Začnite písať

RODIČOVSTVO

Ako naučiť dieťa farby pomocou Montessori metódy?

O metóde Montessori počula už určite každá maminka minimálne jedenkrát. Základným heslom tejto alternatívnej metódy je: „Pomôž mi, aby som to zvládol sám.“ Cieľom Montessori filozofie je vychovať z detí sebavedomých, tvorivých a slobodne uvažujúcich dospelých. Základné vlastnosti, ktoré by rozhodne väčšina rodičov chcela pre svoje deti. K tomu, aby boli deti tvorivé a samostatné táto metóda využíva veľké množstvo hier, ako deti zábavne učiť. Napríklad aj, ako rozpoznať farby.

Tak, ako pri všetkom aj pri rozpoznávaní a pomenovávaní farieb platí, že naše dieťa nemôžeme do ničoho nútiť. Ono nám samé ukáže, keď bude pripravené.

Aký je rozdiel medzi rozpoznávaním a pomenovaním farieb?

Vedieť farby rozpoznať a pomenovať sú dve odlišné vlastnosti, ktoré spolu síce súvisia, ale neznamenajú to isté. Ako prvé sa dieťa učí farby rozpoznať. Teda ich vizuálne odlíšiť. Táto prvá fáza, kedy sa dieťa učí farby rozpoznať súvisí s rozvojom zmyslov, ako je zrak. Až v druhej fáze sa dieťa učí farby aj pomenovať, vtedy využíva zmysel reči.

Ak vaše dieťa v 3 rokoch nevie všetky farby pomenovať správne, ešte to nemusí znamenať, že ich nepozná. Ak dokáže samostatne oddeliť červenú farbu od modrej, znamená to, že farby pozná, rozoznáva ich, len ich nevie pomenovať.

Kedy je dieťa pripravené učiť sa farby?

Zvyčajne dieťa začína vidieť rozdiely medzi farbami okolo 18 mesiacov. Na začiatok sa odporúča skúsiť len veľmi jednoduché metódy. Dať dieťaťu pár predmetov rôznych farieb a nechať ho skúsiť tieto predmety roztriediť.

Dôležité je dieťa nechať, nech to robí samé. A následne jeho prácu neopravovať, nekomentovať, ak to nespravilo správne. Jednoducho ešte nedozrel čas, treba to skúsiť neskôr. Ak farby roztriedilo správne, ani tak to nekomentujeme. Necháme ho to roztriediť ešte raz, aby sme zistili, či to nebola len náhoda. Keď ich roztriedi správne viackrát po sebe, môžeme postupne pridávať viac a viac farieb a predmety meniť.

Prečítaj si: Ako naučiť naše deti byť zodpovednými pri hraní počítačových hier?

Hry, ktoré deti naučia farby

Hra na poklad

Táto hra predstavuje pre dieťa veľa zábavy, ale zároveň sa dokáže toho aj veľa naučiť. Túto hru použijeme, keď sme si istí, že dieťa už farby dokáže rozoznať. Ukážte vášmu dieťaťu predmet jednej farby a vysvetlite mu, aby vám donieslo všetky predmety tejto farby, ktoré v dome nájde. Dieťa tak bude po dome pobehovať a hľadať predmety jednej farby.

Najprv hľadajte s dieťaťom spoločne, noste predmety rovnakej farby na jedno konkrétne miesto. Keď budete vidieť, že dieťa princíp hry pochopilo, nechajte ho, nech hľadá ďalšie predmety samé. Túto hru opakujte s dieťaťom viac dní po sebe a po pár dňoch môžete zmeniť farby. Nemeňte farbu hneď po prvom vydarenom pokuse. Takto sa dieťa dokáže naučiť každú farbu samostatne a naozaj si ju aj zapamätať.

Triedenie farieb

Po hre na poklady, keď sa dieťa naučilo každú farbu osobitne, môžete už dať do hry viac farieb naraz. Dajte dieťaťu predmety rôznych farieb a vysvetlite mu, že ich má na základe rovnakej farby roztriediť. Dôležité je, aby sa predmety líšili len farbou nie tvarom. Táto metóda sa nazýva izolácia jednej vlastnosti.

Dieťa sa tak plne sústredí na farbu predmetu a nie na tvar. Všetky predmety, preto musia byť rovnakého tvaru aj veľkosti, iba farba je iná. Najprv dajte dieťaťu roztriediť predmety dvoch farieb a činnosť opakujte. Ak mu to pôjde, postupne pridávajte jednu farbu po druhej. Keď už bude zvládať všetky základné farby, môžete do hry zapojiť aj rozvíjanie jemnej motoriky. Napríklad tak, že predmety budú štipce a dieťa ich bude pripínať. K tejto hre nepotrebujete žiadne špeciálne hračky. Úplne vám postačí to, čo máte doma. Môžete využiť gombičky, pastelky, ponožky alebo aj cukríky.

Trojstupňová jazyková lekcia

Na základe Montessori metódy, by sme mali dieťa nechať najprv všetko vnímať zmyslami, až potom rozvíjať jazykovú stránku. Rozvíjanie jazykovej stránky podľa Márie Montessori vždy prebieha v troch stupňoch, ktoré nazýva trojstupňová jazyková lekcia.

V prvom kroku dieťaťu hovoríme nové slovo my, napríklad červené auto. V druhom kroku toto slovo už pozná samé, a teda vie, čo znamená, keď mu povieme, aby nám donieslo červené auto. V treťom kroku už slovo pozná aj aktívne. Takže vie odpovedať akú farbu má auto. Na začiatku učíme dieťa pomenovať iba jednu farbu, nie všetky naraz. Opakujeme slovo červená, kým mu nezačne chápať vo všetkých troch krokoch. Až potom prechádzame na inú farbu.

Prečítaj si: Aké povinnosti v domácnosti môžete zveriť deťom? Zoznam domácich prác podľa veku dieťaťa

Fáza pomenovania nenastáva u všetkých detí rovnako. Niektoré detičky jednoducho začínajú rozprávať neskôr, alebo im trvá dlhšie, kým začnú slová správne používať. Nie je to však dôvod na obavy a dieťa určite netreba do ničoho nútiť nasilu. Jednoducho mu dáme len priestor a viac času. Keď bude pripravené, začne farby rozoznávať a správne pomenovať. Toto platí aj pri iných aktivitách. Každé dieťa potrebuje svoj čas a každé dieťa je iné.

Tagy

1 Komentár