Začnite písať

MAGAZÍN ODPORÚČAME RODIČOVSTVO

Račkovanie u detí – aké chyby robia rodičia pri komunikácii s dieťaťom a ako sa im vyhnúť?

Písmenko „r“ je najzložitejšou hláskou pre detský jazýček. Správna výslovnosť tejto spoluhlásky vie nejedno dieťatko pekne potrápiť. Viete, aké najčastejšie chyby robia rodičia pri svojich deťoch súvisiace s touto témou? A ako vzniká račkovanie, odborne rotacizmus?

 

Komunikačné schopnosti nadobúdame celý život, ráčkovania sa vie zbaviť nielen dieťa, ale aj dospelák. Lenže v správnej výslovnosti sú rozhodujúce prvé tri roky života. Zdravý vývin dieťatka je pre každého rodiča dôležitý. Problém je, že prirodzene sme sa my ľudia začali medzi sebou menej rozprávať. Do popredia sa dostali iné formy komunikácie. Aj práve z tohto dôvodu čoraz viac detí potrebuje pomoc logopéda.

Za posledné roky logopédovia a iní jazykoví odborníci zaznamenali enormný nárast rečových porúch u detí, ale aj u dospelých. Faktorov, ktoré ovplyvňujú rečový vývin je veľa. Medzi najdôležitejšie patrí prostredie a genetika.

Vývin vo vyslovovaní hlások u detí

  • Do troch rokov by malo dieťa vedieť správne vyslovovať hlásky: m, p, b, v, f, k, g, ch.
  • Okolo štvrtého roku sa pridajú aj hlásky: t, d, n
  • Po piatom roku sú to mäkké a tvrdé sykavky: č, š, ž, dž, c, s, z, dz, a ako posledné prichádzajú hlásky, ktoré zvyčajne spôsobujú najväčší problém: l a r.

Ak niektorú z hlások dieťatko vyslovuje chybne alebo s problémami, znamená to, že dieťa má dysláliu. V takomto prípade sa odporúča vyhľadať odbornú pomoc. Čím skôr, tým lepšie. Čím je dieťatko menšie, tým ľahšie rečovú chybu dokáže odbúrať a zároveň nezačne mať zo svojej rečovej vady komplexy.

 

Prečítaj si: Kedy je správny čas navštíviť logopéda?

Vplyv rodičov na vývin reči dieťaťa

Rodičia dávajú svojim deťom rečový vzor. Ak má rodič rečovú vadu, zvyčajne ju má aj dieťa. Zaujímavosťou je, že ak má dieťa oneskorený vývin reči, väčšinou mal rovnaký problém v detstve aj otec dieťatka.

Uškodiť v správnom vývoji reči dieťatka môže aj nedostatočná komunikácia s okolím alebo pozeranie rozprávok nevhodných ich veku.

Ako vzniká račkovanie

Dieťatko je pripravené správne vyslovovať hlásku „r“ až po piatom roku života. My dospelí často robíme tú chybu, že hneď, ako dieťatko začne rozprávať, upozorňujeme ho na to, aby pekne hovorilo „r“. Nútime ho hovoriť dlhé „ŕŕŕŕŕŕ“ a slová, ako napríklad traktor. To, že dieťatko do 5 rokov nevie povedať „r“ je prirodzené. Ak sa ho to snažíme naučiť skôr, môžeme u neho vytvoriť problém s račkovaním. Dieťatko v čase, keď jeho prirodzený vývin nie je pripravený na hlásku r, začne toto písmenko hovoriť cez hrdlo. Naučí sa tak hovoriť hrdelné r, a tým začne račkovať. Samozrejme, račkovanie môže vzniknúť aj celkom iným spôsobom.

Prečítaj si: 10 najznámejších žien v biznise

 

Rotacizmus alebo račkovanie má viacero foriem:

  • Dieťatko písmeno „r“ vôbec nevysloví.
  • Písmeno „r“ nahradí iným písmenom. Najčastejšie písmenami ako: l, v, j, h, d.
  • Dieťa písmeno „r“ vysloví na úplne inom mieste ako má byť.

Račkovanie je jedna z najčastejších rečových chýb a je náročné sa jej zbaviť. Preto vaše dieťatko do ničoho nenúťte, ale nechajte ho prirodzene sa vyvíjať. Tak ako všetko aj toto sa naučí, keď príde jeho čas. Samozrejme, netreba nič zanedbať. Ak máme nejaké podozrenie, treba navštíviť odborníka, ktorý vám najlepšie poradí, či dieťa na to ešte nie je pripravené alebo už nastala rečová chyba.

 

Zdroj foto: Pexels

Tagy

2 komentáre