Začnite písať

Uncategorized

 Víkend otvorených parkov a záhrad 2021. Aké podujatia sú pre návštevníkov pripravené?

víkend

Historické, komunitné, ukážkové prírodné, školské, súkromné i verejné parky a záhrady sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života nielen v čase pandémie. V dňoch 25.-27.6.2021 Vás pozývame na prechádzky a návštevu do viac ako 100 parkov a záhrad po celom Slovensku. Počas XIII. ročníka podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad budete mať jedinečnú možnosť spoznať čarovné prírodné zákutia, dozvedieť sa množstvo zaujímavostí z histórie i súčasnosti jednotlivých lokalít a  zúčastniť sa skvelého programu, ktorý pre Vás pripravili miestni organizátori, dobrovoľníci a vlastníci zapojených parkov a záhrad.  

Podujatie, ktorého cieľom je atraktívnym spôsobom prezentovať hodnoty nášho zeleného dedičstva má medzinárodný charakter a je súčasťou celoeurópskej iniciatívy sprístupňovania parkov a záhrad verejnosti Rendez-vous aux Jardins.  V roku 2021 bola zvolená celoeurópska téma „Odovzdávanie  vedomostí“. Táto téma zdôrazňuje význam prenosu vedomostí a skúseností z generácie na generáciu, prenos know-how v geografickom zmysle i transfer poznatkov a skúseností vo formálnom i neformálnom vzdelávaní.

V roku 2021 sa do podujatia zapojilo rekordných 106 parkov a záhrad z územia celého Slovenska. Podujatie má ambíciu stať sa festivalom záhradného umenia i kultúry a je ladené v pozitívnom duchu oslavy hodnôt kultúrnej krajiny Slovenska, ktorej sú parky a záhrady významnou súčasťou. Hlavnou aktivitou podujatia sú komentované prehliadky parkov a záhrad, ktoré zabezpečujú ich vlastníci, správcovia a veľké množstvo dobrovoľníkov.

Hlavným organizátorom podujatia je od roku 2007 Národný Trust n.o. – organizácia, ktorej poslaním je ochrana, obnova a zmysluplné využívanie kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska. Podujatie sa realizuje v rámci nášho projektu Centra záhradnej kultúry a krajiny.

V spolupráci s ISA Slovensko – združením arboristov, dlhoročným podporovateľom podujatia  sa aj tento rok vysadí vzrastlý strom – tentoraz to bude buk červený v Mestskom parku vo Fiľakove.

Záštitu nad podujatím prevzali ministerka kultúry SR p. Natália Milanová, minister životného prostredia p. Ján Budaj a primátor mesta Bratislavy p. Matúš Vallo.

Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a MK SR.

Prehľad aktivít a programu počas podujatia

Vyberáme z programu v Bratislave:

Do podujatia v Bratislave je v roku 2021 zapojených 24 lokalít.

Okrem sprístupnenia už známejších lokalít ako sú Kochova záhrada, bývalá Pálffyho záhrada, Františkánska kláštorná záhrada, Jurajov dvor, Bratislavská kalvária či Lurdská záhrada sa budete môcť pozrieť aj na niektoré menej známe lokality,  ako je záhrada domu Albrechtovcov, záhrada nového hotela Beigli na Baštovej ulici, záhrada Slovenskej katolíckej charity, Pistoriho palác či Csákyho šľachtické záhradníctvo (na tejto lokalite je z dôvodu bezpečnosti návštevníkov potrebné zaregistrovať sa vopred na stránke podujatia https://www.vopz.sk/park/7391-csakyho-slachticke-zahradnictvo).

Vďaka finančnej podpore z Fondu na podporu umenia sme pre Vás pripravili koncert Andrei Bučko a harfistky Márie Kmeťkovej ( v nedeľu 27.6.2021 o 17:00 hod v Lisztovej záhrade UK v Bratislave) a  výtvarný plenér „Namaľuje si záhradu“ s maliarom Pavlom Filgasom v nedávno slávnostne otvorenej Prüger – Wallnerovej záhrade (na tieto aktivity je nutná registrácia vopred na stránke podujatia www.vopz.sk).

V Prügerke sa budete môcť zúčastniť aj komentovanej prehliadky „Poklady pod našimi nohami“ s Herbár mesta a na deti čaká cirkusový workshop so skvelým zoskupením CirkusKus a tvorivé dielničky podporené spoločnosťou Kreatívne ruky.

V Záhrade  KATOLÍCKEJ CHARITY v BRATISLAVE, v  bude výstava fotografií Antona Friča s témou: Život prenasledovaných kresťanov v Iraku. V záhrade domu Albrechtovcov je pripravený  koncert vážnej hudby Schöllnast Consort v rámci Dní starej hudby atď. Zaniknutá dominanta mestskej panorámy je názov prednášok Mgr. Martina Čiča zo SNG, ktorých sa budete môcť zúčastniť pri návšteve Bratislavskej kalvárie.

Kam s deťmi na výlety v okolí Bratislavy?

V galérii Záhrada a Ateliér EM je pre Vás pripravená foto výstava / NA plote Anton Sládek, Jena Šimková výstava sôch 1-12SEM a prezrieť si budete môcť aj maľby Filipa Sabol and co.

Exotické izbové rastlinky si budete môcť odniesť z Oázy v Starej Tržnici, posedieť si, popočúvať hudbu, zabrigádovať si alebo opraviť i bicykel môžete v komunitnej záhrade patriacej Cyklokoalícii.

Pre náročnejších návštevníkov sú pripravené tematické prehliadky s odbornými sprievodcami. S našou odbornou sprievodkyňou budete môcť navštíviť známe Palácové záhrady, ktoré boli kedysi veľkou pýchou nie len svojich majiteľov. Ich krása a veľkoleposť boli známe v celom Uhorsku.

Počas  komentovanej prehliadky s názvom Život v cirkevných záhradách včera a dnes sa dozviete o vzniku a úlohách cirkevných záhrad a jednotlivých komplexov v kontexte dejín mesta Bratislavy. Zablúdite do dávnej histórie, keď do Prešporka prišli prvé rády a začali zakladať svoje kláštory. Dozviete sa, aké boli ich úlohy a ciele, povieme vám, ako sa vyvíjali ich záhrady, čo sa s nimi dialo v dávnej či nedávnej minulosti a aké úlohy zohrávajú pre samotný rád i spoločnosť dnes.

A mysleli sme aj na deti, pre ktoré sme pripravili špeciálnu prehliadku s naším sprievodcom – kúzelníkom Andrejom  s ktorým navštívite vybrané záhrady a dvory, pozriete si obrázky a mapy, ako naše mesto vyzeralo v minulosti a čo je z neho dnes, vypočujete si príbehy starej Bratislavy a možno sa naučíte aj vy kúzliť. Chýbať nebude ani malý darček pre deťúrence!

Počas tematickej prehliadky s názvom Velikáni v Sade Janka Kráľa a UFO budete mať okrem iného výnimočnú príležitosť pozorovať najstarší verejný park z vtáčej perspektívy.

Parčík, záhrada a cintorín – tieto tri zdanlivo rozdielne priestory spája idea kolobehu zrodu, zrenia, starnutia a skonu, ale aj nesmrteľnosti v spomienkach nasledujúcich generácií – týmto témam je venovaný okruh s názvom Záhrady kolobehu života a smrti.

15+ tipov na výlety na Liptove. Kam sa oplatí ísť aj s deťmi?

Vyberáme z programu ďalších lokalít na Slovensku:

Vďaka finančnej podpore z Fondu na podporu umenia sa koná zaujímavý program aj v mimobratislavských lokalitách:

V parku Kaštieľa MOJMÍROVCE a. s uskutoční koncert hudobného zoskupenia MUSICANTICA SLOVACA  a detského speváckeho zboru ŠKOVRÁNOK pod názvom „KEĎ SLÁVIK V ZELENOM LÍSTÍ…“ aj so sprievodnými akciami slovo, hudba, obraz, objekt na počesť stromu (mystérium Huňadyovského parku  *úcta k prírode *park v kresbách a veršoch Roberta Žilíka, *300rokov parku *záhradná hudba  *prírodná lyrika *landart v parku)

V NÁRODOPISNOM MÚZEU v LIPTOVSKOM HRÁDKU sa nielen deti, ale aj dospelí budú môcť v piatok (25.6.2021) zúčastniť rezbárskeho workshopu pod vedením umeleckého rezbára s názvom „LAVIČKA V ZÁHRADE“  a  v rámci Rodinnej nedele  v MÚZEJNEJ ZÁHRADE v SEREDI sa predstaví THEÁTRO PIMPRLO s divadielkom „O EMULIENKE“

Koncert  populárnej speváčky a dlhoročnej podporovateľky zelených lokalít KATKY KOŠČOVEJ A jej dvorného klaviristu DANIELA ŠPINERA sa uskutoční v sobotu (26.6.2021) v záhrade KAŠTIEĽA v MARKUŠOVCIACH.

V spolupráci s členmi ISA SLOVENSKO budú ošetrené a stromy v Cintorínskom parku v RIMAVSKEJ SOBOTE, JELŠAVE a vo FIĽAKOVE bude v rámci podujatia VOPZ vysadený buk červený.

K už „našim“ stálym ukážkovým prírodným záhradám, ktoré pripravujú pre svojich návštevníkov aj rôzne workshopy ako napr.: v IVANKE PRI DUNAJI,   DLHEJ NAD VÁHOM, BAŽINE NA ŠIAŠOVE, ČECHYNCIACH, BENKOVCIACH pribudli aj nové záhrady: záhrada V Starom sade  v NECPALOOCH alebo  ukážková prírodní záhrada   Z HORNÉHO ULICZKÉHO v BOJNICIACH.

K množstvu záhrad, kde budú  môcť  návštevníci obdivovať  krásu pribudne aj napr. súkromná
záhrada v MALŽENICIACH, V SMREČANOCH,V OSUSKOM, STAREJ BYTRICI, ale aj záhradu pri  KLATOVIANKE, BOGOFLOR, okrasná záhradu a sad v obci ZAVAR, ako aj záhrada pri Hrade v LIPTOVSKOM HRÁDKU

Nielen deti si prídu na svoje pri kŕmení zvierat s bačom,  alebo pri vození na koči ťahanom koníkmi v Biofarme v  STUPAVE, vo Včelárskej paseke v KRÁĹOVEJ PRI SENCI budú okrem komentovaných prehliadok aj  vyhlásené výsledky súťaže „MEDOVINA ROKA“.

K novým lokalitám, ktoré k nám pribudli je  aj ubytovacie zariadenie Charity pre matky s deťmi v LIPTOVSKOM MIKULÁŠI, ktorého klienti si nacvičili  pre svojich návštevníkov kultúrny program.

Novou lokalitou je aj Zámocký park v MALACKÁCH, v ktorom v rámci VOPZ vystúpi BRATISLAVSKÝ HLAPČENSKÝ ZBOR.  Premiéru v podujatí má aj BARDEJOVSKÝ KÚPEĽNÝ PARK so svojou skvelou sprievodkyňou.

Do VOPZ sa zapájajú aj veľké arboréta a botanické záhrady: v TESÁRSKYCH MLYŇANOCH, BOTANICKÁ ZÁHRADA UPŠ v KOŠICIACH, EXPOZÍCIA TATRANSKEJ PRÍRODY v  TATRANSKEJ LOMNICI, ARBORÉTUM BOROVÁ HORA vo  ZVOLENE so svojimi „Dňami ruží“, ako aj HRÁDOCKÉ ARBORÉTUM, ktoré obohatilo svoj program komentovaných prehliadok pre dospelých  aj o prehliadky pre školy.

So svojou  SKALKOU sa po svojej úspešnej „on-line“ premiére sa chce už naživo pochváliť a prilákať návštevníkov svojimi tvorivými aktivitami v rámci VOPZ aj ZŚ HRADNÁ v  LIPTOVSKOM HRÁDKU. Rovnako sa pre verejnosť otvoria areály základných škôl v JELŚAVE, DOLNOM KUBÍNE aj SPOJENEJ INTERNÁTNEJ ŠKOLY v TRENČÍNE.

V záhrade CPR v TRENČÍNE si menšie deti môžu „upiecť“ koláče v BLATIČKOVEJ CUKRÁRNI, väčšie deti si urobia vlastný HERBÁR a mamičky sa môžu prihlásiť na workshop Viazanie letnej kytice.

Novozapojené historické parky: COBURGOVSKÝ PARK v  POHORELSKEJ MAŠI, ROHONCIHO ZÁHRADA v LIPTOVSKOM MIKULÁŠI, HISTORICKÝ PARK pri SNINSKOM KAŠTIELI prinesú svojim návštevníkom veľa nových informácií počas komentovaných prehliadok.

Dlhoročným partnerom VOPZ je mesto SPIŠSKÁ NOVÁ VES, ktorá ponúka bohatý program vo všetkých lokalitách, ktoré zastrešuje: PARK NAJDLHŠIEHO ŠOŠOVKOVITÉHO NÁMESTIA (výstup na najvyššiu kostolnú vežu, trúbkársky koncert), ZÁHRADA UMENIA (komentované prehliadky výstav, tvorivé dielne- „reliéfy záhrady“, „čmáranice z paliceˇ),ŽIDOVSKÝ CINTORÍN (deň otvorených dverí), MADARAS PARK („Pohybom si ma nájdi“- zábavná pohybová aktivita pre všetky vekové kategórie), KOMUNITNÁ ZÁHRADA ZÁZRAČNÉ ZELENÉ MIESTO (ZÁZEMIE), FRANCÚZSKY PARK V MARKUŠOVCIACH (program viď vyššie).

Podobnú spoluprácu nadviazalo v tomto ročníku aj mesto LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, ktoré spoločne propaguje všetky lokality, zapojené do VOPZ  a to: Rohonciho záhradu, Galerijnú záhradu P. M. Bohúňa, Múzeum Janka Kráľa, Rodný dom Rázusovcov, Záhradu pri Dome charity ako aj Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva.

V KAŠTIELI STRÁŹKY je pripravená odborná prednáška „Vtáky parku Strážky“ a s divadielkom „Edo drevo a lesné víly“ a SCHAUBMAROV MLYN v Pezinku sa zapája s „koncepčnou hostinou“, ktorá sa venuje problematike pôdy, rastlín a obsahu našich tanierov,  v GALÉRII Ľ.FULLU v RUŽOMBERKU bude tvorivá dielňa pre všetkých „Ručne stručne: Brošňa z dejín umenia“

Príjemným prekvapením bude aj zapojenie ELEKTRÁRNE PIEŠŤANY  so svojou Záhradou vedomostí, kde lektori ukážu na neobmedzene možnosti vzdelávania sa v prírode.

NOVOHRADSKÉ MÚZUEM A GALÉRIA v LUČENCI bude mať „ŠKRIATKA KURÁTORA“, „Príbeh záhrady v čase“ – nekomentovaná prehliadka záhrady, ale aj spoznávanie listnatých drevín regiónu.

O návrat k tradíciám, aj o hlavný odkaz tohtoročnej témy XIII. ročníka VOPZ ODOVZÁVANIE VEDOMOSTÍ sa budú snažiť v sade pri cirkevnom zbore ECAV v Liptovskom Hrádku a to aktivitou „RUČNÉ KOSENIE V SADE“ po ňom sú nielen kosci pozvaní na malé občerstvenie.

Literárno-hudobný večer v bylinkovej záhrade, Živé barokové záhrady – fotenie s postavami z baroka, jazdy kočom či člnkovanie vo vodných valoch  a mnoho ďalších aktivít je pre Vás pripravené v zámockých záhradách v HOLIČI.

Komentovaná prehliadka bude aj v ZÁMOCKOM PARKU v HLOHOVCI, SNM predstaví svoje záhrady pri kaštieli BETLIAR, v MARTINE  aj v DOLNEJ  KRUPEJ.

V parku pri kaštieli v SVÄTOM ANTONE  môžu návštevníci pomôcť a prihlásiť sa na brigádu

XIII. ročník VOPZ  ukončí koncert detí zo ZUŠ Liptovský Hrádok na Hrade v Liptovskom Hrádku.

Veríme, že tieto bohaté aktivity, množstvo zaujímavých a často aj ukrytých a bežne verejnosti nedostupných záhrad prispejú k poznaniu, že parky, záhrady,  sady a iné lokality sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Nesmieme však zabudnúť na ich ochranu, dbať na ich odkaz, uvedomujúc si ich dôležité poslanie nie len v tejto náročnej dobe. Parky a záhrady sú často nedoceňované, zastavané a až teraz si možno uvedomujeme, že ich podceňovaním prichádzame o našu budúcnosť.

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár