Začnite písať

RODIČOVSTVO

Starý rodič na OČR s dieťaťom. Je to možné?

Dieťa je choré, ale vy musíte chodiť do práce a vaši rodičia ešte nie sú v dôchodkovom veku. Môžu ísť starí rodičia na OČR s dieťaťom namiesto rodiča? Dostane starý rodič ošetrovné zo sociálnej poisťovne a v akej výške? Ako dlho môže byť na OČR?

Na OČR s vnúčaťom

Podľa zákonníka práce ošetrovanie chorého člena rodiny (OČR) patrí medzi dôležité osobné prekážky v práci. „Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas …ošetrovania chorého člena rodiny …“ (§141 Zákonníka práce).

 

Medzi rodinných príslušníkov v zmysle tohto zákona patria:

  • manžel, manželka
  • vlastné dieťa, zverené dieťa
  • rodič, prarodič a súrodenec
  • vnuk, vnučka alebo iná osoba žijúca s nami v jednej domácnosti

Vnuk a vnučka sa považujú za člena rodiny. Znamená to, že starý rodič môže byť na OČR s vnúčaťom. Musí o tom informovať svojho zamestnávateľa, požiadať ho o poskytnutie pracovného voľna a informovať o predpokladanom trvaní OČR-ky bez zbytočného odkladu.

Prečítaj si: Rodičia, POZOR! Medzi deťmi koluje život ohrozujúca výzva

Nárok na ošetrovné

Od 1. apríla 2021 má nárok na ošetrovné zo sociálnej poisťovne z dôvodu OČR s dieťaťom aj starý rodič. Zároveň starý rodič môže súčasne poberať ošetrovné aj starobný, predčasný a invalidný dôchodok.

Ošetrovné je nemocenská dávka poskytnutá z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa (vlastného, osvojeného, zvereného do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu), chorého manžela, manželky, súrodencov a chorého rodiča.

 

Podmienkou k vyplateniu ošetrovného je nemocenské poistenie:

  • Nemocensky poistený zamestnanec.
  • Nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba.
  • Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti po zániku nemocenského poistenie v ochrannej lehote. (Ochranná lehota je lehota po zániku nemocenského poistenia, zvyčajne je to 7 dní).

Nemocenské poistenie sa nevypláca osobám, ktoré nie sú nemocensky poistené a živnostníkovi, ktorí si neplatí odvody do sociálnej poisťovne.

O ošetrovnú dávku treba požiadať sociálnu poisťovňu prostredníctvom osobitného tlačiva. Tlačiva má k dispozícii len lekár. Tlačivo vypĺňa lekár a zamestnanec, ktorý si o ošetrovné žiada a jeho zamestnávateľ. Tlačivo sa zasiela sociálnej poisťovni poštou alebo osobne. Ošetrovné vypláca sociálna poisťovňa do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaci, za ktorý sa OČR vypláca. Viac informácií o žiadosti a podmienkach OČR tu.

 

Prečítaj si: 3 veci, na ktoré treba myslieť pri rozvode

Trvanie  a výška ošetrovného

Poberať ošetrovné zo sociálnej poisťovne je možné maximálne po dobu za sebou idúcich 14 kalendárnych dní. Osobe, ktorá má nárok na ošetrovnú dávku sa vypláca 55% z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ). Denný vymeriavací základ danej osoby nesmie presiahnuť 55% maximálneho denného vymeriavacieho základu za kalendárny deň. Maximálny vymeriavací základ predstavuje sumu 74 eur, 55% z tejto sumy je 40 eur. Minulý rok túto sumu predstavovalo 71 eur a dva roky dozadu 66 eur.

 

Zdroj foto: Pexels

Tagy

1 Komentár