Začnite písať

INŠPIRÁCIE RODIČOVSTVO

Rozvoj grafomotoriky a správneho sedu je dôležité učiť už predškolákov. Ako na to?

písanie

Čoraz viac a viac rodičov dbá na to, aby ich deti poznali ešte pred nástupom do školy abecedu, vedeli počítať či poznali základné slovíčka z angličtiny. Teda všetky znalosti a vedomosti, ktoré by sa dieťa postupne časom naučilo v škole. Na úkor toho však často ignorujú základné návyky, ktoré by si mali predškoláci osvojiť ešte v materskej škôlke, pretože v prvej triede už na ich získavanie nie je priestor.

Vedeli ste, že s nesprávnym držaním pera či ceruzky bojuje takmer polovica predškolákov? K tomu sa pridávajú aj zlé návyky sedenia za písacím stolom či lavicou. Tieto alarmujúce zistenia potvrdzujú špeciálni pedagógovia, ktorí sa venujú problematike ako je ergonómia písania a grafomotorika. „Pri písaní a kreslení sa zapája až 200 svalov ľudského tela, pričom ruka je prepojená s orofaciálnou oblasťou, čo znamená, že to ako dieťa drží písacie potreby, priamo ovplyvňuje aj jeho rečové schopnosti a celkový výraz tváre. Ruka, ktorá nie je uvoľnená, ale napätá spôsobuje stuhnutie čeľuste a jazyka, čo má potom vplyv na výrazné spomalenie myšlienkových procesov. To sa môže následne odraziť na celkovom školskom prospechu”, vysvetľuje špeciálna pedagogička Mgr. Svetlana Drábová.

Kedy je ten správny čas?

Napriek tomu že vývoj každého dieťaťa je individuálny, väčšina detí si začína fixovať pastelky v ruke, keď dovŕšia tretí až štvrtý rok. V tomto veku by rodičia mali začať dávať pozor a smerovať svoje dieťa k správnemu úchopu. Je oveľa náročnejšie nesprávny úchop odstrániť, než zo začiatku svoje dieťa naučiť, ako má správne držať písacie potreby. Preto svoje deti pozorujte a informujte sa aj v škôlke, aký majú vzťah ku kresleniu a na ich celkovú úroveň grafomotoriky.

Hrajte sa

Pri písaní či kreslení vykonávame pohyby, ktoré podliehajú koordinácii ruky a očí. S vývojom grafomotoriky sa táto koordinácia zdokonaľuje, čím umožňuje dieťaťu spontánny grafický prejav a neskoršie aj písanie. Preto, aby sa grafomotorika vyvíjala správne, je veľmi dôležitá koordinácia rúk a teda jemná motorika, ktorá sa dá s deťmi jednoducho trénovať rôznymi hrami. Skladajte puzzle, spoločne vystrihujte obrázky, hrajte sa s legom, postavte hrad či veže z kociek. „Skvelou posilňovňou pre detské rúčky a prsty je obľúbená plastelína. Aby mohol školák správne držať pero, musí najskôr ovládať jemné svaly v prstoch a na to je plastelína ideálna pomôcka. Modelovanie podporuje vývoj svalov v ramene, lakti a v zápästí, ktoré sú pre písanie najdôležitejšie,“ dopĺňa Drábová.

Správny štýl sedenia

Viacero prieskumov ukázalo, že v priemere presedíme až 10 hodín denne. Ako sa naučiť už v detstve správny a zdravý štýl sedu, tak aby netrpela chrbtica?  Najčastejšou chybou sú skrčené nohy pod sebou alebo ich rôzne obtáčanie okolo stoličky. Ďalej podopieranie si hlavy či dokonca polihovanie na stole, prispieva akurát k tomu, že sa dieťa nedokáže dostatočne koncentrovať. Správny štýl sedu by mal vyzerať tak, že obe chodidlá sú opreté o podlahu, ruky o písací stôl, telo je mierne naklonené dopredu, pričom sa nedotýka hrany stola,” vysvetľuje Drábová. Ak sa pýtate, ako najjednoduchšie správnemu sedu dopomôcť, zaobstarajte si domov stolík a stoličku, ktoré budú adekvátne veku vášho dieťaťa. V dnešnej dobe je možné zakúpiť si aj tzv. rastúci nábytok, ktorý si viete prispôsobiť a polohovať ako len potrebujete.

Detské výtvarné umenie

Kreslenie je pre dieťa hrou, vďaka ktorej napodobňuje a interpretuje svet tak, ako ho vidí a vníma. Neverbálne takto komunikuje a vyjadruje svoje vlastné ja. Pohyby prstov pri kreslení aktivujú mozgové oblasti spojené s myslením, vyjadrovaním a krátkodobou pamäťou. Naviac je to prvý krok k príprave na písanie. Pre správny vývoj grafomotoriky by ste mali svojmu predškolákovi zaobstarať aj vhodné písacie potreby. V dnešnej dobe sú už k dispozícii aj ergonomicky tvarované pastelky, ceruzky a perá, ktoré boli špeciálne vyvinuté pre predškolákov a deti na prvom stupni. Sú vyvinuté extra pre pravákov a špeciálne pre ľavákov, tak aby sa každému písalo či kreslilo čo najlepšie.

TIP na záver

Pokiaľ vaše dieťa stále bojuje s nesprávnym držaním pastelky či ceruzky, skúste tento trik. Vezmite malý kúsok vreckovky či menšieho papierika, ktorý dajte dieťaťu pod prstenník a malíček. Do zvyšných troch prstov mu dajte ceruzku, ktorá je ergonomicky vytvarovaná a precvičujte takto úchop s tromi prstami.

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár