Začnite písať

PÔROD

Nemocnice žiadajú o úpravu novely zákona týkajúcej sa sprevádzajúcej osoby ženy počas pôrodu

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) navrhuje vymedziť právo rodičky na prítomnosť blízkej osoby na dobu pôrodu, nie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súvislosti s pôrodom, ktoré evokuje dobu hospitalizácie rodičky.

Nemocnice to odôvodňujú finančnou náročnosťou a organizačno-prevádzkovou disponibilitou ústavných zdravotníckych zariadení, ktoré nie je možné zabezpečiť v ich réžii a na ich náklady.

Posledné slovo chcú mať zariadenia

ANS to uviedla v zásadnej pripomienke k poslaneckému návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý poslankyne Národnej rady SR Vladimíra Marcinková, Romana Tabák, Jana Bittó Cigániková, Anna Záborská, Eva Hudecová a Zuzana Šebová predložili do pripomienkového konania.

„Rešpektujeme názor verejnej ochrankyne práv na legislatívnu úpravu práva na prítomnosť sprevádzajúcej osoby podľa výberu ženy-rodičky ako súčasť práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života. Akcentujeme však nielen kapacitné možnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, a preto navrhujeme počet sprevádzajúcich prítomných osôb maximalizovať, ako aj ponechať mandát rozhodnutia ústavných zdravotníckych zariadení prostredníctvom ošetrujúceho lekára v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas obmedziť prítomnosť sprevádzajúcich osôb,“ vyplýva ďalej z pripomienky asociácie.

Blízke osoby pri pôrode

Podľa poslaneckého návrhu má mať rodička právo na prítomnosť blízkej alebo inej sprevádzajúcej osoby pri zdravotnej starostlivosti súvisiacej s pôrodom.

Ak sú na to vytvorené podmienky v zdravotníckom zariadení, žene sa má umožniť aj prítomnosť viacerých osôb. Podnetom na vypracovanie poslaneckého návrhu bola chýbajúca právna úprava, ktorá by zabezpečila, aby rodičky mali pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti právo na prítomnosť osôb, ktoré si určia.

Na absenciu právnej úpravy poukázala verejná ochrankyňa práv. Účinnosť návrhu novely sa navrhuje od 1. júna 2024.

Zdroj: Webnoviny.sk – Nemocnice presadzujú vymedziť právo rodičky na prítomnosť blízkej osoby iba počas pôrodu, argumentujú vysokými nákladmi.  © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy