Začnite písať

FINANCIE MAGAZÍN ODPORÚČAME RODIČOVSTVO

Využitie príspevku na voľnočasové aktivity prináša viacero bariér pre rodičov aj poskytovateľov

child

Vláda schválila návrh ministra financií Igora Matoviča na poskytnutie príspevku pre rodičov na úhradu voľnočasových aktivít. No viaceré združenia už upozorňujú na množstvo bariér, ktoré sa s týmito príspevkami viaže a hrozí riziko, že značná časť peňazí sa z rozpočtu ani nevyčerpá.

Zámerom zákona je finančná podpora voľnočasových aktivít dieťaťa v oblasti vzdelávania, športu a kultúry tak, aby boli tieto aktivity prístupnejšie čo najväčšej skupine detí. Každý mesiac má dieťa vo veku päť až 18 rokov získať príspevok na voľnočasové aktivity vo výške 60 eur. Dostať ich má na konto, ktoré zriadi Finančné riaditeľstvo SR.

Ministerstvo financií uviedlo, že príspevok môže byť použitý len na úhradu voľnočasových aktivít, ktorých zoznam ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom rezort školstva pre aktivity v oblasti vzdelávania a športu a rezort kultúry pre aktivity v oblasti kultúry. Obidva rezorty po predchádzajúcej dohode s ministerstvom financií dostanú kompetenciu stanoviť maximálnu výšku príspevku na jednotlivé voľnočasové aktivity.

Zároveň ministerstvo financií bude môcť podzákonným právnym predpisom ustanoviť inú regionálnu výšku príspevku. Kontrola dodržiavania povinností pri poskytovaní voľnočasových aktivít bude v kompetencií daňového úradu.

Identifikátor dieťaťa

Platiteľ, teda Finančné riaditeľstvo SR, po zriadení konta vytvorí jedinečný identifikátor dieťaťa, ktorý prostredníctvom mobilnej alebo webovej aplikácie sprístupní vo forme QR kódu.

Osobe, ktorej sa vypláca prídavok na dieťa, doručí platiteľ prihlasovacie údaje a heslo. Objednať voľnočasovú aktivitu bude možné výlučne prostredníctvom aplikácie. Ak oprávnená osoba nedisponuje technickým zariadením alebo prístupom na internet, môže sa do aplikácie prihlásiť aj na obecnom úrade.

Podľa návrhu sa príspevok na financovanie voľnočasových aktivít nebude považovať za príjem na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia.

Potvrdenie účasti cez aplikáciu

Objednanie voľnočasovej aktivity poskytovateľ potvrdí alebo odmietne v lehote piatich pracovných dní od jej objednania. Ak tak neurobí, služba sa považuje za neobjednanú. Účasť alebo neúčasť dieťaťa na voľnočasovej aktivite a jej ukončenie vyznačí prostredníctvom aplikácie osoba, ktorá je fyzicky prítomná na voľnočasovej aktivite s dieťaťom a osoba priamo vykonávajúca túto aktivitu s dieťaťom. Napríklad tréner alebo lektor.

Podľa prijatého zákona sa príspevok na financovanie voľnočasových aktivít nebude považovať za príjem na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia.

Veľa byrokracie a užívateľská frustrácia

Ľubor Illek, zakladateľ občianskeho združenia Slovensko.Digital, upozorňuje na množstvo rizík, ktoré so sebou nesie nastavenie nového registra poskytovateľov voľnočasových aktivít. „Nie sme presvedčení, že v situácii, keď verejná správa zatiaľ nedokázala vytvoriť jednotný a široko používaný webový portál ani pre podstatne jednoduchšiu činnosť, akou je napríklad objednávanie sa na vyšetrenie u lekára, bude možné rozmanitý svet voľnočasových aktivít a ich priebehu efektívne vtesnať do jednotnej aplikácie,“ zhodnotilo Slovensko.Digital.

Čerpanie príspevku bude možné len cez mobilnú aplikáciu alebo web. Na Slovensku je však stále veľká skupina občanov, ktorí elektronicky komunikovať nevedia alebo nechcú. Združenie varuje aj pred vznikom nových byrokratických povinností a veľkej používateľskej frustrácie, keďže návrh zákona zároveň nariaďuje priamo v aplikácii vykonávať veľké množstvo úkonov. Aj tieto môžu viesť rodičov od toho, aby poskytnuté príspevky boli schopní reálne využiť.

Prečo štát nepodporí dnes fungujúci systém?

Andrea Hajdúchová z iniciatívy Dajme deťom hlas upozornila vo svojom príspevku na Facebooku na to, že nový návrh zákona sa prerokúva veľmi narýchlo, bez premyslenia detailov a bez rešpektu a diskusie s tými, ktorých sa návrh týka.

Podľa vyjadrenia iniciatívy budú rodičia a poskytovatelia aktivít čeliť hneď niekoľkým bariéram, ktoré im skomplikujú využívanie finančných príspevkov. Tu je niekoľko podnetov, na ktoré iniciatíva Dajme deťom hlas vo svojom príspevku upozorňuje:

  • Rodičia musia aktivitu každý mesiac objednávať, a to dostatočne včas, lebo poskytovateľ do 5 dní musí potvrdiť, či sa dieťa môže zúčastniť a objednávka platí. Do potvrdenia je suma na konte dieťaťa zablokovaná a nezostáva iné, len čakať na neistý výsledok – pri každej jednej aktivite každý mesiac dookola.
  • Rodičia musia hlásiť min. deň vopred neprítomnosť dieťaťa a po každej aktivite potvrdiť, že sa dieťa aktivity zúčastnilo a ohodnotiť aktivitu – ak to v daný deň neurobí, platí „stopka“ pre účasť dieťaťa na ďalších aktivitách.  (Ako môže rodič ohodnotí aktivitu, ak na nej sám nebol prítomný? A k čomu bude hodnotenie slúžiť?)
  • Poskytovateľ voľnočasovej aktivity musí hneď po začatí aktivity najskôr „vyklikať“ účasť dieťaťa (deti sa preukazujú QR kódom). Peniaze dostane až 5. deň po ukončení mesiaca – zo znenia zákona nie je isté, či peniaze dostane, keď aktivitu uskutočnil, ale rodič ju neohodnotil a konto má blokované.
  • S čím však môže poskytovateľ počítať sú nemalé pokuty. Stačí dva razy za rok urobiť chybu pri evidencií v apke (bude apka stopercentne fungovať?) a pokuta bude od 500 do 1500 eur Stačí urobiť chybu tri razy a ste mimo zoznam.
  • Voľnočasové aktivity bude možné pre deti objednávať len prostredníctvom webu či mobilnej aplikácie a vyberať si bude možné len zo zoznamu aktivít, ktoré pripraví ministerstvo školstva a ministerstvo kultúry. Kto nemá web či apku, toho zákon posiela hlásiť záujem na obecný úrad – otázka znie, či budú na obecný úrad chodiť rodičia aj po každej aktivite, aby ju ohodnotili? Ak ju neohodnotia, konto bude zablokované. (Akú podporu dostane samospráva na prípravu?)
  • Zoznamy aktivít pripravujú rezorty školstva a kultúry, no posledné slovo, kto koľko peňazí môže dostať si ponecháva ministerstvo financií, pretože si v návrhu zákona vyhradzuje právo rozhodnúť o maximálnej výške príspevku na aktivitu (na základe čoho nie je z návrhu jasné).

Otázkou ostáva, prečo sa o takomto dôležitom systéme rokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Veľká časť totiž mohla byť vyriešená v rámci štandardného procesu prípravy zákonov, ktorý zahŕňa aj možnosť verejného, transparentného a odborného pripomienkovania a hľadania najlepšieho možného riešenia.

Zdroj:

Webnoviny.sk – Matovičove voľnočasové poukazy sú schvaléne, deti dostanú každý mesiac 60 eur. © SITA Všetky práva vyhradené.

Webnoviny.sk – Voľnočasové poukazy narážajú na problém, Slovensko.Digital vidí pri registri veľké množstvo rizík.© SITA Všetky práva vyhradené.

Mgr. Andrea Hajdúchova – Dajme deťom hlas

Zdroj foto. unsplash.com

Tagy