Začnite písať

ZDRAVIE

Vianočné prázdniny začnú skôr, rodičia vtedy nemajú nárok na pandemickú OČR

Na včerajšej tlačovej konferencii oznámil minister školstva Branislav Gröhling opatrenia, ktoré nadobudnú platnosť o pondelka 29.11.2021. Medzi ne patrí aj predĺženie trvania vianočných prázdnin. Posledný školský deň pred prázdninami teda bude 17. december.

Niektoré školy prechádzajú na distančnú výučbu

Medzi školy, ktoré od pondelka 29.11. budú svojich žiakov vyučovať distančne patria:

  • základné umelecké školy (ZUŠ),
  • centrá voľného času (CVČ),
  • jazykové školy,
  • všetky mimoškolské aktivity a krúžky.

Otvorené budú naďalej materské, základné, stredné a špeciálne školy a špeciálne výchovné zariadenia, ako aj poradne pre individuálnu prácu so žiakom.

Povinnosť nosiť rúško

Na školách sa tiež opätovne zaviedla povinnosť nosiť rúška. Podľa zverejnenej vyhlášky ÚVZ majú výnimku z povinnosti nosiť rúško len deti do šesť rokov, deti v materskej škole či deti s poruchami autistického spektra. Riaditelia škôl zároveň musia zabezpečiť, aby dochádzalo k čo najmenšiemu miešaniu žiakov jednotlivých tried. Toto je dôležité zabezpečiť najmä počas stravovania v školských jedálňach.

Rožňava a Vranov nad Topľou pristúpili k zatváraniu škôl

Hoci sa vláda snaží vyhnúť plošnému zatváraniu škôl, niektoré okresy museli k tomuto opatreniu pristúpiť. Je to najmä z dôvodu šírenia nákazy medzi deťmi. Prvými okresmi, ktoré v pondelok 29.11. prejdú na distančné vyučovanie budú Rožňava a Vranov nad Topľou. Je to na podnet Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktoré má na starosti monitorovanie situácie v danom okrese.

Hovorkyňa úradu Dáša Račková v tlačovej správe zároveň uviedla, že že hlavný hygienik SR Ján Mikas vyzval všetkých 36 RÚVZ, aby v prípade alarmujúcej situácie v regióne uzatvárali školy. RÚVZ majú pri plošnom zatváraní škôl vo svojich územných obvodoch jeho plnú podporu.

Ospravedlnenie neprítomnosti detí v škole/škôlke

Ako rodičovi vám vyplýva aj povinnosť ospravedlnenia dieťaťa zo školskej dochádzky, pokiaľ sa ho rozhodnete nechať doma. Od pondelka 29.11. sa predlžuje aj doba, na koľko dní môže rodič svoje dieťa ospravedlniť. Informovala o tom JUDr. Mária Dvončová – Právne pre rodiča vo svojom príspevku na sociálnych sieťach.

Ak sa dieťa alebo žiak nezúčastní výchovy a vzdelávania v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia škôl zabezpečia pre takéto deti alebo žiakov dištančné vzdelávanie.

Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 školského zákona
 a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka,
b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.

Ako informuje Mária Dvončová, počas trvania prázdnin rodičia nemôžu poberať pandemické ošetrovné. Voľné dni navyše si teda budú musieť vykryť iným spôsobom.

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár