Začnite písať

ROZHOVORY TEHOTENSTVO

Chcete rodinu, ale tehotenstvo odkladáte? Zvážte zmrazenie vajíčok

zmrazenie vajíčok

Túžbu mať bábätko spoznajú mnohé ženy už v skorom mladom veku, no niekedy sa to pre rôzne životné okolnosti posúva na neskôr. Aby však nebolo úplne neskoro, aj prírode treba občas pomôcť.

Istou formou pomoci je napríklad kryokonzervácia oocytov, vďaka ktorej môžu ženy odložiť tehotenstvo na neskôr. O téme social freezingu sme sa porozprávali s gynekologičkou doc. MUDr. Silviou Toporcerovou, PhD., MBA.

Čo je kryokonzervácia alebo social freezing?

Social freezing znamená, že vajíčka zmrazíme z nemedicínskej indikácie. Napríklad, keď si chce žena sama pre seba na neskoršie obdobie zmraziť svoje vlastné vajíčka. Väčšinou vtedy, ak v aktuálnom období nemá vhodné podmienky na tehotenstvo – nemá vhodného partnera, je pracovne vyťažená alebo pre množstvo iných príčin.

V akom veku je dobré premýšľať nad absolvovaním tohto zákroku?

Najkvalitnejšie vajíčka sú u žien medzi 20-30 rokmi. Nemalo by ale zmysel mraziť vajíčka všetkým ženám v tomto vekovom rozmedzí, pretože 90% z nich si v správnom čase nájde partnera a otehotnie. Ale ak v 30-tke žena nemá vhodné podmienky na tehotenstvo, tak je to ideálny čas, kedy by už mala zvážiť zmrazenie vajíčok, ak v budúcnosti plánuje otehotnieť.

Ideálne je zákrok podstúpiť do veku 35 rokov, vtedy je úspešnosť metodiky najvyššia. Samozrejme je možné mraziť vajíčka aj v neskoršom veku, ale čím je ten vek ženy vyšší, tým je úspešnosť postupu nižšia.

tehotenské

Spôsobuje teda vyšší vek ženy nejaké problémy pri zákroku?

Komplikácie odberu vajíčok sú veľmi zriedkavé. So stúpajúcim vekom ženy má však vyššie percento vajíčok nejakú genetickú chybu. Často sa v takých prípadoch vyskytujú aneuploidie. To znamená, že vo vajíčku môže byť nejaký chromozóm navyše alebo naopak chýbať.

V 30-tke je percento takýchto geneticky chorých vajíčok niekde okolo 40%, ale v 40-tke je to už 90 % a vo veku 42 rokov už viac ako 95%. Čím neskôr budeme tie vajíčka mraziť, tým vyššie percento z nich bude geneticky chorých. V momente mrazenia nedokážeme určiť, ktoré vajíčka môžu byť choré, preto čím je vek ženy v čase mrazenia vyšší, tým je nižšia pravdepodobnosť, že z rovnakého počtu namrazených vajíčok bude zdravé tehotenstvo.

Ženy v akej situácii najčastejšie využívajú metódu social freezing?

Keď sa robili štúdie, aké sú indikácie žien, ktoré sa rozhodli pre social freezing, väčšina z nich odpovedala, že proste nemajú vhodného partnera, uvedomujú si svoj vek a že s pribúdajúcim vekom bude náročnejšie otehotnieť. Najčastejšia situácia je teda to, že žena aktuálne nemá partnera, s ktorým by si mohla založiť rodinu.

Je vhodné o zákroku informovať aj svojho gynekológa?

Nutné to nie je. Samozrejme, ak sa po zákroku vyskytnú nejaké komplikácie a vy navštívite svojho gynekológa, treba mu to povedať. 2-3 týždne po odbere vajíčok vyzerajú vaječníky na ultrazvuku veľké, nastimulované a ak by gynekológ nevedel, že žena podstúpila nejakú hormonálnu stimuláciu, tak by ju mohol vystrašiť, že sa jedná o nejaký tumor vaječníkov a podobne. Vo všeobecnosti to ale nie je nutné vopred riešiť so svojim gynekológom.

V rámci preventívnej prehliadky by však pri určitom veku gynekológ mal zistiť, či a kedy žena plánuje tehotenstvo. Pri veku nad 30 rokov by už ženu mal tiež informovať o tom, že by bolo vhodné nad touto metódou pouvažovať.

doctor

Ak sa žena rozhodne pre social freezing, nad čím by mala v začiatkoch premýšľať?

Ideálne je poradiť sa s niekým, kto tento zákrok robí, aby jej vysvetlil presný postup. Na začiatok sa vždy vyšetruje  základný hormonálny profil, aby sme vedeli, aká je zásoba vajíčok a aká dávka stimulačných liekov bude potrebná.

Ideálne je vyhľadať si konkrétne pracovisko, kde by chcela zákrok podstúpiť. Tam jej už lekári podajú konkrétne informácie.

Ako prebieha social freezing?

V podstate prebieha ako akýkoľvek iný cyklus umelého oplodnenia, až do momentu, kedy sa vajíčka odoberú. Žena musí podstúpiť hormonálnu stimuláciu, ktorá je vo forme podkožných injekcií, kedy sa podávajú gonádotropné hormóny. Tieto stimulujú rast vajíčok vo vaječníkoch. Doba hormonálnej stimulácie pri ideálnej pacientke, ktorá nemá zdravotný problém, je 8-10 dní. Počas nich je žena pravidelne monitorovaná ultrazvukom a sledujú sa hladiny hormónov v krvi.

Keď sú folikuly na vaječníkoch dostatočne veľké a predpokladáme, že v nich už je aj to zrelé vajíčko, tak sa naplánuje odber vajíčok. Je to výkon, ktorý sa štandardne robí v krátkodobej celkovej anestézii. Celé to trvá 5 minút. Vaječník sa pod kontrolou ultrazvuku napichne cez pošvovú klenbu a vajíčka sa z neho poodsávajú.

Takto získaná tekutina z vaječníkov putuje do embryologického laboratória. Embryológ v nej vyhľadá zdravé a zrelé vajíčka, ktoré do niekoľkých hodín zamrazí.

Ak vás metóda social freezing zaujíma, prihláste sa na konferenciu Pre zdravie ženy v Kultur parku v Košiciach, kde sa doc. MUDr. Silviou Toporcerovou, PhD., MBA bude venovať tejto téme v rámci jednej z prednášok.

Kompletný program a vstupenky sú k dispozícii na Pre zdravie ženy.

Ako dlho môžu byť takéto vajíčka uskladnené, aby ich žena mohla do budúcnosti využiť?

Doba môže byť veľmi dlhá. Sú známe tehotenstvá zo zamrazených embryí, ktoré boli zmrazené dlhšie ako 25 rokov. Myslím si, že obdobne to bude aj v prípade vajíčok. Rozdiel je v tom, že mrazenie vajíčok bolo uznané ako neexperimentálna metóda až v roku 2012. Tie skúsenosti s mrazením vajíčok teda ešte nie sú také dlhé, ako skúsenosti s mrazením embryí a spermií, ktoré mrazíme už 40 krokov.

Existujú nejaké kontraindikácie, na ktoré by si ženy pri zákroku mali dať pozor?

Všetko má svoje kontraindikácie. Práve kvôli tomu je nutné vstupné vyšetrenie, aby lekár zhodnotil, či je tento postup technicky možný a či to nejako nemôže ženu ohroziť. Faktor, ktorý môže skomplikovať samotný odber, je nadváha alebo až obezita pacientky. Riziko komplikácií je u týchto žien vyššie v porovnaní so ženami, ktoré majú ideálnu hmotnosť.

Je nutné tiež počítať s istou mierou diskomfortu. Po hormonálnej stimulácii sú vaječníky približne 5-10 krát väčšie ako za normálnych okolností. Ženy to väčšinou popisujú ako ťažšie predmenštruačné alebo ovulačné bolesti. Tento stav trvá 5-7 dní. V tej dobe je možno vhodné obmedzenie športových aktivít, ale nie aktivít bežného života.

pregnant

Patrí social freezing v dnešnej dobe medzi pomerne často vykonávané zákroky?

Mrazenie vajíčok v IVF centrách sa začalo robiť najskôr na darcovských vajíčkach. Vďaka tomu získali centrá cenné skúsenosti. Prišlo sa na to, že deti narodené zo zamrazených vajíčok sú aj po zdravotnej stránke na tom porovnateľne s ostatnými deťmi. Z tohto hľadiska nie je teda samotný postup nebezpečný.

Stalo sa, že žena nechcela oplodniť naraz veľký počet vajíčok kvôli istým etickým alebo morálnym dôvodom, že by mala zamrazené embryá. Takže sa oplodnila len časť vajíčok a zvyšné sa zamrazili. Takže postupne sa social freezing stal rutinnou súčasťou techník asistovanej reprodukcie.

Okrem toho sme skúsenosti zbierali aj vďaka medical freezing, čiže mrazeniu vajíčok z medicínskej indikácie, ktoré sa týka hlavne onkologických pacientiek. Onkologická liečba totiž môže výrazne poškodiť zásobu a kvalitu vajíčok.

Je možné pri tejto technike využiť finančnú spoluúčasť poisťovne?

Social freezing sa nehradí z verejného zdravotného poistenia a nemám ani vedomosť o tom, že by niektoré krajiny tento zákrok hradili v rámci verejného zdravotného poistenia. Niektoré firmy, napríklad Google alebo Facebook, však ponúkajú túto službu v rámci zamestnaneckých benefitov.

Čo sa týka medical freezingu, tam je pomoc zo strany poisťovní vysoko individuálna. V súčasnosti záleží hlavne od toho, či má žena partnera, pretože na Slovensku môžeme liečbu neplodnosti zo zákona ponúkať len partnerským párom. Ale momentálne prebiehajú rokovania s Ministerstvom zdravotníctva a poisťovňami, aby aspoň onkologickým pacientkam pri niektorých diagnózach bol medical freezing hradený z verejného poistenia.

Máte k dispozícii štatistiky, koľko žien už využilo túto metódu social alebo medical freezingu?

Doteraz obe formy freezingu vedieme v rámci jednej štatistiky, ale budeme to do budúcna diferencovať. Aktuálne však počet pacientiek na Slovensku stúpa. V roku 2019 to bolo 55 mrazení vajíčok. V roku 2021 to už bolo viac ako 200 mrazení vajíčok.

Kde na Slovensku sa dá social freezing podstúpiť?

V každom centre asistovanej reprodukcie po celom Slovensku. Je vhodné si nájsť pracovisko čo možno najbližšie, pretože v rámci procedúry je nutné podstúpiť viacero kontrol počas stimulácie.

Zdroj foto: pexels.com

 

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *