Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Tehotná študentka má nárok poberať tehotenské štipendium. Aká je jeho výška?

V apríli minulého roka sa schválili dávky určené tehotným mamičkám. Tieto dávky zahrňujú nemocenské poistenie aj tehotenské štipendium pre študentky.

Ako a kto má nárok na tehotenské dávky

Tehotenské dávky na Slovensku zahrňujú finančnú pomoc pre tehotné ženy, ktoré sú ešte študentky. Tehotenské dávky pre študentky sa delia na tehotenské štipendium 1 a 2.

 

Tehotenské štipendium 1

Na tento druh dávok má nárok každá tehotná študentka, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a nepoberá tehotenské. Výška tehotenského štipendia 1 je 200 Eur mesačne. K získaniu tehotenského štipendia je potrebná písomná žiadosť s dvomi potvrdeniami. Lekárske potvrdenie o začatí 27. týždňa tehotenstva pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom. A potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že nemá nárok na výplatu tehotenského. O priznaní tehotenského štipendia rozhoduje rektor vysokej školy alebo dekan fakulty, ktorú študentka navštevuje.

Prečítajte si: Ako vybaviť príspevok na jasle, súkromnú škôlku alebo opatrovateľku pre dieťa?

Tehotenské štipendium 2

Tehotenské štipendium 2 je určené pre mamičky študujúce na strednej škole. Tehotná žiačka musí byť plnoletá, mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a zároveň nepoberá tehotenské. Žiadosť na získanie dávok je rovnaká, ako pri tehotenskom štipendiu 1. O priznaní dávok rozhoduje riaditeľ školy, ktorú tehotná žiačka navštevuje.

Kedy Tehotenské štipendium 1 a 2 zaniká

  • Ukončením štúdia.
  • Spontánnym potratom, iným potratom a prerušením tehotenstva.
  • Ak vznikne nárok na výplatu tehotenského alebo na rodičovský príspevok.

Tehotenské

Na tehotenské má nárok každá tehotná žena, ktorá v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa tehotenstva bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. V tomto prípade nárok na tehotenské vzniká začiatkom 27. týždňa tehotenstva a zaniká skončením tehotenstva.

Aká je výška tehotenského

Výška tehotenského je 15 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Pri 30- dňovom mesiaci to znamená 223,50 eur. Minimálna výška platí rovnako bez ohľadu na skutočnosť či nárok na tehotenské vznikol z jedného poistenia alebo z viacerých poistení.

 Prečítajte si: 5 tipov ako sa s deťmi rozprávať o vojne a konflikte na Ukrajine

Nárok na tehotenské dávky majú aj tehotné mamičky, ktoré sú vojačky alebo policajtky. Zároveň aj mamičky na rodičovskej dovolenke. Čo znamená, že aj v prípade „reťazových pôrodov“ bude zachovaný nárok na tehotenské rovnako, ako pri materskom.

 

Zdroj: pravneprerodica.sk

Zdroj foto: Pexels

Tagy

2 komentáre