Začnite písať

INŠPIRÁCIE ROZHOVORY

Ako čísla ovplyvňujú náš život? Odpovedá nám numerologička Katarína Čičmancová

numerologička

Čísla v sebe nesú oveľa hlbšiu symboliku, ktorú bežne možno ani nevnímame. Numerologička Katarína Čičmancová ich vníma ako prostriedok, vďaka ktorému dokáže človek lepšie spoznať sám seba a druhých ľudí. Aká bola jej cesta k numerológii a prečo si pri stretnutí najskôr vypýta od človeka dátum narodenia? 

Mnohé východné kultúry pracujú s číslami iným spôsobom, ako sme zvyknutí v našom západnom ponímaní. Pre bežného človeka predstavujú čísla skôr matematické symboly, ktoré sú súčasťou viac či menej obľúbeného predmetu matematiky. Vo ponímaní numerológie sú však čísla nositeľmi pozitívnych aj negatívnych vlastností. Dokážu ovplyvňovať náš život ak individuálne, tak aj na spoločenskej úrovni.

V podcaste Akčných žien sme preto vyspovedali numerologičku Katarínu Čičmancovú, ktorá sa tomuto oboru venuje už vyše 20 rokov. Ako sama tvrdí, čísla jej boli súdené, hoci na začiatku ešte netušila, že sa im bude venovať takýmto spôsobom.

Aká bola vaša cesta k numerológii?

Ak nežijeme život tak, ako nám je predostretý,  vznikajú rôzne problémy. Numerológii som sa začala venovať približne v roku 2000, pretože som hľadala odpovede na životné udalosti, ktoré sa mi diali. Čísla boli pre mňa takým smerodajným prostriedkom, vďaka čomu som pochopila veľa vecí. Čísla mi boli vždy blízke. Dá sa povedať, že mi boli súdené. Študovala som ekonómiu, ktorú som ale nemala veľmi rada. No život ma priviedol k numerológií. Dá sa povedať, že pri číslach som teda ostala, ale vnímam ich úplne iným spôsobom.

Numerológia nie je o matematike. My poznáme a používame väčšinou len jednu stranu čísel – tú kvantitatívnu. Čísla však majú aj svoje kvality a charakter. Majú obrovskú výpovednú hodnotu z pohľadu energií. Každé číslo môže byť nositeľom pozitívnej aj negatívnej energie. Podľa toho, ako sme nastavení, fungujú naše osobné čísla z dátumu narodenia a čísla doby a éry, v ktorej žijeme.

Čo vieme vyčítať z dátumu narodenia?

Dátum narodenia nám dokáže o danom človeku vypovedať, aké sú napríklad jeho charakterové vlastnosti, názory, postoje. Cez čísla vieme zistiť aj to, či sa dvaja ľudia dokážu k sebe zladiť. Z čísiel vieme vyčítať aj to, ako sa vidíme my a ako nás vníma naše okolie. Dokážu nás dokonca usmerniť v danom období vývoja a napovedia nám, aké úlohy máme práve riešiť. Numerológia je dobrá aj pre malé deti, pretože už od kolísky vieme zistiť, aké vrodené talenty ma dieťa a k čomu ho viesť.

Ľudia sú aktuálne príliš zameraní na hmotu a matériu

Aktuálna doba, ktorú žijeme, nás nabáda, aby sme na sebe duchovne pracovali. Ľudia sú súčasne veľmi zameraní na hmotu a matériu. Tento postoj dokáže dokonca rozvracať rodiny. Nemali by sme majetok vnímať ako zmysel života. Ak sa začneme zameriavať na osobný rast, náš život sa bude vyvíjať úplne iným smerom. My hodnotíme človeka prioritne podľa toho, aký je a aký má majetok. To vidíme celkovo na sociálnych sieťach, kde sa ľudia chvália najmä svojím materiálnym životom. Odtiaľ ale nedokážeme vyčítať hĺbku človeka a kvality, ktoré má. Ak sa zameriame na duchovnú kvalitu človeka, tým náš život bude naplnenejší a o to rýchlejšie sa začneme posúvať aj v osobnom raste.

Aké sú prognózy na rok 2022 z pohľadu numerológie?

Každé číslo má svoj pozitívny aj negatívny charakter. V roku 2022 sú samé dvojky, ktoré symbolizujú citlivosť, trpezlivosť, ústretovosť a lásku k druhému človeku. Opačnú stránku dvojky tvoria strachy, nestabilita, ktorá preráža až do agresivity. Ľudia necítia emočnú istotu a zázemie, čo prerastá do agresivity a osočovania. To sa odzrkadľuje aj v aktuálnej situácii a dobre, ktorú žijeme.

Každé číslo má nielen základné čísla, ktoré vidíme, ale aj doplnkové čísla, ktoré predstavujú súčty jednotlivých častí dátumu. Súčet roka 2022 nám dáva doplnkové číslo 6. Celý rok sa teda bude niesť v znamení vzťahov, rodiny a vzájomnej spolupráce. Rok 2022 bude však aj o obmedzovaní. Dvojka a šestka totiž predstavujú izoláciu. Ak sa nebudeme izolovať vo svojich domovoch, určite budeme obmedzovaní s ohľadom na cestovanie. Turistický ruch bude zameraný skôr len na Slovensko alebo na krajinu, v ktorej žijeme.

V čom bude rok 2022 odlišný od 2021?

Súčet roka 2021 nám dáva číslo päť. Nepárne čísla predstavujú aktivitu, akčnosť a dynamiku. Naopak, v roku 2022 máme iba párne čísla a aj ich súčet nám dáva číslo 6, čo naopak vytvára pasivitu. Veci sa opäť spomalia, zastavia, nebude veľa možností riešiť rôzne situácie.

Čo sa ešte dozviete v rozhovore s Katarínou Čičmancovou?

  • kedy ja vhodné dávať si novoročné predsavzatia,
  • ako môže numerológia pomôcť pri výchove a budúcom uplatnení vášho dieťaťa,
  • prečo je vhodné si z numerologického hľadiska zhodnotiť aj kvality spolupracovníkov,
  • ako môže dátum narodenia ovplyvniť aj fungovanie partnerského vzťahu.

Tagy