Začnite písať

RODIČOVSTVO

O koľko stúpne daňový bonus a výška rodičovského príspevku?

parents

V zrýchlenom legislatívnom konaní parlament schválil niekoľko návrhov na zmeny ohľadom výšky príspevkov, ktoré sa týkajú najmä rodičov. Medzi nimi sa prejednávala aj výška rodičovského príspevku či daňového bonusu na nezaopatrené dieťa.

Rodičovské prídavky sa od júla zvýšia

Suma prídavku na dieťa sa od júla tohto roka zvýši zo súčasných 25,88 eura na 30 eur a od začiatku budúceho roka na 40 eur.

Súčasne sa však zruší jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa pri prvom nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy. V súčasnosti ide o sumu 106,33 eura na každého prváka na základnej škole.

Ruší sa aj automatické zvyšovanie prídavku na dieťa podľa rastu životného minima. Po novom bude na rozhodnutí samotnej vlády, či sa suma prídavku zvýši.

Výška daňového bonusu sa bude odvíjať od platu rodiča

Daňový bonus na nezaopatrené deti stúpne. Na deti vo veku do šiestich rokov v súčasnosti daňový bonus dosahuje 47,14 eura, na deti vo veku od 6 do 15 rokov je to 43,60 eura a na deti nad 15 rokov 23,57 eura. Od júla suma daňového bonusu na dieťa do 15 rokov vzrastie na 70 eur a od začiatku budúceho roka na 100 eur.

Na nezaopatrené dieťa vo veku nad 15 rokov sa daňový bonus od júla tohto roka zvýši na 40 eur a od začiatku budúceho roka na 50 eur. Aj pri daňovom bonuse sa ruší jeho automatické zvyšovanie podľa rastu životného minima.

Na maximálne sumy daňového bonusu však nebudú mať nárok všetci pracujúci. Suma daňového bonusu na deti sa totiž podľa nových pravidiel obmedzí podľa výšky čiastkového základu dane rodiča. Pri zamestnancovi ide o jeho hrubú mzdu zníženú o sociálne a zdravotné odvody, ktoré platí zamestnanec.

Praktický príklad

Ak má rodič jedno nezaopatrené dieťa, daňový bonus pre rodiča môže byť najviac 20 percent z jeho čiastkového základu dane. Pri dvoch deťoch pôjde o naviac o 27 percent, pri troch deťoch maximálne 34 percent, pri štyroch deťoch 41 percent, pri piatich deťoch 48 percent a pri šiestich deťoch maximálne 55 percent z čiastkového základu dane.

Ak rodič ako zamestnanec zarába v hrubom 650 eur, po odpočítaní sociálnych a zdravotných odvodov jeho čiastkový základ dane dosahuje 562,90 eura. Pri štyroch nezaopatrených deťoch vo veku do 15 rokov bude daňový bonus tvoriť najviac 41 percent zo sumy 562,90 eura, teda 230,79 eura. Tento rodič tak od júla tohto roka nebude mať nárok na daňový bonus na štyri deti v sume 280 eur a takisto od začiatku budúceho roka nebude mať nárok na daňový bonus v sume 400 eur.

Využitie príspevku na voľnočasové aktivity prináša viacero bariér pre rodičov aj poskytovateľov

Zdroj:

Webnoviny.sk – Prídavok na dieťa sa od júla zvýši o 4,12 eura, schválili aj ďalšie zmeny. © SITA Všetky práva vyhradené

Webnoviny.sk – Daňový bonus stúpne, ale na maximálne sumy nebudú mať nárok všetci pracujúci. © SITA Všetky práva vyhradené

Zdroj foto: Elina Fairytale na Pexels

Tagy