Začnite písať

PÔROD TEHOTENSTVO

Malíček túto nedeľu venuje rodičom s prázdnou náručou a pamiatke ich detí

Na Slovensku sa každoročne narodí približne 5 000 detí predčasne. Tieto deti sa celosvetovo označujú bojovníkmi, pretože od prvého momentu musia zvládať svoj boj o život a zdravie. Ich prognózy do budúcna sú nejasné, napriek tomu sú mnohé z nich doslova zázrakmi, ktoré po istom čase všetko „dobehnú“. Vedú plnohodnotný život ako ich donosení rovesníci. Ďalšiu kategóriu predčasniatok tvoria bábätká, ktoré si v dôsledku predčasného pôrodu nesú menšie či väčšie následky do svojich životov. No krehkosť života v prípade predčasniatok vidíme najmä u tých, ktorých rodičia z nemocníc odchádzajú s prázdnou náručou. OZ malíček je tu aj pre nich, v náročných chvíľach straty ich dieťaťa. Práve im a pamiatke ich detí bude venovaná najbližšia nedeľa (12. 12.2021).

Krehkosť života

Predčasný pôrod je vážny problém, ktorý prináša do rodín mnoho neistoty a strachu. Radosť z narodenia bábätka sa razom zmení na boj o jeho život, ktorý nemusí vždy skončiť úspešne. Predčasne narodené deti mnohokrát vážia menej ako kilogram a mnohé sa nachádzajú v ohrození života, povedala Ľubica Kaiserová, predsedníčka OZ malíček. Celosvetovo sa predčasne narodí 15 miliónov detí, čo je približne 11 %. V dôsledku predčasného pôrodu 1 milión detí zomiera pred dosiahnutím veku 5 rokov. Existujú však výrazné rozdiely medzi jednotlivými štátmi tak v miere predčasných pôrodov, ako aj úmrtnosti. V našich podmienkach sa úmrtnosť predčasne narodených detí pohybuje na úrovni 2%.

Medzi rodičmi predčasne narodených detí sú teda aj takí, ktoré svoje milované deti nevidia vyrastať. Táto nedeľa bude patriť všetkým deťom, ktoré opustili náruč svojich rodičov ešte skôr, ako svoje krídla života stihli rozprestrieť. Každoročne je v čase adventu celosvetovo druhá decembrová nedeľa venovaná všetkým deťom a mladým ľuďom, ktorí „odišli“ skôr, ako sa ich kniha života stihla postupne napĺňať. O 19.00 h sa v oknách ich rodín a priateľov rozsvietia sviečky na znak úcty k ich pamiatke. Vzniká tak pomyselná reťaz, ktorá spája nie len rodiny s podobným osudom, s ich priateľmi po celom svete, ale symbolizuje aj odkaz svetla. Svetla, ktoré v prenesenom význame, svieti na ich ďalšej ceste.

OZ malíček aj pre rodičov s prázdnou náručou

Nejde však o jedinú aktivitu, ktorou chce združenie podporiť rodiny po strate. Na webovej stránke nájdu rodičia v príručke Pomoc pre rodičov jednu kapitolu v podobe listu s názvom „Prázdna náruč“. Dátum, ktorý je venovaný dňu spomienky na bojovníkov z novorodeneckých intenzívnych jednotiek, je 26. september, kedy vzdávame česť všetkým predčasne narodeným a rizikovým deťom, ktoré svoj statočný boj s veľkým svetom prehrali, česť všetkým mamám a otcom, ktorí z nemocníc odchádzali s prázdnou náručou.

Október je následne mesiacom osvety z pohľadu straty bábätka, preto rovnako jeden deň upozorňujeme na túto kategóriu rodičov, ktorých strata ich dieťaťa neprestáva bolieť ani s odstupom času, neexistuje na to liek, ani návod, ako sa s tým vyrovnať, ani vhodné slová zmierňujúce ich bolesť. Je však dôležité vedieť, že v tom nie sú sami. Vytvárame tak spoločne symbolickú reťaz podpory a lásky. Navzájom si posielame veľa sily a nádeje kráčať ďalej, kráčať ďalej životom po strate.  A v neposlednom rade je to aj Svetový deň predčasne narodených detí, kedy myslíme aj na bojovníkov, ktorí svoj boj prehrali.

Prečítajte si rozhovor s mamou predčasniatka, Danielou Samekovou: Nenapadlo mi, že by sa predčasný pôrod mohol týkať aj mňa

Svetový deň pamiatky zosnulých detí

Svetový deň pamiatky zosnulých detí, ktorý tento rok pripadá na 12. december, vychádza z tradície medzinárodnej organizácie Súcitní priatelia (The Compassionate Friends) a prvýkrát bol organizovaný́ v roku 1997 v USA. Tento deň pripadá každoročne na obdobie adventu, druhú nedeľu v decembri a OZ malíček sa na znak úcty a spolupatričnosti s rodinami po strate dieťaťa opäť aj tento rok pripája.

Predčasniatka a OZ Malíček

Na Slovensku sa ročne narodí okolo 55 tisíc detí, pričom každé 11. dieťa príde na svet predčasne, teda medzi 24. až 36. týždňom tehotenstva. „Štandardné“ tehotenstvo pritom trvá 40 týždňov. Dlhodobé zdravotné následky sa práve u predčasniatok vyskytujú 10-krát častejšie ako u donosených novorodencov. V celej Európe nedonosené deti predstavujú najväčšiu skupinu detských pacientov. Za posledných 15 rokov vzrástol počet predčasne narodených detí na Slovensku o takmer tretinu.

K zvýšeniu povedomia o problematike predčasne narodených detí každoročne napomáha aj Svetový deň predčasne narodených detí, ktorý si celý svet pripomína 17. novembra. Bol založený európskymi rodičovskými organizáciami a rodičmi predčasne narodených detí, ktorí sa rozhodli informovať o problematike predčasných pôrodov. Od roku 2011 má oficiálne čestné miesto už aj v slovenskom kalendári.

Starostlivosť o predčasne narodené deti je nesmierne náročná. Občianske združenie Malíček už 10 rokov poskytuje podporu rodinám predčasne narodených detí na Slovensku. Malíček vznikol z iniciatívy rodičov s podobnými skúsenosťami s predčasným narodením dieťaťa. Ako ďalej vysvetľuje Ľubica Kaiserová z občianskeho združenia Malíček a zároveň staničná sestra na oddelení s predčasne narodenými deťmi: „Malíček svojimi aktivitami zvyšuje osvetu o problematike predčasne narodených detí a poskytuje cenné a hlavne praktické informácie a podporu rodičom. Našim poslaním je byť mostom medzi rodinou a nemocnicou.” Malíček zároveň spolupracuje s medzinárodnou organizáciou EFCNI (Európska nadácia pre zdravie novorodencov), ktorá sa zameriava na tvorbu štandardov zdravotnej starostlivosti o nezrelých novorodencov.

Zdroj titulnej foto: pexels.com

Purpurové srdce – ocenenie veľkým osobnostiam

Tagy