Začnite písať

AKČNÉ TIPY INŠPIRÁCIE

Deti a príroda: Ako sme s deťmi navštívili žabky na Železnej studničke

Vedeli ste, že celosvetovo sú žaby jedným z najohrozenejších živočíchov? Jar je obdobím migrácie viacerých obojživelníkov, ktoré sa vracajú na miesta rozmnožovania. Migrácia žiab je aktuálna práve v tieto prvé teplé dni a noci. My sme boli pozrieť migrujúce žabky na bratislavskej Železnej studničke.

Priamym pozorovaním prírody, jej zákonitostí a pozitívneho vplyvu ľudského zásahu (stavanie bariér) si aj samotné deti odnesú omnoho viac ako len z prečítaných kníh alebo videí na internete.

Stále mám pred sebou rozžiarené oči syna: „Mami, ja som skutočne cítil, ako mi tá žabka na ruke kŕkala.“

Migrujúci jedinci sa pohybujú najčastejšie v polohe, kde výrazne menší samček sedí na väčšej samici a pevne sa jej drží. Vďaka tomu sú však málo pohybliví a prechod cez cestu im trvá omnoho dlhšie ako zvyčajne. Tým pádom vzniká riziko, že ich ľahko niečo prejde. Preto mnohé občianske združenia zamerané na ochranu prírody, ako aj mnohí jedinci pomáhajú v procese migrácie práve stavaním zábran. Dočasné zábrany usmerňujú pohyb žiab a navádzajú ich správnym smerom.

Prečítajte si aj: Kam s deťmi na výlety v okolí Bratislavy?

Najvýraznejší pohyb žiab je možné registrovať práve počas teplých vlhkých nocí. Obdobie migrácie trvá približne jeden až dva jarné mesiace, v horských polohách najčastejšie v marci a v apríli. Bolo pozorované, že jednotlivé obojživelníky sa rok čo rok vracajú na rovnaké miesto rozmnožovania, čo ukazuje schopnosť pomocou vonkajších podnetov ich úspešne navigovať späť do chovných rybníkov a vodných plôch.

Migrácia ropuchy súvisí práve s rozmnožovaním. Hoci žije v lese, na rozmnožovanie potrebuje vodu. Mladé žaby sa potom vracajú späť do lesa. Zaujímavosťou je, že obojživelníci prekonávajú často veľmi veľké vzdialenosti. Skokan prekoná priemerne 1200 metrov, ropucha dokonca 1700 metrov. Keďže žaba je schopná prekonať takúto vzdialenosť, aby zaistila pokračovanie svojho rodu, je snahou mnohých, aby neprišla o život práve pri prechode cez cestu.

Prečo sú žaby dôležité?

Žaby sú neoddeliteľnou súčasťou potravinového reťazca

Živia sa riasami, čím napomáhajú udržiavaniu čistoty vody. Dospelé žaby konzumujú veľké množstvo hmyzu vrátane prenášačov ochorení, ktoré môžu prenášať smrteľné choroby na človeka (napríklad komáre / malária).  Žaby taktiež slúžia ako dôležitý zdroj potravy pre rôzne druhy ako sú napríklad vážky, ryby, hady, vtáci, chrobáci a stonožky. Miznutie populácií žiab teda narúša zložitú sieť potravín a vedie k negatívnym dopadom, ktoré kaskádovito prechádzajú ekosystémom. Ropucha je dôležitá aj v záhradách, keďže požiera slimáky.

Žaby sú bioindikátory

Väčšina žiab preferuje vhodné stanovištia v suchozemskom aj vodnom prostredí a má priepustnú pokožku, ktorá dokáže ľahko absorbovať toxické chemikálie. Tieto vlastnosti spôsobujú, že žaby sú obzvlášť citlivé na narušenie životného prostredia. Z tohto dôvodu sa žaby považujú za hodnoverné ukazovatele  environmentálneho stresu: zdravie žiab sa považuje za údaj o zdraví biosféry ako celku. Žaby prežili vo svojej súčasnej podobe 250 miliónov rokov, prežili nespočetné doby ľadové, zrážky asteroidov a ďalšie narušenia životného prostredia.  Napriek tomu je aktuálne tretina druhov obojživelníkov na pokraji vyhynutia. Je to zdvihnutý prst prírody na človeka, že v životnom prostredí nie je niečo v poriadku.

Žaby sú dôležitou súčasťou lekárskeho výskumu

Žaby produkujú širokú škálu kožných sekrétov, z ktorých mnohé majú značný potenciál na zlepšenie ľudského zdravia práve vďaka ich použitiu ako liečiv. Približne 10% Nobelových cien za fyziológiu a medicínu je výsledkom vyšetrovania, pri ktorom sa používali žaby.

Zdroj foto: archív K. M.

Tip na výlet: Náučný banský chodník Pezinok

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár