NAČÍTAVAM

Začnite písať

MAGAZÍN TLAČOVÁ SPRÁVA ZDRAVIE

Transplantácia srdca nie je samozrejmosť

Kristína Majerová
Share
NUSCH

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (NÚSCH, a.s.), Bratislava si pripomína už 23. výročie založenia Programu transplantácie srdca na Slovensku a prvej úspešnej transplantácie srdca v NÚSCH, a.s., a v novodobých dejinách samostatnej Slovenskej republiky. 

Historická noc v roku 1998

Systematický program transplantácie srdca na Slovensku založil prof. MUDr. Juraj Fabián, DrSc., FESC. Pod jeho vedením vznikla v Bratislave pracovná skupina „Transplantácia srdca.“ Po viacročnej príprave v noci z 20. na 21. marca 1998 chirurgický tím transplantoval srdce vtedy 58-ročnému príjemcovi. Pacient Štefan Petrík z Jura nad Hronom žil s transplantovaným srdcom 9,5 roka, pričom nezomrel na srdcové ochorenie. Prvú transplantáciu srdca u nás vykonal lekársky tím pod vedením prof. MUDr. Viliama Fischera, CSc., FICS.

PODPORTE združenie Akčné ženy a podnikanie žien na SlovenskuTransplantácia srdca predstavuje štandardnú liečebnú metódu inak neriešiteľného chronického zlyhávania srdca. Počet pacientov, ktorí by takúto liečbu potrebovali, sa neustále zvyšuje. Ide o celosvetový trend.

NÚSCH, a.s., je  jediné pracovisko na Slovensku, kde sa vykonávajú transplantácie srdca.

Skoro 400 úspešných transplantácií

V súčasnosti už má NÚSCH, a.s., za sebou 399 úspešných transplantácií srdca (384 dospelých pacientov a 15 detí). NÚSCH, a.s., tiež  prebral do dlhodobej starostlivosti 58 slovenských občanov, ktorí podstúpili transplantáciu srdca v zahraničí, prevažne v Českej republike do roku 1998. K 31. decembru 2020 bolo na čakacej listine na transplantáciu 49 pacientov.

Prečítajte si aj reálnu skúsenosť akčnej mamy s transplantáciou kostnej drene.

NÚSCH, a.s., počas pandémie COVID-19 úspešne zrealizoval 20 transplantácií srdca. V roku 2020 celkovo 25 transplantácií. Ide o najvyšší počet transplantácií srdca v porovnaní s minulými rokmi. Štyri srdcia darcov boli zo susednej Českej republiky. V roku 2021 NÚSCH, a.s., zrealizoval zatiaľ jednu transplantáciu srdca.

„Rozsah skúseností, aj výsledky programu transplantácie srdca v NÚSCH, a.s., sú porovnateľné s najvyspelejšími pracoviskami v Európe. Počet transplantácií srdca v SR stagnuje v poslednej dobe na približne 20 ročne, čo zďaleka nezodpovedá počtu čakateľov. Hlavným dôvodom je nedostatok darcov. Každý úspešný transplantačný program závisí od identifikácie potenciálneho darcu,“ uviedla primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC. Počas roka 2020 bolo ohlásených 48 potenciálnych darcov srdca.

NUSCH, transplantácie srdca

zdroj foto: Thinkstock

Súčinnosť oddelení

V rámci realizácie transplantačného programu úzko spolupracujú:

  • Klinika kardiochirurgie NÚSCH,s., pod vedením prednostu MUDr. Michala Hulmana, PhD.
  • Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH,s., pod vedením primárky doc. MUDr. Evy Goncalvesovej, CSc., FESC
  • Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny NÚSCH,s., pod vedením primárky MUDr. Ingrid Olejárovej, PhD., MPH
  • Ďalšie pracoviská NÚSCH, a.s., a iné zdravotnícke zariadenia

Prvá transplantácia v Kapskom meste

Historicky prvú transplantáciu srdca na svete uskutočnil Christiaan Neethling Barnard 3. decembra 1967 v Kapskom meste. Zákroku sa podrobil 55-ročný muž s ťažkým poškodením a globálnym zlyhávaním myokardu. Reakcie boli rôzne – od nadšenia až po skepsu. Bez ohľadu na to však táto úplne prvá transplantácia srdca bola veľmi silným podnetom pre desiatky a až stovky kardiochirurgov Christiaana Neethlinga Barnarda nasledovať. K nim sa zaradila aj skupina lekárov II. chirurgickej Kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením akademika Karola Šišku. Na tomto pracovisku vykonali prvú transplantáciu srdca v bývalom Československu, a to 9. júla 1968. Podľa dostupných údajov to bola 25. transplantácia srdca na svete vôbec.

O NÚSCH, a.s.

NÚSCH, a.s., so sídlom v Bratislave poskytuje špičkové komplexné zdravotnícke služby v oblasti diagnostiky, liečby a prevencie ochorení srdca a ciev v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami kardiovaskulárnej medicíny. Má štatút zdravotníckeho zariadenia s celoslovenskou pôsobnosťou. Od 1. januára 2009 je súčasťou NÚSCH, a.s., Detské kardiocentrum.

Zdroj ilustračnej foto: freegreatpicture.com

Nové detské kardiocentrum v Bratislave

klub žien
Tagy

Zanechaj nám svoj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *