Začnite písať

ZDRAVIE

Transplantácia srdca nie je samozrejmosť

NUSCH

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (NÚSCH, a.s.), Bratislava si pripomína už 23. výročie založenia Programu transplantácie srdca na Slovensku a prvej úspešnej transplantácie srdca v NÚSCH, a.s., a v novodobých dejinách samostatnej Slovenskej republiky. 

Historická noc v roku 1998

Systematický program transplantácie srdca na Slovensku založil prof. MUDr. Juraj Fabián, DrSc., FESC. Pod jeho vedením vznikla v Bratislave pracovná skupina „Transplantácia srdca.“ Po viacročnej príprave v noci z 20. na 21. marca 1998 chirurgický tím transplantoval srdce vtedy 58-ročnému príjemcovi. Pacient Štefan Petrík z Jura nad Hronom žil s transplantovaným srdcom 9,5 roka, pričom nezomrel na srdcové ochorenie. Prvú transplantáciu srdca u nás vykonal lekársky tím pod vedením prof. MUDr. Viliama Fischera, CSc., FICS.

Transplantácia srdca predstavuje štandardnú liečebnú metódu inak neriešiteľného chronického zlyhávania srdca. Počet pacientov, ktorí by takúto liečbu potrebovali, sa neustále zvyšuje. Ide o celosvetový trend.

NÚSCH, a.s., je  jediné pracovisko na Slovensku, kde sa vykonávajú transplantácie srdca.

Skoro 400 úspešných transplantácií

V súčasnosti už má NÚSCH, a.s., za sebou 399 úspešných transplantácií srdca (384 dospelých pacientov a 15 detí). NÚSCH, a.s., tiež  prebral do dlhodobej starostlivosti 58 slovenských občanov, ktorí podstúpili transplantáciu srdca v zahraničí, prevažne v Českej republike do roku 1998. K 31. decembru 2020 bolo na čakacej listine na transplantáciu 49 pacientov.

Prečítajte si aj reálnu skúsenosť akčnej mamy s transplantáciou kostnej drene.

NÚSCH, a.s., počas pandémie COVID-19 úspešne zrealizoval 20 transplantácií srdca. V roku 2020 celkovo 25 transplantácií. Ide o najvyšší počet transplantácií srdca v porovnaní s minulými rokmi. Štyri srdcia darcov boli zo susednej Českej republiky. V roku 2021 NÚSCH, a.s., zrealizoval zatiaľ jednu transplantáciu srdca.

„Rozsah skúseností, aj výsledky programu transplantácie srdca v NÚSCH, a.s., sú porovnateľné s najvyspelejšími pracoviskami v Európe. Počet transplantácií srdca v SR stagnuje v poslednej dobe na približne 20 ročne, čo zďaleka nezodpovedá počtu čakateľov. Hlavným dôvodom je nedostatok darcov. Každý úspešný transplantačný program závisí od identifikácie potenciálneho darcu,“ uviedla primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC. Počas roka 2020 bolo ohlásených 48 potenciálnych darcov srdca.

NUSCH, transplantácie srdca

zdroj foto: Thinkstock

Súčinnosť oddelení

V rámci realizácie transplantačného programu úzko spolupracujú:

  • Klinika kardiochirurgie NÚSCH,s., pod vedením prednostu MUDr. Michala Hulmana, PhD.
  • Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH,s., pod vedením primárky doc. MUDr. Evy Goncalvesovej, CSc., FESC
  • Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny NÚSCH,s., pod vedením primárky MUDr. Ingrid Olejárovej, PhD., MPH
  • Ďalšie pracoviská NÚSCH, a.s., a iné zdravotnícke zariadenia

Prvá transplantácia v Kapskom meste

Historicky prvú transplantáciu srdca na svete uskutočnil Christiaan Neethling Barnard 3. decembra 1967 v Kapskom meste. Zákroku sa podrobil 55-ročný muž s ťažkým poškodením a globálnym zlyhávaním myokardu. Reakcie boli rôzne – od nadšenia až po skepsu. Bez ohľadu na to však táto úplne prvá transplantácia srdca bola veľmi silným podnetom pre desiatky a až stovky kardiochirurgov Christiaana Neethlinga Barnarda nasledovať. K nim sa zaradila aj skupina lekárov II. chirurgickej Kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením akademika Karola Šišku. Na tomto pracovisku vykonali prvú transplantáciu srdca v bývalom Československu, a to 9. júla 1968. Podľa dostupných údajov to bola 25. transplantácia srdca na svete vôbec.

O NÚSCH, a.s.

NÚSCH, a.s., so sídlom v Bratislave poskytuje špičkové komplexné zdravotnícke služby v oblasti diagnostiky, liečby a prevencie ochorení srdca a ciev v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami kardiovaskulárnej medicíny. Má štatút zdravotníckeho zariadenia s celoslovenskou pôsobnosťou. Od 1. januára 2009 je súčasťou NÚSCH, a.s., Detské kardiocentrum.

Zdroj ilustračnej foto: freegreatpicture.com

Nové detské kardiocentrum v Bratislave

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár