Začnite písať

RODIČOVSTVO TEHOTENSTVO VZŤAHY

Život dieťaťa výrazne ovplyvňuje to, či sa narodilo ako chcené alebo nechcené

Prvý rok života je pre bábätko veľmi dôležitý z hľadiska schopnosti vytvárať  harmonické vzťahy. Každé dieťatko potrebuje cítiť lásku a pravidelné dotyky. Podľa viacerých štúdií kvalitu života dieťaťa výrazne ovplyvňuje to, či sa narodilo ako chcené alebo nechcené dieťa.

Prijatie tehotenstva

Vzťah dieťatka s rodičmi sa začína budovať už počas tehotenstva. Nálada matky a jej emočné reakcie sa krvou prenášajú na plod. V poslednom trimestri bábätko reaguje na hlas matky alebo jej dotyky bruška svojimi pohybmi a kopaním.

Podľa jednej štúdie, ktorá sa uskutočnila v Československu, to, či je dieťatko chcené alebo nechcené, môže cítiť už v brušku matky. Autori tejto štúdie sledovali deti matiek, ktorým zamietli žiadosť o potrat. Vzorku štúdie tak tvorilo 200 „nechcených“ detí. Odborníci tieto deti sledovali od narodenia až do dovŕšenia 29 rokov. Všetky deti boli pri narodení úplne zdravé, ale následne počas prvých 9 rokov svojho života boli častejšie hospitalizované. Zároveň mali horšie známky v škole, menej stabilný rodinný život, zlé vzťahy s vrstovníkmi v porovnaní s deťmi, ktoré boli „chcené“. Okrem toho skúmané deti ženského pohlavia boli v dospelosti zvyčajne rozvedené a už v skorom veku mali skúsenosť s prerušením tehotenstva (Matejček et al., 2005).

Citová väzba s bábätkom

Pozitívne pocity rodičov k dieťaťu môže zosilniť blízky kontakt s novorodencom v jeho prvých hodinách. No pravá citová väzba medzi rodičom a dieťaťom sa buduje postupne až po prvých mesiacoch. K správnej tvorbe citovej väzby prispievajú pravidelné činnosti a zvyky, ktoré si rodič s dieťatkom vytvorí.

Jedlo, teplo, dotyky

Kŕmenie pre dieťatko neznamená len prísun živín, ale aj zdroj pozitívnych pocitov. Bábätko pri kŕmení potrebuje cítiť dotyky, ľudské teplo a lásku. Význam dotykov popísali autori Schanberg a Field, pomocou svojej štúdie, v ktorej skúmali predčasne narodené bábätká. Autori si svoju vzorku predčasne narodených bábätiek rozdelili na dve skupiny. V prvej skupine boli bábätká pravidelne masírované po dobu 10 dní. V druhej skupine detičky nemasírovali. Pričom obidve skupiny pili rovnaké množstvo mlieka. Autori zistili, že deti, ktoré boli masírované, pribrali o 47% viac ako deti, ktoré neboli masírované. Zároveň masírované deti boli aktívnejšie, živšie, koordinovanejšie a nemocnicu opustili v priemere o 6 dní skôr než nemasírované deti.

 

4 fázy tvorby citovej väzby bábätka

  1. Asociálna fáza 0-6 týždňov

Ak v tomto období dieťatko zažíva príjemné podnety zo svojho okolia, na konci fázy na ne reaguje svojim úsmevom.

  1. Fáza nešpecifických väzieb 6 týždňov-7 mesiacov

Dieťatko sa v tomto období teší akejkoľvek ľudskej pozornosti, priam ju vyžaduje. Na pozornosť reaguje smiechom.

  1. Fáza špecifických väzieb 7-9 mesiacov

V tejto fáze už dieťa začína protestovať, najmä keď je oddelené od matky. V prítomnosti cudzích ľudí sa cíti nesvoje. V tretej fáze dieťatko potrebuje najmä spoločnosť svojej matky, odlúčenie znáša ťažko, preto by v tomto období nemalo vôbec nastať.

  1. Fáza početných väzieb

V poslednej fáze sa dieťatko začína citovo pútať aj na iné osoby ako len svoju mamu. Na otca, súrodencov, starých rodičov a pod.

Aspekty dobrej starostlivosti

Medzi kritériá k dobrej starostlivosti o bábätko bezpochyby patrí citlivosť, pozitívny prístup, synchrónia, vzájomnosť, podpora, stimulácia, istota a láska. Pri nadväzovaní vzťahu s vašim dieťatkom preto určite nezabúdajte na lásku a dotyky. Vaše dieťatko potrebuje cítiť, že ste tu vždy pre neho a že jeho prítomnosť vám dáva šťastie. No nezabúdajte ani na seba. Pretože v zdravom vzťahu medzi rodičom a dieťaťom platia dve zásady:

  • šťastná matka=šťastné dieťa
  • šťastný partnerský vzťah= šťastné rodičovstvo= šťastné dieťa.

Zdroj foto: Pexels

Tagy

1 Komentár