NAČÍTAVAM

Začnite písať

MAGAZÍN ODPORÚČAME VZDELÁVANIE

Aké zmeny čakajú rodičov a deti v školskom roku 2021/2022

školský

Nový školský rok prinesie so sebou množstvo zmien, na ktoré by sa mali pripraviť zamestnanci, rodičia aj deti. Podľa štatistík sme sa v rámci Európy zaradili medzi krajiny, v ktorých boli školy počas pandémie zatvorené najdlhšie.  Tejto skutočnosti by sa minister školstva Branislav Gröhling rád vyhol. Ako by to teda malo podľa predpokladov ministerstva vyzerať v školskom roku 2021/2022?

V novom školskom roku nebude pri nástupe do školy potrebný test, no odporúča sa ranný filter. Vyplýva to z pravidiel fungovania škôl v novom školskom roku, ktoré na utorkovom tlačovom brífingu predstavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Rezort navrhuje minimalizáciu miešania tried a zaistenie pravidelnej dezinfekcie priestorov školy. Všetky pravidlá a potrebné dokumenty nájdu školy na webovej stránke ministerstva školstva.

Školy sa nebudú plošne zatvárať

S cieľom monitorovať stav na školách budú riaditelia povinní poskytovať každý pondelok a pri každej zmene situácie v škole aktuálne informácie o vývoji epidemickej situácie v škole. Robiť tak budú prostredníctvom online formulárov.

Znamená to, že školy sa nebudú plošne zatvárať ani podľa COVID automatu, ani z rozhodnutia ministerstva. Zatvárať sa budú môcť iba individuálne triedy v prípade, ak sa zistí pozitívna osoba. Do karantény idú totiž osoby, ktoré boli v kontakte s pozitívne testovaným človekom dva dni pred jeho testovaním.

Pri zneužívaní hrozí komisionálna skúška

Trieda tak prejde na dištančnú formu vyučovania, kým sa neukončí karanténa. Rodičia majú vtedy nárok na OČR, teda ošetrovné. Nárok však nevzniká, ak rodič ospravedlní žiaka. Dieťa môže zákonný zástupca aj v tomto školskom roku ospravedlniť na maximálne päť vyučovacích dní po sebe.

Minister zdôraznil, že v prípade zneužívania tejto možnosti hrozí žiakovi komisionálne preskúšanie a škola môže túto skutočnosť posunúť aj na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Test nebude podmienkou

Gröhling uviedol, že aj keď test nebude podmienkou na nástup do školy, ministerstvo vie poskytnúť základným a špeciálnym základným školám, ktoré majú záujem, PCR kloktacie testy. Ministerstvo ich má predobjednaných zhruba 80-tisíc. Žiakom základných, stredných a špeciálnych škôl, ktorých rodičia prejavia záujem, poskytne rezort cez štátne hmotné rezervy antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie.

Zistiť si môžu aj protilátky

Študenti budú môcť po novom využiť aj možnosť zisťovania protilátok. O test na protilátky proti ochoreniu COVID-19 po ukončení 14-dňovej karantény žiaka po kontakte s pozitívnou osobou a aj po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom vedia požiadať rodičia žiaka, ktorý neabsolvoval PCR test.

Na zvýšené náklady spojené so zabezpečením bezpečnej prevádzky poskytne ministerstvo školám finančných príspevok. Materské školy a špeciálne materské školy dostanú 5 eur na každého zamestnanca a 150 eur na školu a zvyšné školy dostanú 5 eur na každého zamestnanca aj žiaka.

Príspevok dostanú školy automaticky a využiť ho môžu na zakúpenie dezinfekcie či ochranných pomôcok. Ministerstvo na túto pomoc vyčlenilo 4,5 milióna eur. Ide o jednorazový príspevok do konca tohto kalendárneho roku.

Školy si od rodičov vyžiadajú potvrdenia

Pri prvom nástupe do školy sú rodičia povinní predložiť škole takzvané Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Toto tlačivo nájdu na stránke ministerstva školstva.

Škola ho bude požadovať aj vtedy, ak dieťa preruší školskú dochádzku na 3 a viac po sebe nasledujúcich dní.

Rodičia by sa tak mali pripraviť na to, že toto tlačivo budú predkladať napríklad aj po Vianociach, jarných prázdninách či predĺženom víkende.

Požadovať ho budú všetky typy škôl, teda aj základné umelecké školy či centrá voľného času a internáty. Ak by ho dieťa nepredložilo napríklad preto, že ho zabudlo doma, môže ho rodič odoslať oscanované e-mailom alebo elektronicky prostredníctvom programu e-škola.

Výnimku majú zelené okresy COVID automatu, kde takéto písomné vyhlásenie nie je povinné, ale iba odporúčané. V takom prípade je na škole, ako sa rozhodne riešiť, ak dieťa či rodič takéto prehlásenie nepredloží.

Učiteľ a riaditeľ však nemôžu žiadať po rodičovi potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní koronavírusu. Na druhej strane by ich mal rodič  informovať o tom, že jeho dieťa prišlo do kontaktu s osobou pozitívnou na koronavírus alebo je samo pozitívne.

Školské internáty by mali ostať otvorené

Ministerstvo odporúča pri ubytovaní žiakov na internátoch zabezpečiť, aby sa čo najmenej premiešavali skupiny žiakov. Špecifikovalo, že skupinu žiakov tvoria tí, ktorí sú počas vyučovania v blízkom kontakte, a teda spolu v jednej triede. „Ak je žiakov z jednej triedy ubytovaných na internáte málo, potom tvoria skupinu žiaci, ktorí sú počas vyučovania v blízkom kontakte (žiaci jedného ročníka, resp. jednej školy),“ vysvetlilo.

Internáty by však mali zriadiť izolačné izby, v ktorých za zvýšených hygienických opatrení poskytuje ubytovanie na nevyhnutne potrebný čas žiakom v izolácií či karanténe. „V prípade výskytu pozitívneho žiaka v školskom internáte zriaďovateľ školského internátu umiestni žiaka do izolačnej izby, informuje rodiča, ktorý si ho bezodkladne vyzdvihne,“ upresnilo ministerstvo v manuáli.

Lyžiarske výcviky a výlety

Školy by mali pri organizovaní lyžiarskeho výcviku či školy v prírode myslieť aj na náklady spojené s prípadným stornom. Tieto akcie sa totiž riadia usmerneniami COVID Automatu o hromadných podujatiach a v prípade zhoršenia situácie hrozí ich zrušenie. Zároveň je potrebné pri takýchto podujatiach zabezpečiť, aby nedochádzalo k premiešavaniu tried.

Zdroj: Webnoviny.sk  © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy

1 Komentár

Zanechaj nám svoj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *