Začnite písať

Uncategorized

Pandemický rodičovský príspevok zrušený. Od kedy?

peniaze, pandemický rodičovský príspevok
Vláda na svojom zasadnutí 8.12.2021 rozhodla o zrušení pandemického rodičovského príspevku. Končí sa od januára.
Otvorená ekonomika a klesanie nezamestnanosti dávajú ľuďom opäť možnosť zamestnať sa. Aj preto dnes vláda schválila zastavenie vyplácania pandemického rodičovského príspevku od januára 2022. Toto opatrenie splnilo svoj účel, v čase pandémie pomohlo cca 24 000 rodičom.

Odôvodnenie zrušenia pandemického príspevku

Pandemický rodičovský príspevok pomohol v čase zhoršenej epidemiologickej situácie tým rodičom, ktorí by si po ukončení vyplácania klasického rodičovského príspevku nemohli zabezpečiť príjem vlastným pričinením. „Aj toto opatrenie sme zavádzali v čase, keď bola zatvorená ekonomika, stúpala nezamestnanosť a boli zatvorené materské školy aj jasličky. Keďže ekonomika opäť funguje a nezamestnanosť klesá, tak všetky takéto pandemické opatrenia postupne ukončujeme,“ vysvetlil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Toto opatrenie splnilo svoj účel, v čase pandémie pomohlo cca 24 000 rodičom.

Od kedy je zrušený pandemický rodičovský príspevok?

Vládne nariadenie nadobudne účinnosť 1. januára 2022, čo v praxi znamená, že posledný raz dostanú rodičia vyplatený pandemický rodičovský príspevok za mesiac december 2021 v januári 2022.

Nárok na pandemický rodičovský príspevok mali tie osoby, ktorých dieťa dovŕšilo tri roky (resp. šesť rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), a nemali nárok na príjem zo závislej činnosti, náhradu mzdy, príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo neboli poberateľmi dávky sociálneho poistenia, dôchodku starobného dôchodkového sporenia, dôchodku doplnkového dôchodkového sporenia, dávky sociálneho zabezpečenia, príspevku na opatrovanie na toto dieťa, alebo nemali nárok na rodičovský príspevok na mladšie dieťa.

O koľko peňazí prídu rodičia?

Výška pandemického rodičovského príspevku bola v rovnakej sume ako výška rodičovského príspevku, buď 275,90 eura mesačne (rodič pred rodičovským príspevkom nepoberal materské), alebo 378,10 eura mesačne (rodič pred rodičovským príspevkom poberal materské).

Od začiatku poskytovania pandemického rodičovského príspevku až k 31.10.2021 ho poberalo 24 371 osôb na 25 176 detí v celkovej výške 56 681 033,16 eura.

Článok prevzatý z: https://www.employment.gov.sk/

Zdroj foto: www.freepik.com

Píše o tom aj právnička JUDr. Mária Dvončová na svojom profile Právne pre rodiča:

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *