Začnite písať

RODIČOVSTVO VZŤAHY

Deň rodiny: Rodinná pohoda nie je náhoda

rodina

Pár dní po sviatku Dňa matiek si verejnosť pripomína dôležitosť a význam rodiny. Svetový deň rodiny si pripomíname 15. mája už od roku 1993, kedy bol vyhlásený Organizáciou spojených národov (OSN).

Cieľom je povzbudiť všetkých, vrátane vlády, aby venovali pozornosť tematike rodiny a podporovali pro-rodinné projekty. Tohtoročné témy sú viac ako výstižné. Na Slovensku je to téma „Otec nablízku“ a v Českej republike „Rodinná pohoda není náhoda“.

„Keby sme mohli navrátiť lásku do rodín, svet by sa zmenil na raj.“
Matka Tereza

Rodina je pre Slovákov aj Čechov najdôležitejšou hodnotou. Zaslúži si pozornosť a uznanie.

Prianie prezidentky

K dnešnému Medzinárodnému dňu rodiny si želám, aby bola pre každého tá jeho či jej rodina miestom bezpečia, lásky a opory. Ako spoločenstvo však musíme dosiahnuť, aby sme boli aj lepšou oporou pre každú jednu rodinu, akúkoľvek má podobu. Rodiny potrebujú najmä dostupné bývanie a istotu príjmov pre dôstojný život. Potrebujú možnosť zladiť si súkromný a pracovný život a tiež rýchlu a účinnú sociálnu podporu, v prípade, ak je rodina v ohrození. To všetko musí byť naším spoločným cieľom.“

Otec nablízku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vo svojej správe k 15. máju 2020 uviedlo: „Dnešný Medzinárodný deň rodiny prichádza v čase, kedy si ľudia ešte intenzívnejšie uvedomujú prirodzenú hodnotu, ktorú v sebe nesie rodina a jej význam pre naše spoločenstvo v dobrých aj v komplikovaných, krízových časoch.“ Toto konštatovanie je naďalej aktuálne aj v roku 2021.

Rodiny čelia v tejto generácii otcov, matiek i detí okrem „chronických“ rodinných problémov nepoznanému tlaku pandémie a jej dosahov. Práve na pozadí nečakanej situácie sa ešte viac vynára kríza otcovstva, o ktorej sa už dlhodobejšie diskutuje. Pápež František v encyklike Amoris Laetitia uvádza – „hovorí sa, že naša spoločnosť je „spoločnosťou bez otcov“. V západnej kultúre postava otca akoby bola symbolicky neprítomná, skreslená, vyblednutá. Zdalo by sa, že aj samotná mužnosť je spochybnená.“

Prečítajte si článok o tom, ako akčné mamy vnímajú Svetový deň rodiny

V mnohých prípadoch muži nedokážu otcovstvo a zodpovednosť prijať, ženu i deti nechávajú samých v reálnom, i prenesenom zmysle slova.

Téma kampane Deň rodiny sa preto v tomto roku zameria na krásu, hodnotu a dôležitosť otcovstva.

Prečítajte si aj zamyslenie sa nad Dňom matky z pohľadu dcéry

Rodinná pohoda nie je  náhoda

Cieľom tohto ročníka v Českej republike “Rodinná pohoda není náhoda” je ocenenie úsilia, ktoré je investované do rodinných vzťahov. Žiť v rodine nie je vôbec voľnočasová aktivita. Vytvárať vzťahy je pekná „fuška“: vzťahy potrebujú motiváciu, trpezlivosť, vzory a taktiež vzdelávanie. Nástrahy a úskalia sa dajú prekonávať. Inak povedané, ak nám má byť v rodine a v medziľudských vzťahoch dobre, je potrebné na nich pracovať, vyhradiť si čas na seba a upevňovať to, čo medzi sebou žijeme. Šťastie praje pripraveným!

Zdroj: Deň rodiny, Týden pro rodinu, @zuzana_caputova

 

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár