Začnite písať

Uncategorized

Polročné prázdniny sú zrušené. Novela platí od 30. mája

children

Polročné prázdniny, ktoré trvajú jeden deň, budú od nasledujúceho školského roka zrušené. Vyplýva to z novely vyhlášky rezortu školstva o podrobnostiach o organizácii školského roka na školách, ktorá nadobudne účinnosť od 30. mája tohto roka.

Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR argumentovalo, že tieto prázdniny sú nadbytočné, keďže neprinášajú pozitívne vplyvy na žiakov v školách.

Ich dĺžka nepostačuje na regeneráciu samotných žiakov, zamestnancov škôl alebo rodičov či zákonných zástupcov žiakov. Obdobie školských prázdnin od budúceho roka budú tvoriť jesenné, vianočné, jarné, veľkonočné a letné prázdniny.

Zásadná pripomienka odborárov

Ministerstvo v medzirezortnom pripomienkovom konaní o vyhláške nevyhovelo zásadnej pripomienke Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, ktorý požadoval stiahnutie predloženého návrhu. Dôvodom bolo, že polročné prázdniny vnímajú ako súčasť školských prázdnin a nevidia praktický dôvod na zmenu zaužívaného stavu.

„Poskytnutie polročných prázdnin bolo psychologickým predelom medzi ukončením hodnotenia v prvom polroku a novým hodnotením v druhom polroku. Bez poskytnutia polročných školských prázdnin by žiaci ukončili klasifikáciu v jednom polroku a pokračovali by hneď v ďalšom polroku, bez toho, aby si uvedomili hodnotenie výsledkov za predchádzajúci polrok a prípadnú potrebu sa zlepšiť v jednotlivých oblastiach,“ konštatoval zväz.

Zdroj: Webnoviny.sk – Polročné prázdniny sa rušia, ministerstvo nevyhovelo zásadnej pripomienke odborárov. © SITA Všetky práva vyhradené.

Autor fotky: Anny Patterson na Pexels

Tagy