Začnite písať

CHOROBY RODIČOVSTVO

Prečo je modrá farba symbolom komunikácie? Svetový deň povedomia o autizme pomáha nielen autistom a ich rodinám, ale celej spoločnosti

Autizmus je okolo nás. Niektorí s ním žijeme každodenne, niektorí ho vnímame len z počutia. Ľudí trpiacich na toto ochorenie však pribúda. Preto je dôležité byť vnímavým na ľudí okolo nás, na ich potreby, starosti. Nie je vždy všetko tak, ako na prvý pohľad vyzerá.

Svetový deň povedomia o autizme (2.apríl) je jedným zo siedmich oficiálnych medzinárodných dní, ktoré sa Organizácia spojených národov rozhodla venovať témam spojeným zo zdravím. Ide o vrodenú odlišnosť vo vývoji a fungovaní mozgu, ktorá spôsobuje, že dieťa sa správa a myslí inak ako jeho vrstovníci. Nedokáže adekvátne reagovať na bežné situácie, komunikácia s nimi je veľmi obtiažna. Často ju zvládne len najbližšia rodina vrátane odborníkov. Na druhej strane v niektorých oblastiach autisti môžu výrazne prevyšovať ostatných ľudí, napríklad v matematike, v jazykoch alebo v umení.

Autizmus je celoživotná porucha vývinu, ktorú charakterizujú nedostatky v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Tieto problémy sú spojené s poruchami verbálnej reči a majú za následok, že autisti sa dlhé desaťročia nachádzali na okraji spoločnosti. Deti trpiace autizmom potrebujú špeciálne vzdelávanie a starostlivú celoživotnú výchovu. Táto porucha uzatvára jedinca v jeho vlastnom svete, pričom mu sťažuje schopnosť hrať sa, vnímať a chápať bežné vnemy. Kvôli chýbajúcej predstavivosti sa jednotlivci s autizmom venujú limitovanému množstvu stereotypných činností,“ uvádza web rozsvietmodru.sk, ktorý zastrešuje kampaň Svetového dňa autizmu na Slovensku.

Kampaň v rámci celého sveta

Rozsvieť modrú je celosvetová kampaň, do ktorej sa zapojilo aj Slovensko. Iniciatíva vychádza z jednej z najvýznamnejších svetových organizácií Autism Speaks. Deň 2. apríl bol rezolúciou Organizácie Spojených Národov prijatý ako Svetový deň povedomia o autizme v roku 2007. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o autizme, zdôrazniť potrebu pomoci, ktorá vedie k zlepšeniu kvality života ľudí s autizmom, aby mohli žiť plnohodnotný a zmysluplný život. Do osvetovej kampane sa nezapájajú len organizácie a ľudia, ktorých sa to priamo týka, ale aj zdravotnícke zariadenia, školy, škôlky, verejné inštitúcie a mnohí ďalší.

 

Autizmus

Modré svetlo pomáha zacieliť pozornosť verejnosti na autizmus – vývinovú poruchu, ktorá ovplyvňuje v súčasnosti viac ako 70 miliónov ľudí na celom svete. Poruchy autistického spektra (ľudovo autizmus) postihujú podľa najnovších výskumov 2 -2,5% populácie. Ochorením trpí viac ľudí ako na cukrovku či AIDS.

Prečítajte si aj rozhovor s M. Smrtičovou: Keď ľudia vidia dieťa s autizmom v afekte, tak hneď vynášajú súdy

Podpora modrou farbou

Ak chcete vyjadriť podporu autistom a ich blízkom, oblečte si dňa 2. apríla symbolicky niečo modré. V iniciatíve sa pripájajú aj významné stavby a budovy po celom svete tým, že sa rozžiaria na modro – vyjadria tak svoju spolupatričnosť. Modrá farba je symbolom komunikácie. Ide o jednu z troch oblastí, ktoré sú pre osoby s autizmom problematické a veľmi zásadné v rámci vzájomného porozumenia. Modrá farba poukazuje na skutočnosť, že tak, ako ľudia dlhé roky nerozumeli autistom, autisti nerozumeli zdravím.

Ako vnímajú tento deň ľudia, ktorých sa autizmus priamo dotýka?

Mama Eva s dcérou Poli s bonusovým autizmom a úsmevom na tvári. Vďaka „nakopnutiu“ Kristíny Tormovej, sa Eva pustila do písania o ich živote. Pomáha tak nielen sebe, ale aj iným – mamám, rodinám, komunitám. Svoje skúsenosti Eva pretavila do blogu, kde aktuálne možno nájsť inšpirujúce rozhovory s odborníkmi, rady do života, komunitu ľudí, ktorí sa chápu a pomáhajú si.

Autisti to veru ľahké nemajú. Ani ich rodičia.

Mama bojovníčka s dcérou Annie, ktorá má diagnostikovaný ťažký stupeň autizmu. Mama sa napriek všetkému nevzdáva a s dcérkou bok bo boku, krok za krokom sa snažia hľadať riešenia, ktoré im pomôžu žiť život ľahšie. Vedeli ste napríklad, že pre takéto deti je canisterapia veľmi vhodná? Psíky dokážu zázraky.

Mama Michaela s dcérkou…O sebe hovorí: „žijeme autizmom s pokorou a láskou“.

Zdroj foto:

Ilustračná foto: rozsvietmodru.sk

Ostatné foto: Instagram

 

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár