počas celého školského roka, nielen tesne pred uzatváraním známok. Informujte sa, pýtajte sa, v čom sa vaše dieťa potrebuje zlepšiť, kde má rezervy a v čom zlyháva. Zaujímajte sa o doučovanie, ak treba. Mnohí učitelia sú ochotní doučovať  svojich žiakov po vyučovaní a snahu a záujem si vysoko cenia.

Zohľadnite dištančné vzdelávanie

Tento školský polrok bol, najmä pre žiakov druhého stupňa, náročný. Ani skúsenosti s dištančným vzdelávaním z jari im situáciu veľmi nezľahčili. Neformálne domáce prostredie je náročnejšie na udržanie motivácie k učeniu. Od detí sa vyžaduje väčšia samostatnosť, než na akú boli zvyknuté. Museli sa naučiť zorganizovať si učenie, čas, sledovať  termíny odovzdávania úloh, neraz boli vystavené časovému tlaku. Deti sú izolované od svojich priateľov, ktorí sú, najmä v období puberty, pre nich veľmi dôležití. Stereotyp, rutina a izolácia neprispievajú k psychickej pohode. Mnohé deti so strachom a obavami prežívali ochorenie na COVID u seba či svojich blízkych. Majú za sebou neľahký polrok, ktorý ich mnohému naučil, ale v mnohom ich aj potrápil. Milí rodičia, zohľadnite to, prosím, pri hodnotení vysvedčení vašich detí. Deti preukázali veľkú flexibilitu, snahu a úsilie. Oceňme ich za to.

Moderátorka Lucka Hurajtová: Aby deti nezabudli gramatiku, načítala som im diktáty

 

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *