NAČÍTAVAM

Začnite písať

MAGAZÍN TLAČOVÁ SPRÁVA VZDELÁVANIE ZDRAVIE

Skutočne zdravá škola chce tento rok priniesť revolúciu do školského stravovania

škola

Skutočne zdravá škola je komplexný program kvalitného a udržateľného stravovania a neformálneho vzdelávania o jedle a výžive pre všetky materské, základné a stredné školy. Snaží sa o zvýšenie povedomia o vplyve stravy na organizmus a aj o pôvode potravín. Cieľom je, aby sa do škôl dostali čerstvé a sezónne produkty od lokálnych výrobcov a pestovateľov. Po niekoľkoročnom snažení sa projektu podarilo získať podporu oficiálnych inštitúcií.  

S podporou ministerstva

Projekt najnovšie získal podporu Ministerstva školstva, vďaka ktorej už tento rok prichádza k revízii stravovania na školách a slovenské školy sa dočkajú prehľadného doplnenia praktickej Aplikácie, ktorá obsahuje vysvetlenie práce s materiálno-spotrebnými normami a receptúrami. Jej súčasťou bude niekoľko webinárov, ktoré pomôžu školám lepšie uchopiť praktickú aplikáciu do praxe. Novozaložená pracovná skupina v spolupráci s krajskými metodickými pracovníčkami aktuálne realizuje prvú fázu revízie materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie.

V prípade projektu Skutočne zdravej školy sme neváhali so spoluprácou ani sekundu. Cieľom MŠVVaŠ je zatraktívniť stravovanie v školskej jedálni a pozdvihnúť ho na úroveň stravovania v reštauráciách, nielen zvýšením kvality používaných surovín pri príprave jedál, ale aj podporou lokálnych farmárov a výrobcov, ktorí budú suroviny dodávať. Myšlienka Skutočne zdravej školy nerieši iba samotnú prípravu jedla, ale ide o celý komplex stravovania, keď sa prostredníctvom vzdelávania detí a žiakov snaží mapovať akúsi cestu jedla od vzniku surovín, až po servírovanie na tanier. A to sa mne páči najviac,“ uvádza vo svojom stanovisku Mikuláš Prokop z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, poverený školským stravovaním.

Hlavné mesto chce zdravšie miesto pre život

Skutočne zdravej škole sa takisto podarilo získať záštitu hl. mesta Bratislava, ktoré túto iniciatívu pozitívne uvítalo. Kladne sa vyjadril aj samotný primátor Matúš Vallo: “Udržateľnosť je slovo, ktoré nám pribudlo v slovníku ľudí 21. storočia v spojitosti so stavom klímy, kedy si v čoraz väčšej miere uvedomujeme, ako sa následky našich činov podpisujú na zdraví planéty. Neudržateľný spôsob života ju ničí a my musíme spraviť niečo pre jej záchranu.  Aj z tohto dôvodu ma zaujal projekt Skutočne zdravej školy zameraný na udržateľné stravovanie a podporu zdravého stravovania u detí. Treba sa pohnúť vpred a vniesť do školských jedální viac pestrosti a súčasne pomôcť aj domácim pestovateľom, ktorí koronakrízou značne utrpeli. Dnešná doba nás učí žiť uvedomelejšie. Aj pri riešení mestských tém, ako sú doprava, zeleň, sociálna oblasť, infraštruktúra a iné, sa opierame a podporujeme projekty, ktoré prispievajú k zdravému chodu mesta a zvyšujú kvalitu života jeho obyvateľov. Udržateľnejší svet je možné vytvoriť, ak budeme každý z nás tvorcom takýchto zmien”.

Jedlo ako prevencia

Nutričná vedkyňa Ivana Kachútová, ktorá je jednou z odborných garantiek programu Skutočne zdravá škola vysvetľuje, čo pripravované zmeny prinesú:  “V rámci školského stravovania uľahčia vedúcim školských jedální prácu pri príprave vyváženého stravovania. Vďaka úprave aktuálnych Noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa princípov z Aplikácie odpadne vedúcim práca navyše pri prepočte a úprave jednotlivých receptúr. Upravené receptúry  budú odrážať aktuálne odporúčania pre výživu detí, čo je dôležité aj z hľadiska primárnej prevencie neprenosných chronických ochorení (tzv. civilizačných ochorení) ako je napríklad diabetes, hypertenzia, rakovina, ale aj z hľadiska budovania zdravých stravovacích návykov detí a prevencie podvýživy ako aj obezity a s nimi spojenými zdravotnými ťažkosťami. Podávané jedlá budú vďaka postupne realizovaným zmenám okrem iného pripravované iba z čerstvých potravín vysokej kvality bez použitia dochucovadiel, budú bohatšie na zeleninu, zvýši sa podávanie celozrnných obilninových výrobkov a rastlinných bielkovín, zníži sa podiel pridaného cukru a celkovo budú receptúry nutrične vyváženejšie.”

Anetta Vaculíková: Ku kvalitnej strave si treba vytvoriť vzťah

Dôležité je vzdelávanie

Tím Skutočne zdravej školy neúnavne pracuje na tom, aby tento rok priniesol tiež citeľné zmeny v téme neformálneho vzdelávania o jedle a zdravom životnom štýle v systéme materských, základných a stredných škôl na Slovensku, ktoré sa do programu zaregistrujú. Vďaka podpore spoločnosti Kaufland, ktorá je hlavným partnerom projektu, bude občianske združenie realizovať spomínané webináre pre pedagógov, personál jedální, aj pre žiakov a študentov,  ako aj celoslovenský prieskumu o vzťahu detí  k zdravému životnému štýlu.

Zdravá a vyvážená strava je pre deti veľmi dôležitá. Preto sme už pred tromi rokmi spustili projekt Čerstvé hlavičky, v rámci ktorého poskytujeme partnerským základným školám týždenne čerstvé ovocie a zeleninu. Veríme, že prostredníctvom spolupráce s tímom Skutočne zdravej školy prispejeme k podpore zdravej výživy u školákov“, hovorí Lucia Vargová, vedúca oddelenia firemnej komunikácie spoločnosti Kaufland Slovensko.

Výstupy z celoslovenského prieskumu, spolu s odborným návrhom riešení v oblasti udržateľného životného štýlu budú prezentované všetkým zapojeným školám vo forme unikátnej praktickej Príručky zdravého životného štýlu mládeže na tému výživy, psychológie, ale aj životného prostredia. Odborníci veria, že táto príručka významne pomôže k efektívnym a rýchlym zmenám v školách i školských jedálňach, ktoré o posun v tejto téme už dlhodobo prejavujú záujem.

Skutočne zdravá škola o.z. v spolupráci s partnermi pripravuje aj sériu nových metodických materiálov pre jedálne a pedagógov na tému zdravej školskej kuchyne, školských potravinových trhov, ale aj školských záhrad vonku alebo v budove školy. Ďalším krokom bude príprava inšpiratívneho dokumentu, ktorý názorne vysvetlí, ako vyskladať vzorový jedálniček pre materské a základné školy pre obdobie niekoľkých týždňov tak, aby jedlo bolo pestré a vhodne skombinované.

Do konca roka Skutočne zdravá škola plánuje prijať do programu orientačne 80 škôl z celého Slovenska a preto táto platforma aktívne rozširuje základňu regionálnych koordinátorov, ktorých úlohou bude aktívna pomoc zanieteným školám so zmenami a pri plnení kritérií programu.

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *