Začnite písať

INŠPIRÁCIE RODIČOVSTVO

Ako vybaviť príspevok na jasle, súkromnú škôlku alebo opatrovateľku pre dieťa?

Ak chcete dať vaše dieťa do súkromnej škôlky, jaslí, poprípade zamestnať opatrovateľku, môžete od štátu žiadať príspevok na starostlivosť o dieťa. Tento príspevok môže byť vo výške až 280 eur.

Čo potrebujem splniť, ak chcem príspevok?

O príspevok môže požiadať každý rodič, ktorý chce dať svoje dieťa do súkromnej aj štátnej škôlky, do jaslí, k starým rodičom alebo k opatrovateľke so živnostenským listom.

Príspevok je určený pre zarábajúceho rodiča. Čiže rodič musí vykonávať zárobkovú činnosť, z ktorej je povinne dôchodkovo poistený. Teda je zamestnanec alebo živnostník platiaci povinné dôchodkové poistenie. O príspevok môže požiadať aj rodič, ktorý je študent dennej formy na strednej alebo vysokej škole.

 

Aká je výška príspevku

Príspevok na starostlivosť o dieťa sa pohybuje od 40 do 280 eur mesačne. Ak sa o dieťa stará starý rodič alebo osoba bez živnostenského listu, výška príspevku je 41,10 eur mesačne. V prípade, ak dieťa navštevuje štátnu škôlku, príspevok predstavuje 80 eur mesačne. Najvyšší príspevok môže získať rodič, ktorého dieťa navštevuje súkromnú škôlku, jasle alebo má opatrovateľku so živnostenským listom. V tomto prípade je príspevok maximálne 280 eur mesačne.

Prečítaj si: 5 tipov ako sa s deťmi rozprávať o vojne a konflikte na Ukrajine

Ako požiadam o príspevok

V prvom rade je potrebné poslať žiadosť o príspevok. Žiadosť je možné poslať:

  1. elektronicky cez www.slovensko.sk so zaručeným elektronickým podpisom,
  2. e-mailom na e-mailovú adresu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,,
  3. poštou na korešpondenčnú adresu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
  4. alebo osobne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Aké prílohy musí žiadosť obsahovať

  1. Originál a fotokópia rodného listu.
  2. Potvrdenie o návšteve školy (ak je rodič študentom dennej formy SŠ alebo VŠ).
  3. Doklad o vykonávaní zárobkovej činnosti.
  4. V prípade SZČO – doklad preukazujúci povinné dôchodkové poistenie zo SOCPOIST.
  5. Výška platby za škôlku, jasle alebo opatrovateľku.

Všetky potrebné informácie k posielaní žiadosti aj priamo so žiadosťou o príspevok nájdete tu.

Prečítaj si: Máte magnetickú osobnosť? Tieto znaky vám to prezradia

Dokedy môžem poberať tento príspevok

Príspevok je možné poberať do 3 rokov dieťaťa. V prípade, ak to zdravotný stav dieťaťa vyžaduje, príspevok je možné poberať aj do 6 rokov dieťaťa. Po dovŕšení troch rokov dieťaťa je príspevok automaticky zrušený.

Zdroj: pravneprerodica.sk, UPSVaR

Zdroj foto: Pexels

Tagy

3 komentáre