Začnite písať

RODIČOVSTVO

Čo je dyslexia a ako spoznáme jej prejavy u dieťaťa?

Diagnóza dyslexia u dieťaťa neznamená, že je hlúpe alebo lenivé. Za to, že má v poruchu v učení, nijako nemôže a so správnym prístupom rodičov a pedagógov z neho môže vyrásť odborník v akomkoľvek odbore.

Čo je dyslexia

Dyslexia je vývojová porucha, ktorá patrí medzi špecifické poruchy učenia. Dieťa s dyslexiou má problém naučiť sa čítať, porozumieť čítanému textu a správne ho reprodukovať do písanej formy. Dyslektik pri čítaní používa rozdielne časti mozgu ako ten, ktorý dyslexiu nemá. Deti sa učia čítať tak, že spájajú zvukovú stránku s písanou formou. A práve spájanie písanej a zvukovej formy robí dyslektikom obrovské problémy. Deti s dyslexiou majú problém dekódovať slová a písmená. Najväčší problém im robí naučiť sa plynule čítať riekanky, básničky a piesne, ktoré majú rytmus.

Ako vzniká dyslexia

Dyslexia patrí medzi najčastejšie poruchy učenia v detskej populácií. Až 40% detí má dyslexiu zapríčinenú geneticky. Ak má rodič dyslexiu, je oveľa vyššia pravdepodobnosť, že aj dieťa zdedí túto poruchu. Druhým zapríčinením dyslexie je poškodenie mozgu v období pred narodením, počas a po narodení.

 

Dyslexia a jej prejavy

Dyslexia sa môže prejaviť už v predškolskom veku, ale zvyčajne sa naplno rozvinie až v škole. Či má vaše dieťa dyslexiu môžete spozorovať podľa týchto prejavov:

 • spomalením vývoja reči,
 • pomalé učenie nových slov,
 • problém zapamätať si slová, čísla, farby,
 • problém spojiť si vizuálnu podobu písmena s jeho znením,
 • čítanie je na oveľa nižšej úrovni ako rozprávanie,
 • preskakovanie krátky slov pri čítaní,
 • zamieňanie písmen a hlások v slovách,
 • problém pripojiť vizuálny objekt k slovu (namiesto pohára prinesie misku),
 • problém zistiť, či sa slová rýmujú,
 • problém naučiť sa riekanku,
 • problém zreprodukovať práve prečítaný text,
 • problém vyhláskovať slovo,
 • mýlenie si pravej a ľavej strany,
 • chybný pravopis,
 • môžu sa objaviť problémy v matematike,
 • problém zapadnúť medzi vrstovníkov,
 • problém naučiť sa cudzí jazyk.

 

3 aktivity pre deti s dyslexiou

 1. Nájdi čo najviac slov začínajúcich rovnakým písmenom

Veľmi dobrá hra pre pomoc dyslektikovi s učením sa rozoznávať písmenká je hra, kedy má dieťa za úlohu nájsť, čo najviac slov začínajúcich sa rovnakým písmenom. Ako napríklad písmeno K – káva, kyslík, klobúk, kýbeľ a pod. Tiež môže dieťatko hľadať slová, ktoré sa začínajú posledným písmenom predchádzajúceho slova. Napríklad autobus, sova, auto, oko a pod.

 1. Spájanie a tvorba slov pomocou drevených/papierových farebných písmen, ktoré si môže dieťa chytiť.
 2. Odstraňovanie písmen zo slov.

Povedzte dieťatku nejaké slovo, z ktorého odstránite jedno písmenko a ono vám bude mať povedať, aké slovo vznikne bez toho písmena. Napríklad slovo vlak bez písmena „v“ je lak.

 

Prečítaj si: Život dieťaťa výrazne ovplyvňuje to, či sa narodilo ako chcené alebo nechcené

Kto diagnostikuje dyslexiu

Ak máte pocit, že vaše dieťa môže mať dyslexiu, dokážete u neho spozorovať vyššie spomenuté prejavy, určite navštívte psychológa alebo špeciálneho pedagóga. Odborník mu na základe podrobnej diagnózy dokáže najlepšie pomôcť. Hlavne myslite na to, že dyslexia nie je žiadna tragédia. Dieťatko s touto poruchou učenia dokáže žiť plnohodnotný život, môže vyštudovať vysokú školu. Dyslektik so správnym prístupom svojho okolia môže pokojne robiť doktora, inžiniera, vedca. Jednoducho čokoľvek. Dyslektik nemá nižšiu inteligenciu ako iné deti, len potrebuje iný prístup a iné metódy učenia sa.

 

Zdroj foto: Pexels

Tagy