Začnite písať

PR ČLÁNKY RODIČOVSTVO ZDRAVIE

Aké príznaky majú deti s ADHD a ako môžete, ako rodičia, pomôcť vy?

adhd

Všeobecne platí, že malé deti majú tendenciu byť aktívne, bláznivé a impulzívne. Často sa hlasno smejú, radi lezú a pobehujú. Krútia sa a vrtia sa a oveľa radšej by boli vonku a skúmali svet okolo seba. Taktiež nemusí byť neobvyklé, že deti môžu mať problém s počúvaním, zapamätaním si a dodržiavaním pokynov. To všetko môže byt normálna súčasť detstva.

U dieťaťa s poruchou ADHD je však bežné detské správanie a výzvy nesmierne zosilnené. Príznaky ADHD sú všadeprítomné a môžu spôsobovať dieťaťu značné problémy v škole, doma i u priateľov.

Čo je ADHD?

ADHD je jednou z najbežnejších neuro-vývojových porúch v detstve. Spravidla sa príznaky ADHD dajú spozorovať už v ranom veku dieťaťa a môžu sa stať ešte viac zreteľnejší pri zmene okolností dieťaťa, napríklad po nástupe do školy.

Príznaky a symptómy

Je normálne, že deti v ranom veku môžu mať problém so sústredením a správaním sa. Deti s ADHD však z tohto správania nevyrastajú len tak. Príznaky pretrvávajú a môžu byť závažné. Dieťa s ADHD môže:

 • zabudnúť alebo stratiť veci,
 • byť neustále v pohybe, vrtieť sa, krútiť sa,
 • príliš veľa hovoriť,
 • robiť neopatrné chyby alebo zbytočne riskovať,
 • mať problém so sústredením sa,
 • mať ťažkosti vychádzať s ostatnými,
 • mať ťažkosti s organizovaním úloh,
 • môže konať bez rozmýšľania,
 • môže prerušovať rozhovory, „skákať do reči“ apod.

Typy ADHD

Existujú tri rôzne typy ADHD, v závislosti od toho, ktoré typy príznakov sú u dieťaťa najsilnejšie:

1. Prevažne nepozorný typ

Pre dieťa je ťažké organizovať alebo dokončiť úlohu, venovať pozornosť detailom, alebo postupovať podľa pokynov. Dieťa sa ľahko sa rozptýli, rýchlo sa nudí, pomalšie spracováva informácie alebo ma napríklad ťažkosti s dodržiavaním pokynov, alebo zabúda na podrobnosti denného režimu.

2. Prevažne hyperaktívny-impulzívny typ

Deti s týmto typom ADHD sú hyperaktívne, veľa sa vrtia a rozprávajú. Je pre nich ťažké dlho sedieť na jednom mieste (napr. pri jedle alebo pri domácich úlohách). Menšie deti môžu neustále pobehať alebo skákať. Sú netrpezlivé, konajú neúmyselne a bez myslenia na následky.

3. Kombinovaný hyperaktívny-impulzívny a nepozorný typ

Najbežnejší typ ADHD. Deti s týmto kombinovaným typom prejavujú príznaky nepozornosti a hyperaktivity. Patrí sem neschopnosť sústrediť sa, sklon k impulzívnosti a nadštandardná úroveň aktivity a energie.

Spočiatku si, ako rodičia možno ani nemusíte uvedomiť, že toto správanie môže byť súčasťou ADHD. Môže sa zdať, že dieťa je len neposlušné. ADHD u dieťaťa však u vás môže zanechať pocit stresu, frustrácie alebo nerešpektovania. Môžete sa cítiť trápne z toho, čo si ostatní myslia o správaní vášho dieťaťa.

Tip: Ak si nie ste istí, či vaše dieťa trpí touto poruchou, odporúčame vám spraviť ADHD test. Keď budete mať jasno v tom či je vaše dieťa touto chorobou postihnuté, pomôže vám to lepšie pochopiť vaše deti, pomôcť im a takisto uľahčiť vám každodenný život. 

Možnosti liečby ADHD

Primárnym cieľom liečby je zvládnuť príznaky ADHD a podporiť pozitívne správanie dieťaťa.

1. Terapia

Existuje niekoľko foriem terapií, ktoré sa využívajú pri liečbe ADHD.

Pred začatím užívania liekov môže váš lekár odporučiť behaviorálnu terapiu. Terapia môže pomôcť deťom nahradiť nevhodné správanie novým správaním.

Výcvik sociálnych zručností spočíva v tom, že sa vaše dieťa zúčastňuje situácii, kde sa hrajú rôzne situácie zo skutočného života a jeho cieľom je naučiť sa, ako by sa malo dieťa správať v sociálnych situáciách, ako aj to, ako jeho správanie môže ovplyvniť ostatných.

Rodičia môžu taktiež absolvovať rôzne školenie a tréningy, ktoré im môžu pomôcť pochopiť správanie ich dieťaťa.

2. Lieky

Existujú typy liekov na ADHD. Stimulanty sú najčastejšie predpisovanými liekmi a pôsobia rýchlo. Nestimulanty nefungujú okamžite, ale môžu účinkovať až 24 hodín.

3. Alternatívne lieky na ADHD

Namiesto liekov sa navrhujú aj iné spôsoby, ktoré môžu pomôcť zlepšiť príznaky, ako napríklad:

 • zdravá a vyvážená stravu,
 • aspoň 60 minút denne fyzickej aktivite,
 • dostatok spánku,
 • obmedzený strávený čas na telefóne, počítači a televízie,
 • joga, meditácia,
 • prírodný CBD olej pre deti na ADHD

Čo môžete urobiť ako rodičia?

Rodičovstvo je rovnako dôležité ako ktorákoľvek iná súčasť liečby ADHD. Spôsob, akým rodičia reagujú, môže ADHD vylepšiť alebo zhoršiť stav dieťaťa, preto je dôležité pochopiť, čo ADHD je a ako zvládnuť každodenný život s touto poruchou u detí.

Ak bolo vášmu dieťaťu diagnostikovaná ADHD:

 

 1. Vzdelávajte sa. Naučte sa, čo najviac o tejto diagnóze. Postupujte podľa pokynov odporúčaných lekárom, dodržiavajte všetky odporúčané termíny terapie. Ak vaše dieťa užíva lieky, podávajte ich v odporúčanom čase. Nemali by ste zmeniť dávku bez konzultácie s lekárom. Uchovávajte lieky dieťaťa na bezpečnom mieste, kde sa k nim nemôžu dostať ostatní.

 

 1. Uvedomte si, ako ADHD ovplyvňuje vaše dieťa. Každé dieťa je iné. Identifikujte a skúmajte ťažkosti, ktoré má vaše dieťa kvôli ADHD. Požiadajte terapeuta vášho dieťaťa o tipy a spôsoby, ako môžete pomôcť dieťaťu pri nácviku a zlepšovaní.

 

Tip: Zamerajte sa na to, aby ste svoje dieťa naučili jednu vec po druhej. Nesnažte sa pracovať na všetkom naraz. Začnite pomaly. A samozrejme nezabudnite pochváliť úsilie vášho dieťaťa.

 

 1. Stanovte si jasné očakávania a ciele. Skôr ako niekam vyrazíte, porozprávajte sa s dieťaťom, aby ste mu vysvetlili, ako chcete, aby sa správalo. Zamerajte sa viac na to, aby ste dieťa naučili, čo má robiť, ako by sa malo správať, než, aby ste mu hovorili to, čo nemá robiť.

 

 1. Hovorte o probléme. Nevyhýbajte sa rozhovorom s dieťaťom o ADHD. Pomôžte deťom pochopiť, že ADHD nie je ich chyba a že sa môžu naučiť spôsoby, ako zlepšiť problémy, ktoré im táto porucha spôsobuje.

 

 1. Trávte spolu čas, a to každý deň špeciálny čas spolu. Nájdite si čas na rozhovor, užívajte si s dieťaťom relaxačné a zábavné činnosti, ako napríklad rozvíjanie ich vzťah ku kresleniu alebo im zadovážte hračky a pomôcky pre deti s ADHD. Venujte svojmu dieťaťu svoju plnú pozornosť – aj keď je to len pár minút. Pochváľte jeho pozitívne správanie, komentujte, keď vaše dieťa urobí niečo dobré.

 

 1. Váš vzťah s dieťaťom je najdôležitejší. Deti s ADHD môžu mať často pocit, že ostatných iba sklamú, robia zle alebo nie sú dostatočne dobré. Chráňte sebaúctu svojho dieťaťa tým, že budete trpezliví, pozitívny, láskavý a chápaví. Dajte dieťaťu najavo, že mu veríte.

 

 1. Nepúšťajte ich samých na cestu. Pri deťoch s ADHD je dôležité, dávať pozor na premávku v doprave. Keďže deti môžu byť hyperaktívne alebo pobehovať hore-dole, je dôležité, aby ste im vysvetlili, ako sa správať na cestách a chodníkoch. Ak máte obavy, vždy vaše dieťa sprevádzajte.

 

Ak sa ADHD nebude liečiť čo najskôr, môže mať vážny dopad na neskorší život vášho dieťaťa. Môže mať vplyv na školu, prácu aj vzťahy. Liečba je veľmi dôležitá na zmiernenie účinkov. Stále je však potrebné mať na pamäti, že veľa ľudí aj s poruchou ADHD si dokáže užívať plnohodnotný a úspešný život.

Vyhľadajte rozhovor s vaším lekárom, ktorý vám môže pomôcť vytvoriť plán liečby, ktorý pomôže jednak vám, ale aj vášmu dieťaťu lepšie zvládnuť príznaky ADHD.

Autor: Dominika Blchová

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár