Začnite písať

RODIČOVSTVO

Ako vybaviť odklad povinnej školskej dochádzky alebo skorší nástup do školy?

Veľa rodičov si pred nástupom svojho dieťaťa do školy kladie otázky, či je jeho dieťa na to už pripravené. Podľa poslednej novely školského zákona je odklad nástupu do školy zrušený. Aký je teda postup, ak chcete vybaviť odklad pre vaše dieťa? Naopak, niektoré deti sú mimoriadne nadané, vtedy rodičia premýšľajú o nástupe do školy skôr. Aký je postup pri skoršom nástupe do školy?

Odklad nástupu do školy

Ak máte vy alebo pedagógovia pocit, že vášmu dieťaťu by prospel ročný odklad nástupu do školy, môžete oň požiadať u riaditeľa materskej školy, ktorú vaše dieťa navštevuje. Prvým krokom k odkladu je písomná žiadosť o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania určená riaditeľovi škôlky. K žiadosti je potrebné priložiť písomný súhlas pediatra, príslušného zariadenie výchovného poradenstva a prevencie a informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zriadenia. Aj v prípade, že odklad bude schválený, je nutné ísť s dieťaťom na zápis do 1. ročníka základnej školy.

 

Prečítaj si: Ako vybaviť príspevok na jasle, súkromnú škôlku alebo opatrovateľku pre dieťa?

Čo robiť, ak dieťa do školy nastúpi, ale nezvláda to?

Momentálne už nie je možné dodatočné odloženie nástupu do školy. Ak vaše dieťa nastúpi do školy, ale proces primárneho vzdelávanie nezvláda, môže byť evidované ako žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ak chcete, aby vaše dieťa bolo zaradené medzi takýchto žiakov, musíte predložiť písomnú zmluvu o zmene formy vzdelávania. Žiadosť sa predkladá riaditeľovi školy.

 

Aký je postup v prípade, že chcete dať dieťa do školy skôr?

V prípade, že chcete dať do školy dieťa, ktoré ešte nemalo 6 rokov, je potrebná písomná žiadosť. Táto žiadosť sa podáva riaditeľovi základnej školy o výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. K žiadosti je potrebné priložiť doklad o o získaní predprimárneho vzdelávania, súhlasné vyjadrenie výchovného poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Prečítaj si: Tehotná študentka má nárok poberať tehotenské štipendium. Aká je jeho výška?

Zdroj: pravneprerodica.sk, minedu.sk

Zdroj foto: Pexels

Tagy