Začnite písať

Uncategorized

Skutočne zdravá škola mení prístup k stravovaciemu systému: urobme školské jedlá zdravšími pre deti a planétu

Skutočne zdravá škola spojila sily s ďalšími aktérmi, aby prispela k zmene nielen slovenského potravinového systému školského stravovania tak, aby bol chutnejší a zdravší pre ľudí a celú planétu.

Aby sme dosiahli tento cieľ, projekt SchoolFood4Change (SF4C) financovaný z programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020, zapája 3 000 škôl ako katalyzátory transformácie potravinového systému, s dopadom na 600 000 mladých ľudí v 16 mestách a regionálnych samosprávach v 12 európskych krajinách. Projekt SF4C koordinuje ICLEI – Local Governments for Sustainability, ktorý spája všetkých relevantných školských potravinových aktérov: od študentov, rodičov a učiteľov, farmárov, kuchárov a zamestnancov jedální, až po odborníkov z oblasti obstarávania udržateľných potravín, dietológov a miestne farmy a remeselníkov.

Skutočne zdravá škola je lídrom projektu SF4C na Slovensku. Úlohou občianskeho združenia je implementácia projektových aktivít na vzorke škôl zo siete v programe Skutočne zdravá škola a škôl zapojených prostredníctvom  asociovaného partnerstva – mestská časť Bratislava – Rača a mesto Nitra, vybrané školy z MČ Bratislava – Petržalka, ako aj za oficiálnej podpory združení a inštitúcií – Ministerstvo školstva, vedy a výskumu, Úrad verejného zdravotníctva, Štátny pedagogický ústav, Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu a miestne združenie Slow Food Pressburg.

Základom SF4C je “trojitý prístup” k inovatívnemu obstarávaniu potravín, propagácii zdravej výživy ohľaduplnej k životnému prostrediu, ako aj prístupu k stravovaniu celej školy (pozn. Whole School Food Approach – WSFA).

Viac ako 10 000 kuchárov a zamestnancov jedální bude vyškolených v téme ako zabezpečiť zdravú výživu s pozitívnym dopadom na život podľa odporúčaní komisie EAT Lancet. Inovatívne udržateľné obstarávanie potravín im umožní variť školské jedlá, ktoré sú chutné a zároveň udržateľné pre všetkých stravníkov, vrátane zraniteľných skupín aj pre celú planétu.

Celoškolský stravovací prístup holisticky zapája celú školskú komunitu do rozvoja zdravých a udržateľných stravovacích aktivít. Pre študentov zahŕňa vzdelávanie v oblasti stravovania, záhradkárčenia, spracovávania potravín a krúžky varenia, ako aj partnerstvo škôl s farmami. WSFA zahŕňa aj ďalších aktérov stratégie “z farmy na stôl”, ako sú farmári, kuchári a miestne podniky. Jeho vplyv sa šíri do celej spoločnosti a dotýka sa viac ako dvoch miliónov občanov EÚ.

Titulná foto: Ľudmila Azarová

Tagy