Začnite písať

RODIČOVSTVO

Ako vychovať mentálne silné deti?

Výzvy, útrapy a neúspechy sú v živote človeka nevyhnutné. Výchova detí a budovanie ich duševnej sily ich môže urobiť odolnými. Čo je kľúčom, ktorý im pomôže dosiahnuť ich najväčší životný potenciál?

Je ľahké skĺznuť do každodenných problémov, ako sú domáce úlohy a tréningy futbalu, že sa zabudnete zamerať na väčšiu rodičovskú úlohu a výzvu. V dôsledku toho veľa detí nevyvíja mentálnu silu, ktorú potrebujú, aby sa stali zodpovednými dospelými.

Tu sú tri veci, ktorými môžete pomôcť svojim deťom stať sa najsilnejšou a najlepšou verziou seba samých:

1. Naučte svoje deti myslieť realisticky

Spôsob, akým vaše dieťa myslí, ovplyvňuje to, ako sa cíti a ako sa správa. Preto je nevyhnutné naučiť vaše dieťa, ako sa vysporiadať s príliš negatívnymi myšlienkami.

Deti zápasia s mnohými rovnakými typmi myšlienok ako dospelí – katastrofické myslenie, pochybnosti a tvrdá kritika. A niekedy rodičia rýchlo povedia: „Prestaň sa znepokojovať“ alebo „Bude to dobré“, keď dieťa vyjadrí svoje obavy.

Väčšina rodičov nikdy neučí deti, ako rozvíjať zdravý rozhovor so sebou samým. Ale riešením nie je jednoduché: „Mysli pozitívne.“ Deti, ktoré sú presvedčené, že všetko dopadne dobre, nie sú pripravené na výzvy v skutočnom živote.

Deti, ktoré vnímajú veci realisticky, sa cítia lepšie a sú odolnejšie. Dieťa, ktoré si pôvodne myslelo: „Nikdy nebudem môcť absolvovať triedu matematiky,“ sa môže naučiť preformulovať svoje negatívne myslenie tým, že povie: „Zvýšiť úroveň svojej matematiky môžem tvrdým študovaním, požiadaním o pomoc a vykonaním domácich úloh.“

Ako to deti naučiť: Povzbudzujte svoje deti, aby sa stali detektívmi myslenia, ktorí hodnotia dôkazy, ktoré podporujú a vyvracajú ich predpoklady. Keď vaše dieťa povie niečo negatívne, spýtajte sa: „Prečo si myslíš, že je to pravda?“ a „Čo je dôkazom, ktorý ukáže, že to nemusí byť pravda?“ Naučte ich, aby spochybňovali svoje myšlienky a ukázalo sa, že ich negatívne rozmýšľanie bolo nesprávne.

2. Naučte svoje deti zvládať svoje emócie

Národný prieskum študentov vysokých škôl zistil, že viac ako 60 percent mladých ľudí sa necíti emočne pripravených na realitu života. Chýbajú im schopnosti zvládať nepríjemné emócie, ako je osamelosť, smútok a úzkosť.

Rodičia rýchlo povedia deťom: „Neboj sa“ alebo „Nie je to žiaden problém.“ Ale to ich učí, že ich pocity sú zlé alebo že nedokážu zvládnuť svoje emócie.

Je dôležité vzdelávať deti o ich emóciách a o tom, ako ich tieto emócie ovplyvňujú. Dieťa, ktoré vie povedať: „Cítim úzkosť a tá úzkosť spôsobuje, že sa chcem vyhnúť strašidelným veciam,“ bude lepšie vybavená na zvládnutie svojich obáv. Bude tiež lepšie rozumieť tomu, ako sa vysporiadať so svojimi emóciami, a bude mať väčšiu dôveru v svoju schopnosť zvládnuť nepohodlie.

Ako to naučiť: Naučte svoje deti spoznať ich pocity. Označovanie ich emócií je prvým krokom k pochopeniu, ako tieto emócie ovplyvňujú ich rozhodnutia. Potvrdzujte emócie svojich detí a naučte ich, že majú na výber, ako sa vysporiadať so svojimi pocitmi.

Prečítajte si aj rozhovor so psychologičkou, ako treba odpovedať na detské otázky

3. Naučte svoje deti konať pozitívne.

Realistické myslenie a dobrý pocit sú iba polovicou bitky. Deti musia tiež konať pozitívne.

Bohužiaľ, veľa rodičov rýchlo zachraňuje deti pred ich zápasmi. Alebo mikromanažujú svoje každodenné činnosti. V dôsledku toho sa deti neučia samy robiť zdravé rozhodnutia.

Pozitívne konanie znamená čeliť ich obavám, pestovať vytrvalosť, keď sú unavení, a konať podľa svojich hodnôt – aj keď to nie je populárne. Deti, ktoré veria, že môžu konať v rozpore so svojimi pocitmi a môžu tolerovať nepohodlie, budú mať konkurenčnú výhodu vo všetkom, čo v živote robia.

Ako to naučiť: Proaktívne učte svoje deti zručnosti v riešení problémov. Ukážte im, že majú moc zmeniť svoje životy a životy iných ľudí. Pomôžte im vidieť, že môžu každý deň robiť malé kroky, aby sa stali ich najlepšími verziami seba samých.

Zdroj: psychologytoday.com

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár