Začnite písať

MAGAZÍN RODIČOVSTVO VÝCHOVA

Ako pomôcť svojmu dieťaťu vyhnúť sa perfekcionizmu

child

Ak má vaše dieťa od seba extrémne vysoké očakávania – či už kreslí, robí domáce úlohy alebo športuje – možno si nikdy nebude myslieť, že je dosť dobré. Ako to riešiť?

Hoci toto slovo môže naznačovať opak, perfekcionizmus neznamená byť vynikajúci vo všetkom. Je to vaše presvedčenie, že musíte byť vynikajúci a veľmi sa snažíte, aby sa to stalo. Táto vlastnosť sa zvyčajne stáva rozpoznateľnou u detí vo veku na začiatku základnej školy, keď sú schopné pochopiť, že ich porovnávajú s ostatnými, či už v škole, športe alebo inom prostredí.

Niektoré výskumy zistili, že je to o niečo bežnejšie u dievčat. S mierou je úsilie o dokonalosť spoločensky prijateľné, ba priam obdivuhodné; každý rodič by bol hrdý, keby jeho dieťa prinieslo domov skvelé vysvedčenie alebo vytvorilo nový rekord vo svojom plaveckom tíme. Ale keď to prejde do extrému, perfekcionizmus je rizikovým faktorom pre vznik úzkosti, depresie, obsedantno-kompulzívnej poruchy (OCD) alebo aj poruchy príjmu potravy. Keďže odborníci uvádzajú, že pandémia vyvolala u detí krízu duševného zdravia, o to dôležitejšie je vedieť, či správanie dieťaťa prekročilo hranicu od motivujúceho ku škodlivému.

Problém s perfekcionizmom

Extrémni perfekcionisti často zápasia s nízkym sebavedomím, často sa hanbia a môžu byť posadnutí každou chybou, či už skutočnou alebo domnelou. Sú to deti, ktoré sú z vyfarbovania mimo riadkov také rozrušené, že opakovane pokrčia papier a začnú odznova. Ak v kvíze odpovedia na deväť z 10 otázok správne, zamerajú sa skôr na jednu nesprávnu odpoveď, než aby sa hrdili na tie správne. Odídu zo športového tímu, ak si myslia, že nie sú takí dobrí ako ostatní.

Aj keď chcú mať dobré výsledky v škole, môžu otáľať, pretože ak nezačnú úlohu, nebudú riskovať, že zlyhajú. Napísanie trojriadkového listu im môže trvať hodiny, pretože sa veľmi snažia o správne znenie. Perfekcionizmus je spojený s OCD aj depresiou, hoci tieto tri môžu existovať a existujú nezávisle od seba. Na rozdiel od OCD a depresie, ktoré sú diagnostikovanými poruchami duševného zdravia, perfekcionizmus je spôsob myslenia, ktorý pretrváva v priebehu času.

child

Perfekcionizmus a jeho prevencia

Súčasťou výzvy pre rodičov je, že deti, ktoré sú perfekcionisti, sa snažia vytvoriť ilúziu, že majú všetko pod kontrolou. Namiesto toho, aby povedali, že nechcú ísť do školy, pretože existuje test, ktorému sa chcú vyhnúť, môžu predstierať, že ich bolí žalúdok. Lekári často navrhujú vyhľadať pomoc, ak je dieťa v takej núdzi, že nie je schopné fungovať vo svojom každodennom živote, ale s perfekcionistami nemusíte čakať, kým sa dostanete do tohto bodu. Vaše rodičovské inštinkty vám naznačia, že s vaším dieťaťom nie je niečo v poriadku.

Ak máte obavy, porozprávajte sa so svojím pediatrom alebo školským poradcom, ktorý vás môže odporučiť k psychológovi alebo odborníkovi na duševné zdravie. Bez ohľadu na to, či je vaše dieťa na seba občas príliš tvrdé alebo si myslí, že nie je dosť dobré v tom, čo robí, určité stratégie mu môžu pomôcť rozvinúť zdravší postoj.

Oslovte nevítaného hosťa v ich hlave

V čase, keď dosiahneme dospelosť, väčšina z nás už prišla na to, ako sa vysporiadať s kritickou samomluvou. Pre deti, ktoré sú príliš malé na to, aby pochopili slovo perfekcionizmus, Dr. Huston navrhuje začať s vysvetlením, po ktorom nasleduje otázka: „Niektorí z nás majú v hlave hlas, ktorý znie akosi zlomyseľne alebo nie je veľmi často šťastný. Hovorí, že ak nie sme dokonalí, musíme niečo urobiť znova, kým to neurobíme správne. Máš taký hlas?“ Pomenujte hlas, aj keď je to trochu hlúpe. To uľahčuje odkazovanie a zvyšuje pravdepodobnosť, že vaše dieťa o tom bude hovoriť. Ako deti rastú, môžete začať používať slovo perfekcionizmus na vysvetlenie, prečo tento hlas existuje.

Vcíťte sa do ich frustrácie

Povedať dieťaťu, ktorému sa zjavne nedarí, že sa mu darí, nie je užitočné, a ani ho karhať za to, že sa zrútilo. Súčasťou vašej rodičovskej práce je pomôcť vášmu dieťaťu naučiť sa tolerovať zlé pocity a pochopiť, že zlé pocity pominú.

Chváľte úsilie, nielen úspech

Gratulovanie dieťaťu iba vtedy, ak dobre napíše test alebo vyhrá hru, ho môže priviesť k presvedčeniu: „Ak nevyhrám, otec ma už možno nebude milovať.“ alebo „Ak nevyhrám, nebudem nič.“ Pochválenie dieťaťa za vynaložené úsilie mu pomôže pochopiť, že učenie je proces a že chyby sú nielen nevyhnutné, ale aj užitočné.

Rodičia nerobte túto CHYBU. Psychologička radí, ako správne chváliť svoje deti

Zdieľajte pozitívne vyhlásenia

Keď naučíte svoje dieťa opakovať povzbudzujúce afirmácie, môže mu to pomôcť vyrovnať sa s jeho vnútorným kritikom. Ak v niečom zlyhali alebo urobili chybu, pripomeňte im, aby tieto výroky použili neskôr. Môže byť tiež užitočné povedať si rôzne pozitívne výroky nahlas pred svojím dieťaťom, keď robíte chyby, pretože mu to môže slúžiť ako vzor, ​​ako sa s tým vyrovnať (a ukázať, že každý robí chyby). 

Modelové sebaprijatie

Nemusíte byť dokonalí pre svoje deti. V skutočnosti je dobré povedať im o niektorých svojich bojoch a zlyhaniach. Ak sa ocitnete v situáciách, kedy sa vám možno nedarí podľa vašich predstáv, zažeňte tendenciu to pred deťmi maskovať, hoci na to máte chuť. 

Zdroj: parents.com

Zdroj foto: pexels.com

Tagy