Začnite písať

AKČNÉ TIPY INŠPIRÁCIE

Potrebuje vaše dieťa pomôcť s učivom? Vyskúšajte virtuálne učebnice

Dištančná výučba je pre mnohé deti zaťažkávajúcou skúškou. Pandemické opatrenia jednak veľkej časti sťažili prístup ku kontinuálnemu vzdelávaniu, no viaceré si potrebujú precvičiť, upevniť a zopakovať učivo pri niektorých predmetoch. Využiť tak môžu virtuálne učebnice. 

Zatvorené školy už takmer rok. Žiadne pevné rozvrhy, ani možnosť opýtať sa priamo učiteľa, pokiaľ niečomu nerozumiete. Výuka v domácom prostredí je pre mnohé deti testom toho, ako si dokážu samé zorganizovať čas a učivo. Situácia nás teda núti premýšľať nad možnosťami, ako si doteraz klasické učenie v škole preklopiť do online sveta.

Sú to práve učitelia, ktorí často prichádzajú s inovatívnymi nápadmi, aby pomohli nielen svojim žiakom, ale aj rodičom. Školsko-rodinný portál Dobré nápady teraz prichádza s možnosťou využívať nielen rôzne výukové listy, ale po novom aj virtuálne učebnice. „Texty pripomínajú vysvetlenia a pridanou hodnotou sú videá,“ hovorí Silvia Bodláková, autorka, spoluzakladateľka portálu a učiteľka Spojenej školy Tilgnerova v Bratislave. V týchto dňoch zároveň  vyšla vo vydavateľstve Raabe aj jej kniha oTESTUJ sa z matematiky pre 9. ročník ZŠ podľa platných ŠVP.

Pomôcka pre žiakov aj učiteľov

Už prvá vlna pandémie a dištančná výučba ukázali, že mnohé deti, ale aj učitelia mali ťažkosti s napojením na internet, prípadne počítač nie je kompatibilný s aplikáciami Teams či Zoom. Ako podotýka Silvia Bodláková, preto ani online učenie nebolo jednoduché. „Tak som riešila situáciu tým, že som začala robiť texty s vysvetlením a jednoduché videá, pracovné listy na stiahnutie a vytlačenie a ako celok som ich začala ukladať na webe https://www.dobre-napady.sk/pre-skolakov/tipy-pre-skolakov.Sú tak pomôckou pre rodičov a žiakov pri potrebe objasnenia učiva doma,“ hovorí učiteľka Silvia Bodláková.

Školsko-rodinný portál Dobré nápady určený pre predškolákov, žiakov, rodičov a učiteľov materských a základných škôl vznikol pred 14 rokmi spočiatku s cieľom ponuky námetov na tvorenie a hranie sa s  deťmi. „Spočiatku bol obsah zameraný na námety na tvorenie a hranie sa s deťmi, maľovanky, recepty. Do polroka pribudlo šitie, pletenie a háčkovanie. Pridali sa pracovné listy pre predškolákov, ktoré zaznamenali okamžite úspech medzi učiteľkami na MŠ a rodičia radi pomohli vytlačením pre svoje deti,“ približuje začiatky portálu, ktorý spúšťala s kamarátkou ešte počas materskej dovolenky, učiteľka Silvia Bodláková. Dnes už ponúka pracovné listy pre žiakov, rodičov a učiteľov k učivu z viacerých predmetov na základných školách, aby si deti mohli precvičiť učivo či pozrieť sa aj na úlohy iného znenia ako tie, čo sa doteraz nachádzali v učebniciach. A pribúdajú aj virtuálne učebnice.

Rodičia a učitelia sa spájajú a navzájom si pomáhajú cez portál Zavretá škola.

Pribudnú aj ďalšie učebnice a pracovné listy

Ako podotýka Silvia Bodláková, určite chcú tento rok s učebnicami pokračovať. „Chceme dokončiť a doladiť všetky látky z matematiky pre celý 2. stupeň. Počas prvej dištančnej výuky sme začali vytvárať aj tzv. Výukové testy (https://www.dobre-napady.sk/pre-skolakov/otestuj-sa/testy-pre-siedmakov), ktoré si bez obmedzenia času žiak vyrieši a vyberá zo štyroch odpovedí jednu správnu. Snažíme sa ich naformulovať ako býva na T9,“ vysvetľuje. Vyhodnotenie so správnymi riešeniami dostane žiak po odoslaní testu na mail, vďaka čomu vidí, kde spravil chybu a prípadne sa k testu môže vrátiť. „Chceme naučiť deti, aby sa na seba pozreli sebakriticky, pričom nik nemusí vedieť, ako test vyriešili. Radi by sme testy rozšírili aj na iné témy,“ dodáva.

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár