Začnite písať

ROZHOVORY ZDRAVIE

Dagmar Rakovická Čanigová: Mnoho ľudí dá prednosť tabletke pred hodnotnou stravou

Stáva sa vám, že po zjedení niektorých potravín pociťujete tráviace ťažkosti? Alebo sa vám možno objavujú rôzne symptómy, ktoré vás znepokoja. Možno sa aj vo vašom prípade jedná o potravinovú intoleranciu. Prečítajte si rozhovor s autorkou a certifikovanou výživovou poradkyňou Dagmar Rakovickou Čanigovou o jej skúsenostiach s potravinovou intoleranciou, ktoré zhrnula aj vo svojej novej knihe Z lásky k vlastnému telu

Poslaním Dagmar je pomáhať druhým nájsť nový spôsob stravovania pri potravinových intoleranciách. Od roku 2018 sa profesionálne venuje výžive. Absolvovala kurz výživového poradcu akreditovaný Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy v Českej republike. Jej vlastná cesta zbavenia sa ekzému pomocou stravy ju inšpirovala v hľadaní hlbších súvislostí medzi jedlom, našimi emóciami a zdravotnými problémami. Z osobnej skúsenosti vie, že to nie je iba o strave, ale aj o našom vlastnom nastavení a postojoch, ktoré nás často brzdia od možnosti uzdraviť sa.

Čo vás viedlo k tvorbe knihy?

K napísaniu knihy Z lásky k vlastnému telu ma doviedla moja osobná skúsenosť s potravinovou intoleranciou. Už ako malé dieťa som bola alergik a musela som užívať v sezóne antihistaminiká. Okrem toho som dlhodobo trpela tráviacimi ťažkosťami, ktoré vyvrcholili atopickým ekzémom, keď som mala osemnásť rokov. Navyše ma trápilo akné, ale prirodzene, v období dospievania sa tomu neprisudzovala až taká dôležitosť.

V tom čase mi bola z krvi zistená silná intolerancia na laktózu a súčasne nasadená kortikosteroidná liečba. Jej vedľajším účinkom bol zvýšený nárast hmotnosti. Konzumovala som teda bezlaktózové výrobky, bez obsahu mliečneho cukru. Chcela som nájsť iné riešenie a na vlastnú päsť som po takmer piatich rokoch vysadila kortikoidy. Po ich vysadení došlo k agresívnej recidíve ekzému, čo som prisudzovala detoxikačnej liečbe, ktorú som v tom čase podstupovala. Avšak, ani po prerušení
detoxikácie ekzém už nezmizol.

Bola som v kútiku duše presvedčená, že ekzém sa dá liečiť inak, než ho iba potláčať liekmi, ako som bola dlho naučená. Počula som dobré ohlasy na testy potravinovej intolerancie, ale zo začiatku som dlho váhala lebo cena za ne bola veľmi vysoká. Nakoniec som test z kapilárnej krvi podstúpila. Keď prišli výsledky, zrútil sa mi svet. Potvrdila sa mi intolerancia na kravské, ovčie, kozie, mlieko, pšenicu, vajíčko, ryžu, zemiaky, množstvo orechov a ďalšie potraviny. Aj keď to bolo veľmi náročné, všetky tieto potraviny som vyradila z jedálnička. Do dvoch mesiacov došlo k zlepšeniu a ekzém mi zmizol.

Keď nemôžete konzumovať veľkú časť reštauračnej stravy (mliečne výrobky, vajíčko, pšenicu, zemiaky, ryžu), zrazu si uvedomíte, že sa nemáte kde najesť a musíte si variť sami. Stretávate sa s nepochopením a častokrát aj odsudzovaním iba preto, že vám druhí nerozumejú. Pretože v mene zdravia robíte niečo inak. Mnoho ľudí dá totiž prednosť tabletke pred hodnotnou alternatívnou stravou. To ma doviedlo venovať sa výžive profesionálne a od roku 2018 sa špecializujem na potravinové intolerancie, teda IgG senzitivitu.

Ako sa vám môže zmeniť život

Zistila som, že táto problematika sa nestretáva s pochopením u väčšiny lekárov. Tí totiž berú do úvahy iba potravinové alergie (IgE protilátky) a potravinovú intoleranciu vnímajú iba ako enzýmovú nedostatočnosť (laktózová a histamínová intolerancia). Práve tieto skúsenosti ma viedli k samoštúdiu o potravinovej intolerancii. Od leta 2019 som zbierala podklady zahraničných vedeckých poznatkov, ktoré poukazujú, ako sa IgG senzitivita spája s diagnózami: napr. ekzémy, migrény, neplodnosť u žien a samovoľné potraty, reumatoidná artritída, Crohnova choroba, nadváha, zhoršené prejavy porúch autistického spektra, ADHD a pod.

Postupne som sa začala zoznamovať s ľuďmi, ktorí mali osobnú skúsenosť s potravinovou intoleranciou. Držali eliminačnú diétu na základe testu potravinových intolerancií a zlepšil sa im zdravotný stav. Jednalo sa o silné príbehy malých detí, u ktorých bolo podozrenie napríklad na cystickú fibrózu. V skutočnosti za ich problémom bola práve nezistená potravinová intolerancia – IgG senzitivita.

Všetky tieto skutočnosti ma doviedli k napísaniu knihy Z lásky k vlastnému telu – Dovoľte jedlu stať sa vlastným liekom. Potravinová intolerancia a následná eliminačná diéta mi zmenili život natoľko, že už niekoľko rokov nemusím užívať žiadne lieky a výrazne sa mi zlepšili prejavy sezónnej nádchy. Málokto však vie, že za našimi zdravotnými problémami môže byť práve nevhodná strava. Verím, že moja kniha prinesie mnohým odpovede na to, ako zmeniť svoj život a dovoliť si prebrať zodpovednosť za svoje zdravie z lásky k vlastnému telu.

O čom kniha je, pre koho je určená?

I keď v knihe spomínam svoje skúsenosti – Z lásky k vlastnému telu, nie je iba o mojom príbehu. Je o zviditeľnení problematiky IgG senzitivity a eliminačnej diéty, ako jednej z možností liečby zdravotných problémov.

Keď som pred pár rokmi chcela vedieť viac o potravinovej intolerancii, na internete som nachádzala iba kusé informácie. Súčasná slovenská a česká literatúra sa zameriava iba na histamínovú intoleranciu a potravinovú alergiu. Mnohým však antihistamínová diéta nefunguje, pretože nie je personalizovaná. Častokrát je histamínová intolerancia iba dôsledok nezistenej IgG senzitivity, ktorá sa v našom zdravotníctve zavrhuje. To následne môže viesť k tomu, že chodíme z ordinácie do ordinácie a zdravotné bremeno si ťaháme dlhé roky so sebou.

Málokto si totiž uvedomuje, že pokiaľ konzumujeme stravu, ktorá spôsobuje zápal v rôznych častiach tela, nemusí sa to prejavovať iba ekzémom, migrénami či tráviacimi ťažkosťami. Môže to mať vplyv na zhoršenie prejavov rôznych neurologických porúch, ako napríklad ADHD či poruchy autistického spektra. Kniha preto objasňuje aj tieto súvislosti medzi jednotlivými symptómami.

Táto motivačná literatúra je písaná ľudskou rečou. Delím sa v nej o skúsenosti ako z lásky k vlastnému telu pristupovať ku zdraviu. Ako spoločnosť sme totiž naučení, že lekári za nás zdravotné problémy riešia. Koniec koncov, ešte pred pár rokmi to bol aj môj prípad. Tento prístup k vlastnému telu nie je v našej spoločnosti z dlhodobého hľadiska udržateľný. Kniha ponúka alternatívu, ako dovoliť byť tvorcom svojho života. Láskavou cestou ukazuje nové prístupy a ponúka pohľad, ako zvládnuť prekážky pri zmene stravovania.

Nájdu si v nej svoje všetci, čo sa v živote stretli s potravinovým obmedzením, či už s histamínovou alebo laktózovou intoleranciou alebo potravinovou alergiou či IgG senzitivitou. Je pre každého, komu nie je ľahostajné jeho zdravie a kto túži po zmene zdravotného stavu, ale bojí sa urobiť ten prvý krok vpred.

Čo Dagmar inšpirovalo na jej kamenistej ceste s nepochopením

Inšpiráciou mi bola moja vlastná skúsenosť a obzvlášť, pomoc tým, ktorí o to stoja. Cítila som to, ako svoje poslanie. Priznám sa, že pri písaní knihy a jej vydávaní som pociťovala veľkú zodpovednosť. Tá ma sprevádzala pri overovaní zahraničných štúdií, prekladoch a snahe ľudskou rečou vysvetliť jednotlivé súvislosti medzi IgG senzitivitou a rôznymi prejavmi.

Boli to častokrát hodiny denne strávene za počítačom, googlenie, čítanie odbornej literatúry. Boli chvíle, kedy som sa v tom začala strácať a vtedy spätná väzba od okolia bola najlepšie možné riešenie. Priznám sa, že som sa stretla aj s rezignáciou a frustráciou. Miestami ma to už ani nebavilo, pretože som sa stretla s prekážkami.

Oslovila som mnohých odborníkov, o ktorých som vedela, že pracujú s testami potravinovej intolerancie. Ponúkla som im priestor na vyjadrenie v mojej knihe. Zarazilo ma, že skoro nikto nesúhlasil, aj keď ich skúsenosti s eliminačnou diétou u pacientov boli pozitívne. Väčšina z nich sa bojí vyjadriť verejne svoj názor a postaviť sa za dobrú vec. Hrozí dehonestovania zo strany kolegov. Potravinová intolerancia je relatívne nová téma a potrvá dlho kým lekári pripustia aj iné možnosti liečby než tie roky zaužívané. Trvá to aj desiatky rokov. Na lekárskych fakultách sa všeobecne výžive nevenuje dostatočná pozornosť a učia sa iba o potravinovej alergii (IgE). IgG senzitivitu tým pádom zavrhujú a priam opovrhujú touto problematikou, hoc skúsenosti pacientov bývajú veľmi pozitívne.

Ako na knihu reagujú čitatelia?

Knihu sa podarilo vydať v polovici septembra 2021 a už chodia prvé spätné väzby. Mnohí čitatelia sa v nej nachádzajú a majú pocit, akoby čítali o sebe. Niektorí ju kupujú svojim známym, pretože im chcú pomôcť zlepšiť zdravotný stav. Čitatelia v nej nachádzajú veľkú oporu, súcit a pochopenie pre odlišnosť, s ktorou sa stretávajú. Našla sa aj odborníčka na vnútorné lekárstvo, ktorá ju po prečítaní označila za bestseller v oblasti potravinových intolerancii.

Aké sú vaše pracovné sny?

Nakoľko som pred pár mesiacmi porodila nášho prvorodeného syna, snažím sa hľadať work-life balance. Milujem svoju prácu a veľmi ma napĺňa pomáhať ľuďom prostredníctvom poradenstva. Je to zároveň náročné skĺbiť s potrebami malého dieťaťa. Verím však, že tam kde je vôľa, je aj cesta.

Aké knihy ste už napísali?

  • Napísala som niekoľko eBookov, ktoré sú na stiahnutie aj zdarma ako napríklad Ako variť a piecť bez lepku – Sprievodca bezlepkovými múkami.
  • eBooky, ktoré obsahujú recepty napr. Jedlo ako liek – 50 receptov pri potravinovej intolerancii, Lahodné raňajky na každý deň – 10 cukorfree receptov, Zatočte s potravinovou intoleranciou.

Čo by ste odkázali čitateľom?

Určite by som im zaželala, aby si dovolili žiť v pravde o sebe a overovali si informácie o svojom zdravotnom stave z každej strany. Pohodlnosť a slepá viera v autority nejde ruka v ruke so zdravím. Prajem im, aby z lásky k vlastnému telu dovolili jedlu stať sa ich liekom.

Kde vás môžu čitatelia nájsť a dozvedieť sa o vás?

Dnes inšpirujem ľudí prostredníctvom môjho blogu, e-bookov, videí a poradenstva.
Delím sa o svoje skúsenosti, aby každý mohol dovoliť jedlu stať sa jeho liekom.

Na mojej stránke www.dagmarcanigova.sk

Zdroj foto: archív Dagmar R. Č.

Páčil sa vám tento článok? Zdieľajte ho ďalej. 🙂

Máte tip na akčnú mamu, o ktorej by sme mali napísať? Dajte nám vedieť na redakcia@akcnemamy.sk.

Netrápte svoje trávenie a odhaľte vinníka včas

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár