Začnite písať

Uncategorized

Rekreačné poukazy vám preplatia dovolenku i detský tábor. Nárok naň majú aj živnostníci a mamičky na materskej

Viete kto má nárok na rekreačné poukazy? Čo sa radí medzi „rekreáciu“? Čo vám preplatia a do akej výšky? V tomto článku vám zodpovieme na všetky vaše otázky ohľadom rekreačných poukazov.

Čo sa radí do „rekreácie“?

Rekreačné poukazy zahrňujú:

 • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním na Slovensku, minimálne na dve noci
 • ubytovanie na dve noci na území SR aj so stravou
 • znamená to, že do rekreácie sa radí aj wellness, stravovanie, minibar a podobne, ale len od rekreačného zariadenia, od ktorého máte vyhotovené potvrdenie
 • pozor: poplatok za psa sa nevzťahuje na rekreačný poukaz, takže vám ho zamestnávateľ nepreplatí

 

Zamestnávateľ a rekreačné poukazy

 • povinnosť uhrádzať rekreačné poukazy má len zamestnávateľ zamestnávajúci viac ako 49 zamestnancov (zamestnávateľ, ktorý má menej, ako 49 zamestnancov môže poskytovať rekreačné poukazy, ale nemusí)
 • príspevok na rekreačný poukaz musí zamestnanec požiadať, zamestnávateľ ho nevyhotovuje automaticky
 • nárok na rekreačný poukaz má len zamestnanec, ktorého pracovný pomer trvá nepretržite 24 mesiacov
 • na príspevok majú nárok nielen zamestnanci, ale aj hasiči, policajti, vojaci, zamestnanci v zbore väzenskej a justičnej stráži, osoby v štátnej službe alebo spadajúce pod zákon o výkone prác vo verejnom záujme
 • zamestnanec môže o rekreačný príspevok požiadať za jeden kalendárny rok iba jedného zamestnávateľa
 • ľudia pracujúci na dohodu na tento príspevok nemajú nárok

Prečítaj si: Dieťa zjedlo niečo, čo by nemalo. Kedy treba ísť na pohotovosť a kedy radšej počkať?

Výška sumy rekreačného poukazu

Zamestnávateľ prispieva svojmu zamestnancovi na rekreáciu sumou do výšky 55% oprávnených výdavkov. Táto suma je ohraničená maximálne do výšky 275 eur za jeden kalendárny rok. Maximálna výška rekreačného poukazu nemusí byť minutá jednorazovo.

 

Tábor pre dieťa ako rekreačný poukaz

Rekreačný poukaz sa vzťahuje aj na detské tábory. Stačí ak splníte nasledovné body:

 • dieťa, na ktoré žiadate vyplatenie rekreačného poukazu musí byť vaše dieťa alebo dieťa, ktoré vám je zverené do starostlivosť
 • rekreácia musí byť organizovaná ako viacdenná aktivita alebo zotavovacie podujatie, radí sa tu aj denný tábor, v ktorom si dieťa vyzdvihujete každý podvečer
 • dieťa navštevuje základnú školu alebo prvé štyri ročníky osemročného gymnázia
 • „rekreácia“ musí byť na Slovensku a musí sa konať počas školských prázdnin (nielen počas letných prázdnin)

 

Mamička na materskej dovolenke a rekreačný poukaz

Aj mamičky na materskej dovolenke majú nárok na rekreačný príspevok, ale len v prípade ak im trvá pracovný pomer ku dňu začatia rekreácie u daného zamestnávateľa 24 mesiacov.

Na rekreačný príspevok má nárok aj živnostník ak ku dňu začatia rekreácie vykonáva samostatne zárobkovú činnosť, z ktorej mu plynú príjmy nepretržite po dobu najmenej 24 mesiacov. Zamestnávateľ môže prispieť svojmu zamestnancovi na rekreáciu nielen jemu samotnému, ale aj jeho manželovi/manželke, dieťaťu a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti. O spôsobe poskytnutia príspevku na rekreáciu rozhoduje zamestnávateľ.

Prečítaj si: Ako sa nezblázniť zo samoty? Vyskúšajte emočnú prvú pomoc

Na čo si dávať pozor

 • Dovolenku, na ktorú sa žiada rekreačný príspevok musí zaplatiť ten, ktorý oň žiada (aspoň na papieri ?)
 • Rekreačný príspevok sa nevzťahuje na pobyt cez zľavový portál
 • Počas OČR nemáte nárok na vyplatenie príspevku
 • Doklad o pobyte musí byť vystavený na meno toho kto žiada o rekreačný príspevok

Zdroj foto: Pexels

Tagy