Začnite písať

CHOROBY

Kedy má rodič nárok na pandemickú OČR?

Pandemické ošetrovné (OČR) môžu zo Sociálnej poisťovne naďalej poberať rodičia detí do 11 rokov, resp. 18 rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ktoré sa pre uzatvorenie triedy alebo školy učia online. Nárok na dávku majú aj v prípade, že hygienik nariadil dieťaťu karanténne opatrenie.

Možnosť poberať dávku neovplyvňuje to, či dieťa bolo alebo nebolo zaočkované. V prípade starších detí do 16 roku veku si rodičia nárok môžu uplatniť vtedy, ak je dieťa choré a lekár potvrdí potrebu ich osobného a celodenného ošetrovania.

Ak dieťa do školy nechodí z obavy pred koronavírusom, rodičovi nárok na dávku nevznikne. V tlačovej správe o tom informovala Sociálna poisťovňa.

Dávka pomôže rodičom

Podmienky nároku na pandemickú OČR sa od začiatku školského roka nemenili, stále platia pravidlá, ktoré boli zavedené od 12. marca 2020.

Dávka môže pomôcť rodičom, ktorých deti sa učia online z dôvodu uzatvorenia školy či triedy, napríklad ak je v triede pozitívny žiak a o tomto uzavretí rozhodne príslušný orgán (riaditeľ školy, zriaďovateľ, hygienik či minister).

Vyplatené tisícky pandemických OČR

Naďalej platí, že nárok na pandemické OČR má nemocensky poistená osoba, ktorá spĺňa všetky zákonné podmienky nároku a počas krízovej situácie poskytuje osobnú a celodennú starostlivosť dieťaťu do 11 rokov veku (resp. do 18 rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým stavom).

Ide o žiakov materskej školy, základnej školy či detských jaslí, ktoré sú uzatvorené na základe rozhodnutia príslušného orgánu a deti tak nemôžu toto zariadenie navštevovať.

Sociálna poisťovňa v auguste tohto roka vyplatila viac ako 10-tisíc pandemických OČR. Vlani v auguste to bolo 2,5-krát viac, keď poistencom zaslala viac ako 26-tisíc dávok.

Zdroj: Webnoviny.sk – Kedy dostanú rodičia pandemickú OČR? Dieťa musí byť v karanténe či mať zatvorenú školu.  © SITA Všetky práva vyhradené.

Tejto problematike sa podrobnejšie venuje aj JUDr. Mária Dvončová – Právne pre rodiča

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár