Začnite písať

ZDRAVIE

Ako deti vnímajú zdravý životný štýl? Výsledky prieskumu medzi slovenskými žiakmi prekvapili

Skutočne zdravá škola o.z. sa rozhodlo realizovať prieskum, ktorého výsledky a zistenia budú nápomocné k budovaniu vzťahu k vyváženej a kvalitnej strave. Členovia veria, že vedomosti o zdravom životnom štýle a stravovaní dostupné pre študentov, pedagógov a kuchárov môžu pozitívnym smerom ovplyvniť aj vyťaženosť zariadení spoločného stravovania a zážitok z konzumácie obeda v školskej jedálni.

“V občianskom združení Skutočne zdravá škola vychádzame z presvedčenia, že deti, ktoré porozumejú hodnote jedla, si budú v budúcnosti kupovať kvalitnejšie potraviny a viac sa zaujímať o zdravý životný štýl a ochranu životného prostredia” približuje Anetta Vaculíková, zakladateľka združenia.

Na stravovacie návyky vplýva okrem domáceho prostredia vo veľkej miere aj vzdelávanie na školách a jedlo podávané v školských jedálňach a bufetoch. Cieľom prieskumu je pomáhať školám a sprevádzať deti na ceste k lepšiemu pochopeniu, ako jedlo a náš vzťah k nemu, môže prispievať ku kvalitnému a udržateľnému životu.

Skutočne zdravú školu zaujímalo, čo si mladí myslia o zdravom životnom štýle

Skutočne zdravá škola sa rozhodla overiť, ako tému zdravého životného štýlu a vyváženého stravovania v bežnom živote a v škole vnímajú samotní žiaci základných a stredných škôl. V spolupráci s odborníkmi vytvorili prieskum, ktorý začiatkom roka 2021 realizovali naprieč celým Slovenskom. Prieskum bol realizovaný vďaka Nadačnému Fondu Kaufland a hlavnému mestu Bratislava, v spolupráci s prieskumnou agentúrou 2muse a regionálnymi koordinátormi organizácie Iuventa – Slovenský inštitút mládeže. Skutočne zdravá škola o.z. zbierali dáta od žiakov z celého Slovenska tak, aby výsledky čo najlepšie reprezentovali slovenské deti vo veku od 11 do 18 rokov.

Cieľom prieskumu bolo zmapovať vedomosti, návyky a sebavnímanie slovenských detí súvisiace so zdravým životným štýlom. Prieskumníci im položili otvorené a zatvorené otázky, aby zistili názory detí na to, čo si myslia o stravovaní a zdravom životnom štýle a ako vnímajú svoj vzťah k nim. Pýtali sa ich aj na predstavy a záujem o podporu zo strany školy.

Autor: Ivana Henesová Mach

Čo ukázali výsledky prieskumu?

Deťom sa upevňovanie zdravia spája najmä so športom, prechádzkami, zdravom stravovaní ako aj v jedení ovocia a zeleniny. Prieskum ukázal, že tieto aktivity deti aj reálne najčastejšie dodržiavajú. No neuvedomujú si prepojenie medzi pozeraním televízie na úkor trávenia času vonku.

Najväčší problém robí deťom minimalizácia konzumácie priemyselne spracovaných potravín, fast foodu, sladkostí, sladených nápojov a dodatočné dosoľovanie jedál, nedostatočná konzumácia strukovín a tiež konzumácia v zhone.

Ak majú deti problémy s identifikáciou zdravých elementov v stravovaní, ide hlavne o proteínové doplnky, špeciálne stravovacie režimy ako sú diéty, či určenie rozumnej miery konzumácie mäsa.

Z prieskumu vyplynulo, že deti, ktoré nevedeli presne identifikovať zdravé a nezdravé stravovacie návyky ich aj majú o niečo horšie ako deti, ktoré ich identifikovať vedeli. Potvrdzuje to fakt, že vzdelávanie o jedle je nesmierne dôležité, a malo by byť prirodzenou súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu.

Veľkým potešením bolo zistenie, že veľká väčšina detí prejavila záujem o aktivity na škole podporujúce zdravý životný štýl a stravovanie. Väčší záujem majú deti, ktoré už teraz vedia viac o vyváženej strave a zdravej výžive ako tie ostatné.

Znalosti, ktoré deti počas vyučovania získavajú o faktoroch ovplyvňujúcich zdravie, alebo aktivity, ktorými škola podporuje zdravý životný štýl svojich žiakov, rovnako tak aj jedlo, ktoré školské jedálne ponúkajú na obedy, desiatu či v bufetoch, pomáhajú vytvárať kultúru zdravého, udržateľného a plnohodnotného stravovania a zároveň budovať zdravé návyky detí.

Pre viac informácií o výsledkoch prieskumu, o zistených skutočnostiach a návrhoch na riešenia sa registrujte na bezplatný webinár, ktorý sa uskutoční 9.9. o 14:00 online. Odborníci na tému výživy, psychológie, ale aj životného prostredia odprezentujú na základe spracovaných a vyhodnotených dát výsledky s odporúčaniami, ktoré budú doplnené aj konkrétnymi návrhmi a tipmi na riešenia najpálčivejších problémov žiakov indikovaných v prieskume a vo forme unikátnej praktickej Príručky zdravého životného štýlu mládeže pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov.

O projekte Skutočne zdravá škola

Skutočne zdravá škola, o.z. neformálne a interaktívne edukuje o tom, že jedlo výrazne ovplyvňuje celkové zdravie, vitalitu ale aj výkon jednotlivca. Ide o komplexný program, integrovaný do života celej školy, ktorý si kladie za cieľ vytvárať kultúru zdravého stravovania a učí o tom, odkiaľ naše jedlo pochádza a ako vzniká. Skutočne zdravá škola o.z. považuje za dôležité tému stravovania na školách ako aj udržateľného a zdravého životného štýlu riešiť vo všetkých ekologických, ekonomických, sociálnych a zdravotných súvislostiach. Téma jedla je natoľko univerzálna a komplexná, že prechádza prakticky všetkými vzdelávacími oblasťami, prostredníctvom čoho je možné naplniť veľkú časť očakávaných vzdelávacích výstupov od úrovne predškolského vzdelávania až po stredné školy. Platformu založili Anetta Vaculíková, dnes riaditeľka programu a nutričná špecialistka Eva Blaho. Program beží pod odbornou garanciou Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu.

Pre viac informácií ohľadom spomínaných aktivít v oblasti zdravého stravovania a udržateľného zdravého životného štýlu sledujte web a sociálne siete Skutočne zdravej školy.

V prípade záujmu o zapojenie sa do projektu neváhajte Skutočne zdravú školu kontaktovať emailom alebo sa priamo zaregistrovať do programu tu.

Titulná foto: Ľudmila Azarová

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár