Začnite písať

RODIČOVSTVO

Kto má nárok na vyšší rodičovský príspevok?

Rodičovský príspevok môže byť vo dvoch rôznych výškach. Nižšia forma príspevku je v sume 280 eur, vyššia predstavuje o sto eur viac. V prípade dvojičiek alebo trojičiek je táto suma ešte vyššia.

 

Kto má nárok na vyšší a kto na nižší rodičovský príspevok

Na vyšší rodičovský príspevok vo výške 383,80 eur má nárok rodič, ktorému sa pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácala materská alebo obdobná dávka, na to isté dieťa. Rodič, ktorému sa tento príspevok nevyplácal, má nárok len na nižší rodičovský príspevok v sume 280 eur.

Ohľadom vyššieho príspevku je známa chybná informácia, že má naň nárok len mamička, ktorá pracovala pred rodičovským alebo materským príspevkom. To znamená, že aj mamičky, ktoré poberali materské ako SZČO alebo na základe ochrannej lehoty, majú nárok na vyšší rodičovský príspevok.

Prečítaj si: Kto má nárok na podporu po rodičovskej dovolenke?

Ako je to v prípade dvojičiek a trojičiek

Ak má rodič dvojičky, suma rodičovského príspevku je vo výške 479,75 eur. Na trojičky môže rodič poberať rodičovský príspevok v sume 575,70 eur.

Na aký rodičovský príspevok má nárok mamička v prípade reťazového pôrodu

V prípade, ak má mamička dve deti po sebe a nezabezpečí si medzi materskými dovolenkami nové nemocenské poistenie, nemá nárok na vyšší rodičovský príspevok. V takomto prípade mamička poberá nižší rodičovský príspevok v sume 280 eur. Ak má žena zabezpečených 270 dní nemocenského poistenia pred druhým pôrodom, má nárok na vyšší rodičovský príspevok vo výške 383,80 eur.

Prečítaj si: Ako vybaviť príspevok na jasle, súkromnú škôlku alebo opatrovateľku pre dieťa?

Ako to vyzerá v praxi

Príklad: Mamička nemá nárok na materské, ale otecko áno. V takomto prípade môže o materské požiadať otec a aj ho poberať. Po skončení materského si o rodičovský príspevok môže opäť požiadať otec, ktorý bude mať nárok na vyšší príspevok, pričom matka by mala nárok len na nižší.

Príklad: Matka poberala materské a potom rodičovský príspevok na dieťa. Matka chcela predĺženie materskej dovolenky z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa. Napriek tomu môže mamička požiadať o vyplácanie rodičovského príspevku, ak spĺňa podmienku, že poberala materské pred rodičovským príspevkom.

Príklad: Mamička, ktorá poberala len rodičovský príspevok a zároveň sa zamestnala na čiastočný úväzok, čím sa jej vyplácalo nemocenské poistenie. V takomto prípade vzniká nárok na vyšší rodičovský príspevok v reťazovom pohybe, čiže narodení dvoch detí po sebe.

 

Zdroj foto: Pexels

Tagy